Page 1 of 1

ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆม.ปลายที่สนใจ....

PostPosted: Fri Jan 30, 2009 12:47 am
by เจ้านู๋
ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆม.ปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการค่ายอบรมเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 19 ณ สถานีศึกษาธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 23-29 มีนาคม 2552"ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://puris.multiply.com/


เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 7 กพ. 52 นะค่ะ

สมัครมากันเยอะๆนะ