Page 1 of 1

ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Thu Nov 13, 2008 2:05 pm
by Kook
เรื่อง "ราษฎรยังอยู่ได้"

ปีพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง
อันเป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้เวลานั้น
ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เสียก่อน
แต่คำตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับก็คือ ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้
แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ

ข้อมูลจากคำอภิปรายเรื่อง "พระบิดาประชาชน"

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Fri Nov 14, 2008 10:46 am
by samepong
Kook wrote:เรื่อง "ราษฎรยังอยู่ได้"

ปีพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง
อันเป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้เวลานั้น
ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เสียก่อน
แต่คำตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับก็คือ ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้
แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ

ข้อมูลจากคำอภิปรายเรื่อง "พระบิดาประชาชน"


เอาไปบอกพ่อเหลี่ยมกับ พวกสามเกลอ นู้นครับ น่าจะได้ประโยชน์กว่า พวกผมซึ้งมานานแล้ว

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Wed Nov 19, 2008 8:35 am
by คนข้างถนน
พระมิ่งขวัญปวงไทยทั้งหล้าหกชั้นฟ้าประทานองค์พระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยมีสุขทุกคืนวันเพราะราชันย์คือพระองค์ ขอทรงพระเจริญ

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Sun Nov 23, 2008 5:24 am
by MindStorm
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Tue Nov 25, 2008 7:26 pm
by จงรัก
ก็เพราะยังมีคนไทยที่ส่วนใหญ่ไร้ตำแหน่งทางราชการ
ไร้ยศทางทหาร และตำรวจ ไร้เหรียญตรา และสายสะพาย


แต่มีจงรักภักดี และเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยหัวใจ และด้วยความจริงใจอยู่นะสิ


จึงเกิดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
และเว็บไซด์ ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด


ถ้าไม่มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
วันนี้ ตัวเงินตัวทองทั้งหลายคงเสวยอำนาจการเมือง
และหน้ามืดตามัวในการสร้างความร่ำรวยด้วยการคอร์รัปชัน การขายชาติ
แสดงความเหิมเกริมล่วงเกินสถาบัน แสดงความถ่อย
ไร้วัฒนธรรมความเป็นชาติไทย ไร้วัฒนธรรมความเป็นคน
โดยมีหน้าเหลี่ยเป็นตัวนำ จนบ้านเมืองใกล้ล่มสลาย ให้เดือดร้อนกันทั่วประเทศ
ให้ได้อับอายขายหน้าคนทั้งโลกไปแล้ว

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Tue Nov 25, 2008 7:45 pm
by paper punch
อย่างที่คุณ samepong ว่าไว้ครับ พวกเราในนี้ และอีกหลายล้านคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านเป็นอย่างดี แต่มีคนบางกลุ่มไม่ได้คิดเช่นนั้น พธม.ประชาชน จึงเกิดขึ้นมา

แน่นอน ไม่มีใครอยากเห็นประเทศวุ่นวาย แต่ถ้าเรายังนิ่งเฉย และปล่อยให้คนชั่วกระทำการอันเป็นการหมิ่น
ต่อพระบรมเดชานุภาพต่อไป วันนึงข้างหน้าเราจะมานั่งเสียใจที่วันนี้เราไม่ยอมปกป้องพระองค์ท่านอย่างถึงที่สุด

ถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วครับ..

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Tue Nov 25, 2008 8:04 pm
by เปรม
ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้
แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Tue Nov 25, 2008 8:07 pm
by enjoy
เรารักในหลวง LONG LIVE THE KING

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Fri Jan 16, 2009 7:50 pm
by คนไทยของในหลวง
พระราชปณิธานที่จะพระราชทานการศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตราษฎร ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประเทศชาติ ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาบางตอนที่ได้พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า

"…การศึกษาเป็นปัจจัยในการ สร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้ยอ่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อ ไปได้ตลอด"

Re: ในหลวงของเรา....ลองอ่านกันดูนะ

PostPosted: Tue Feb 10, 2009 3:56 pm
by เรารักในหลวง
โครงการราชดำริ
พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยพระองค์เอง ภูมิภาคที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรครั้งแรก คือ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้เวลา 24 วัน เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วภาคอีสาน ซึ่งได้ชื่อว่าทุรกันดารที่สุดในประเทศ และหลังจากนั้น พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามถิ่นทุรกันดาร ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยทรงถือพระราช กรณียกิจที่ทรงทำเป็นประจำทุกปี
โครงการราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 3,264 โครงการ ส่วนใหญ่จะเน้นไปงานด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ เช่น หาแหล่งน้ำและปรับปรุงพื้นดิน จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดิน เป็นที่น่าสังเกตว่า พระองค์ไม่โปรดให้ชาวไร่ชาวนาใช้เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ทรงเห็นว่ากังหันลม หรือระหัดที่ใช้กระแสลมใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าๆ กัน และทรงสนับสนุนให้ชาวนารู้จักตั้งธนาคารข้าว และธนาคารโคกระบือ เพื่อไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากผู้อื่น โครงการพระราชดำริ ประกอบไปด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิโครงการหลวง, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, โครงการหลวงอ่างขาง, โครงการปลูกป่าถาวร, โครงการแก้มลิง, โครงการฝนหลวง, โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน, โครงการแกล้งดิน, กังหันชัยพัฒนา, แนวพระราชดำริผลิตแก๊สโซฮอล์ ในโครงการส่วนพระองค์