ตามรอยพระยุคลบาท

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ตามรอยพระยุคลบาท

Postby border » Mon Feb 02, 2009 2:06 pm

2.ต้องตั้งใจกระทำการให้สมบูรณ์และเหนียวแน่น ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจด้วยความสามัคคีปรองดอง ไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน
border
 

Return to ห้องสาธารณะcron