ตามรอยพระยุคลบาท

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ตามรอยพระยุคลบาท

Postby border » Mon Jan 12, 2009 1:55 pm

13.งานรักษาความมั่นคงของประเทศเป็นงานที่กว้างขวาง และละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวเนื่องถึงงานของบ้านเมืองทุกๆ ส่วน ทั้งยังต้องปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการปฏิบัติให้ถูกต้องทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
border
 

Return to ห้องสาธารณะ