ยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุ

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุ

Postby เวรกรรม » Tue Jan 20, 2009 3:14 pm

เป็นไปได้อาจเป็นทำทีว่ารักพ่อแต่เจตนาร้ายก็ได้
พวกนี้ใช้ทุกวิถีทาง
เวรกรรม
เวรกรรม
 

Return to ห้องสาธารณะ