ร่วมถวาย ๑ ใน พระราชกรณียกิจ ในหลวงของเรา ที่ท่านประทับใจ

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ร่วมถวาย ๑ ใน พระราชกรณียกิจ ในหลวงของเรา ที่ท่านประทับใจ

Postby nst0001 » Mon Jan 12, 2009 5:16 pm

ร่วมถวาย ๑ ใน พระราชกรณียกิจ ในหลวงของเรา ที่ท่านประทับใจ

พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียจ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
nst0001
 

Return to ห้องสาธารณะ