ตามรอยพระยุคลบาท

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ตามรอยพระยุคลบาท

Postby border » Fri Jan 09, 2009 2:01 pm

12.เมื่อมีปัญหาเกิดนั้น ทุกคนชอบที่จะทำความคิดความเห็นให้สอดคล้องกัน ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยเหตุและผลตามเป็นจริง บนพื้นฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอย่างเที่ยงตรง ถูกต้องและเหมาะสม
border
 

Return to ห้องสาธารณะ