พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา

Postby nst0001 » Mon Jan 12, 2009 5:20 pm

พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ไว้ดังนี้
"การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว"
nst0001
 

Re: พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา

Postby อธิฏฐาน » Mon Jan 12, 2009 5:26 pm

คุณน่าจะใช้กระทู้เดียวนะคะ จะได้รวบรวมผลงานของพระองค์ท่านไปเลย ไม่ต้องตั้งกระทู้ใหม่หลายกระทู้
User avatar
อธิฏฐาน
 
Posts: 3001
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:18 pm


Return to ห้องสาธารณะ