๒,๐๐๐ บาท เรื่องธรรมดา

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

๒,๐๐๐ บาท เรื่องธรรมดา

Postby เหนือเมฆ » Fri Jan 16, 2009 2:13 pm

เข้ากูเกิล พิมพ์คำว่า เงินโบนัสประจำปี

เงินโบนัสประจำปีที่จ่ายให้ข้าราชการ...เป็นไปตามมติ ครม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗
และเริ่มมีการจ่ายมาทุกปี...คนอื่นไม่รู้ แต่ จขกท ได้ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่า ๆ ต่อปี
เอกชนก็มีการจ่ายโบนัสเหมือนกัน

มันก็เหมือนกับการคืนภาษีให้ข้าราชการ ... ให้ประชาน.....

รัฐบาลนายก อภสิทธิ์ คืนเงินให้ผู้ประกันตน และข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เงินเดือนไม่เกิน
๑๕,๐๐๐ บาท มีตัวตน มีบัญชีเงินเดือนชัดเจน ก็เท่ากับคืนภาษีไปสู่ ปชช เงินเดือนน้อย
รัฐบาลคืนภาษีให้ ปชช ไม่ดีตรงไหน ในเมื่อแต่ละปี ข้าราชการ ก็ได้กันอยู่แล้ว
คราวนี้คืนให้กับ ผู้ประกันตน ถึงมือ ปชช โดยตรง

ตัวอย่างข้อมูลที่แสดงว่า มีการจ่านเงินโบนัสประจำปี หาอ่านในกูเกิ้ลมี มากมาย
-----------
http://news.thaiza.com/detail_82217.html

แบ่งเค้กผู้บริหารระดับสูงใหม่ลงสู่ล่างมากขึ้น ครม.แจกโบนัสข้าราชการ
นาย โชตชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารและการ จัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2550 หรือเงินโบนัสประจำปี 2550 ซึ่งได้กำหนดวงเงินงบประมาณไว้ 6,835 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้บริหาร 1,285 ล้านบาท ผู้ปฏิบัติงาน 5,550 ล้านบาท
--------------------------------

ได้เห็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลประจำปี 2549 หรือเงินโบนัสประจำปี 2549
สรุป ใจความได้ว่าข้าราชการตำรวจทั่วประเทศจะได้รับเงินโบนัสประจำปี 2549 ในเบื้องต้นคนละประมาณ 2,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ 1.5 หรือ 2 ขั้น ก็จะได้เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง โดยแบ่งจัดสรรให้ ตร. / บช. / ภ.จว. ในอัตราส่วน 6 /4 /2 คือ 6,000 / 4,000 / 2,000 บาท สำหรับ 1 ตัวชี้วัด เช่นเดี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องในงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกัน สำหรับงบประมาณเงินโบนัสประจำปีที่ได้รับการจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 601,000,000 ล้านบาท จ่ายให้กับตำรวจทั่้วประเทศจำนวนประมาณ 210,000 คน การจ่ายเงินโบนัสประจำปีดังกล่าวมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าส่วนราชการจะต้องผ่าน การประเมินตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. กำหนด สำหรับปี 2549 หน่วยงานตำรวจมีผลการประเมินตัวชี้วัด ได้คะแนน 4.7 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
เหตุที่มีการจ่ายเงินโบนัสล่าช้า เนื่องจากต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินดัง กล่้าว ซึ่งเป็นระเบียบใหม่แตกต่างไปจากทุกปีทีผ่านมา ทำให้อาจจะได้รับเงินโบนัสประจำปีล่าช้าไปบ้าง อดใจรอหน่อยนะครับ เงินมาแล้ว พร้อมที่จะแจกจ่ายแล้ัว จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน

-------------------------
http://www.trclabourunion.com/d432.html
-------------------------------------------
เรื่องการจ่ายเงินโบนัสประจำปี
ทราบ ว่าเงินโบนัสประจำปีครั้งล่าสุดที่ได้รับอนุมัติตามมติ ครม.เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ทราบว่าได้สั่งจ่ายให้ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เรียบร้อยครบทุกกระทรวงทบวงกรมหรือยัง..และอยากจะทราบว่ามีมาตรการในการสั่ง จ่ายเงินโบนัสดังกล่าวให้ถึงมือผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับอย่างไรบ้าง..เพราะ หน่วยงานที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ยังไม่มีใครได้รับเงินโบนัสประจำปีที่ว่านั้น เลย..ขอได้รับความกรุณาคำชี้แนะจากผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง....ข้าราชการประจำชั้นผู้น้อย

คนนี้บอกยังไม่ได้ ต้องไปตามหา

-------------------- นโยบาย คืนเงินภาษี ๒,๐๐๐ บาท ไม่ดีตรงไหน แล้วก็ถึง ปชช โดยตรง
เงินน้อยไม่ใช่ประเด็น ถ้าคิดในแง่ คืนภาษี ณ ที่จ่าย ดีกว่า ให้นักเลือกตั้งโกงไปเข้ากระเป๋าตัวเอง

ส่วนเงินจะหมุนไปเข้านายทุนประเภทไหน อันนี้ก็เป็นภาวะธรรมชาติ
บางคนไปซื้อของฟุ่มเฟือย ขี้เหล้า เล่นหวย แบบนี้ก็ต้องโทษ ปชช คนนั้น
----------------------------
ส่วนปัญหาคนตกงาน---คุณกอรปศักดิ์ สภาวะสุ บอกมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว
เช่น (เท่าที่จับความได้ในรายการ กรองสถาการณ์ เมื่อคืนนี้) ให้ทุนไปทำมาหากิน,
ว่าจ้าง นศ ช่วยงานธุรการครู ฯลฯ

รัฐบาลก็ควรประชาสัมพันธ์ให้มาก ๆๆ ถึงหู นศ ที่จะจบการศึกษาในเดือนมีนา นี้
หรือ หนุ่ม-สาว โรงงาน ที่ถูกเลิกจ้าง ว่าจะทำอย่างไร ใครมีที่ดิน จะกลับบ้านเกิดไปทำ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน ขาดความรู้ ขาดทุนทรัพย์ รัฐบาลก็ควรตั้งหน่ายงานเฉพาะกิจ
มาช่วยแก้ไขปัญหา ----> หาเงินมาจ้าง / อบรม นศ จบใหม่ มาทำหน้าที่นี้ ก็จะช่วยลดภาวะ
คนตกงานมากมายได้..... ลงมือทำดีกว่า

-------------------------

กรณีความเห็นของ หม่อมเต่า เรื่องเงิน สองพันบาท ก็เห็นต่างหม่อมเต่า ตามที่เขียนมา
ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่หม่อมเต่า พูด ยังขาดองค์ความรู้ ไม่เข้าใจเหมือนกัน

ที่นี้บอกให้อ่านฉบับเต็มที่โพสต์ทูเดย์ ก็หาไม่เจอ เจอแต่ของคุณกอร์ปศักดิ์
ก็พูดมาตราการต่าง ๆ ให้คนเข้าใจ เอาเป็นว่าไม่วิจารณ์ดีกว่า แต่ขอพูดเรื่อง ๒,๐๐๐ บาท
ที่เห็นว่าพูดกันมากเหลือเกินว่า แจกเงิน ๆๆๆๆ

ทำไมไม่คิดว่าเป็นการคืนภาษีให้ ปชช ที่มีรายได้น้อย เหมือนเงินโบนัส แจกทุกปี

ภาษี ประเทศ เก็บได้มาก นักเลือกตั้งก็โกงกันมาก หาทางคืนภาษีที่เก็บไป
คืน ปชช ก็ดีนะ จะบอกให้ อยากให้มีมาตรการคืนภาษีในรูปแบบอื่น ก็ดีมากขึ้น

สุดท้าย มาตรการต่าง ๆ ต้องผ่านสภา วันที่ ๒๑ มคศกนี้...
ดูไม่จืดแน่ วันนี้

อ้อ เห็นตัวเลขงบกลางแล้ว ไม่แปลใจเลยว่า แปดปีของ ทรท/พปช
ทำไม แม้วกะเมียกะลูก มันมีเงินเป็น แสนๆล้าน อายัดเท่าไหร่ ๆๆ ก็เหลือเป็นแสนๆ ล้าน
มันเป็นพรรค ไทยลักไทย (ไทยลักขโขมยเงิน(ภาษี) พังประชาชน จริง ๆ
เหนือเมฆ
 

Re: ๒,๐๐๐ บาท เรื่องธรรมดา

Postby จขกท » Fri Jan 16, 2009 5:30 pm

จขกท ไม่อยู่ในกลุ่มได้เงิน ๒,๐๐๐ บาทหรอก แต่ว่า ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือน เพราะเดือน มีต ก็ต้องเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา คำณวนแล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มประมาณ ๒,๐๐๐ บาท กว่า ๆๆ เงินรางวัลประจำปี หรือเงินโบนัส
ที่ได้มา ก็เท่ากับคืนภาษี...ที่เสียเพิ่ม ก็เท่านั้น

ระบอบแม้วก็เอาเงิน ปชช มาหาเสียงแบบนี้ ข้าราชากร คิดว่า แม้ว ช่วยเหลือ ความจริงไม่ใช่เลย
ถ้ามองให้ดี อาศัยระบบข้าราชการเอาประโยชน์มากกว่า
---------------------------------
ส่วนนโยบายเรียนฟรี ปกติ ข้าราชการก็เบิกค่าเล่าเรียนได้อยู่แล้ว เบิกได้เต็มหรือครึ่งเดียว ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบ
ทางราชการในเรื่องนี้

รัฐบาล ปชป ก็เอามาให้เรียนฟรีหมดทั้งประเทศ (ยกเว้น รร เอกชน) ปชช ไม่ต้องเป็นข้าราชการ ลูก ๆ ก็ได้
สิทธิ์เรียนฟรี ก็เป็นเรื่องดี ทุกคนก็จ่ายภาษีทั้งนั้น ไม่ว่ารวยหรือจน จ่ายไปตามรายได้ แล้วภาษีก็กลับมาสู่
ปชช เท่าเทียมกัน ในด้านการศึกษา ก็เป็นนโยบายที่ดี จะดีมากถ้าไม่มีการผูกขาดของนายทุน ในเรื่องเครื่องแบบ
ถุงเท้า รองเท้า หนังสือ ตำรา ฯลฯ (เรื่องพวกนี้ก็รู้ ๆ กันอยู่ แต่ก็เอาเถอะ คุม ๆ กันหน่อยแล้วกัน)

ที่สำคัญก็อย่าให้ รร ไปเก็บอะไร ต่อ อะไร จิปาถะ ก๋อความเดือดร้อนให้ผู้ปกครองก็แล้วกัน

สรุป นักเรียนตั้งแต่อนุบาล-ม.๕ ต้องได้เรียนฟรีทั้งใน กทม และ รร ในชนบททุกจังหวัด
ต้องไม่มีเรื่องราวว่า เด็กไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วต้องออกจาก รร และเด็ก จรจัด ตามถนนหนทาง
รัฐ ควรเข้าไปดูแล พาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้หมด เพราะนโยบายเรียนฟรี

มีข่าวทางทีวีว่า มี เด็ก ต้องออกจาก รร ตอนจบ ม.๓ แล้วก็ไปทำความผิดเข้า ถูกส่งเข้าสถานพินิจ
รัฐ ก็ควรเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วย ก็จะดีมาก
-----------------------------
จขกท มีหลานคนเดียวที่เป็นนักเรียน แต่เรียน รร เอกชน ไม่อยู่ในข่ายได้ประโยชน์
สรุป นโยบายทั้ง ๒ เรื่อง จขกท ไม่อยุ่ในข่ายที่ได้ประโยชน์

เดี๋ยวพวกทาสแม้วตามเวปบอร์ดจะกล่าวหาว่า เพราะได้ประโยชนืก็บอกว่า ปชป ดี

-------------นโยบายดีหรือไม่ ก็ดูที่เนื้อหา ดี แต่ทางปฏิบัติแล้ว ไม่ทำตามเนื้อหา ก็แย่มาก ๆ
จึงต้องดูในทางปฏิบัติด้วย เรื่องเรียนฟรี ก็ต้องรอดูว่า ผู้ปกครองจะมีเสียงมาว่าอย่างไรต่อ
ต้องเดือน พค ๕๒ ปชป จะอยู่ถึงหรือไม่ :lol: :lol:

ศธ เป็นยังไง ก็รู้ ๆ กันทั้งนั้น ขนาดเจ้ากระทรวง ศธ พปช แต่งงานยังไปหักเอาจากงบ
สนับสนุน...มาใช้ในงานแต่งงานเลย ทำเข้าไปได้ยังไง ยากจนข้นแค้นกันขนาดหนักเลยหรือไง
งานแต่งงานแท้ ๆ ยังมาฉ้อฉล เอาประโยชน์จากราชการ อ่านข่าวแล้วก็สมเพช
จขกท
 

Re: ๒,๐๐๐ บาท เรื่องธรรมดา

Postby Guest » Fri Jan 16, 2009 8:22 pm

ปัญหาการเรียนฟรี ๑๒ ปี สมัยนายแม้ว ซึ่งก็เอาของ ปชป มาใช้ แต่ในทางปฏิบัติ มีแต่ปัญหา

http://webboard.mthai.com/5/2007-01-18/296467.html

สรุปได้ว่า เก็บค่าเรียนพิเศษมากมาย จุกจิกเต็มไปหมด จากการสำรวจ ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ไม่ฟรีจริง
ปัญหามาจาก รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนงบประมาณให้ รร เหมือนกับที่แถลงไว้ในนโยบาย

ก็เหมือนการรักษา ๓๐ บาท รักษาทุกโรค ไม่มีงบประมาณให้ และในข่าวนี้ ก็ชี้ประเด็นว่า ศธ ยอมให้
รร ออกระเบียบการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ เป็นโอกาสให้ รร หาเงินกับผู้ปกครอง
รัฐบาลขิงแก่ ก็เพิ่มเงินให้่ด้วย
--------------------
มีการเรียกเก็บเพิ่มกัน ตั้งแต่ ค่าเครื่องแต่งกาย, ค่าชุดพละ, ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าสมุดตราโรงเรียน, กระเป๋าตราโรงเรียน, ค่าบำรุงโรงเรียน, ค่าอาหาร, ค่าห้องคอมพิวเตอร์, ค่าคอมพิวเตอร์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าสระว่ายน้ำ

โรงเรียนบางแห่งยังมีการเก็บค่าทำความสะอาดห้องน้ำ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเรียนพิเศษที่จ้างครูพิเศษมาสอนในเวลาปกติ

เลยเป็นคำตอบ...ทำไมนโยบายเรียนฟรี ถึงเป็นเรื่องหลอกลวง

------------------ ปชป ก็มาเพิ่มเป็นเรียนฟรีอีก ๓ ปี เป็น ๑๕ ปี จะได้ผลหรือไม่ หรือก็เหมือนเดิม
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คนไทย สังคมไทย ก็จะได้เรียนรู้ว่า เลือกไป ก็ไล์บอย
Guest
 

Re: ๒,๐๐๐ บาท เรื่องธรรมดา

Postby samepong » Fri Jan 16, 2009 11:11 pm

Guest wrote:ปัญหาการเรียนฟรี ๑๒ ปี สมัยนายแม้ว ซึ่งก็เอาของ ปชป มาใช้ แต่ในทางปฏิบัติ มีแต่ปัญหา

http://webboard.mthai.com/5/2007-01-18/296467.html

สรุปได้ว่า เก็บค่าเรียนพิเศษมากมาย จุกจิกเต็มไปหมด จากการสำรวจ ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ไม่ฟรีจริง
ปัญหามาจาก รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนงบประมาณให้ รร เหมือนกับที่แถลงไว้ในนโยบาย

ก็เหมือนการรักษา ๓๐ บาท รักษาทุกโรค ไม่มีงบประมาณให้ และในข่าวนี้ ก็ชี้ประเด็นว่า ศธ ยอมให้
รร ออกระเบียบการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ เป็นโอกาสให้ รร หาเงินกับผู้ปกครอง
รัฐบาลขิงแก่ ก็เพิ่มเงินให้่ด้วย
--------------------
มีการเรียกเก็บเพิ่มกัน ตั้งแต่ ค่าเครื่องแต่งกาย, ค่าชุดพละ, ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าสมุดตราโรงเรียน, กระเป๋าตราโรงเรียน, ค่าบำรุงโรงเรียน, ค่าอาหาร, ค่าห้องคอมพิวเตอร์, ค่าคอมพิวเตอร์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าสระว่ายน้ำ

โรงเรียนบางแห่งยังมีการเก็บค่าทำความสะอาดห้องน้ำ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเรียนพิเศษที่จ้างครูพิเศษมาสอนในเวลาปกติ

เลยเป็นคำตอบ...ทำไมนโยบายเรียนฟรี ถึงเป็นเรื่องหลอกลวง

------------------ ปชป ก็มาเพิ่มเป็นเรียนฟรีอีก ๓ ปี เป็น ๑๕ ปี จะได้ผลหรือไม่ หรือก็เหมือนเดิม
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คนไทย สังคมไทย ก็จะได้เรียนรู้ว่า เลือกไป ก็ไล์บอย


ค่าเรียน ค่าเทมอ ค่าอุปกรณื ไม่ได้ให้ที่โรงเรียน แต่ให้ไปที่ผู้ปกครองโดยตรง ผู้ปกครองจะได้เงินไปจับจ่ายค่าเทมอ ค่าหนังสือ ค่า เสื้อผ้าในร้านที่ตัวเองอยากซื้อ เงินจะไปกระจายตามคนขายในตลาด ไม่เมหือน เเม้ว แม้ว lock ทุกอย่าง โรงเรียนรู้เห้นกับพ่อค้า ฮั้วกันเอาแหลก กินกันสบายอุรา นมมันยังแดรก
User avatar
samepong
 
Posts: 1943
Joined: Mon Oct 13, 2008 4:15 pm

Re: ๒,๐๐๐ บาท เรื่องธรรมดา

Postby Guest » Fri Jan 16, 2009 11:27 pm

จริงหรือ ปชป จะเอาเงินให้ผู้ปกครองโดยตรง ไม่ใช่อย่างสมัยนายแม้ว
ถ้าจริงก็ดีมาก ให้ผู้ปกครองไปจัดการเอง

ส่วนเรื่องเก็บจิปาถะ ก็ให้ รมต ศธ ช่วยกันควบคุม รร อย่าเก็บ

ทำไมตามข่าวเรื่องนี้ แล้วไม่เห็นได้ข่าวเลย
ตกข่าวได้ไงจะตามเรื่องการศึกษาอย่างเดียวสำหรับ ปชป มาเป็นรับบาล
Guest
 


Return to ห้องสาธารณะ