นายวงศ์ แสนสิริพันธุ์ เสรีไทยเมืองแพร่กับบ้านวิชัยราชา

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

นายวงศ์ แสนสิริพันธุ์ เสรีไทยเมืองแพร่กับบ้านวิชัยราชา

Postby ดินจี่เก่า » Thu Feb 05, 2009 11:06 pm

สืบเนื่องจากการรวบรวมบ้านไม้เก่าที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไปในเมืองแพร่
ทำให้ได้พบกับ
นักวิชาการอิสระท่านหนึ่งที่ได้พยายามทำให้บ้านร้างหลังหนึ่ง
บริเวณถนนวิชัยราชา
ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านเจ้าโว้ง (วงศ์) ว่ากันว่า
คุ้มวิชัยราชานี้คงจะสร้างมาก่อน พ.ศ. ๒๔๓๔ โดย
เจ้าหนานขัติ (ต้นตระกูลแสนสิริพันธุ์ ) บุตรเจ้าแสนเสมอใจ
เครือญาติของเจ้าน้อยเทพวงศ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้าย
ของเมืองแพร่( ๒๓๖๑-๒๓๗๓) และในช่วงวิกฤตการณ์
เงี๊ยวปล้นเมืองแพร่นั้น เจ้าหนานขัติ ซึ่งขณะนั้นดำรง
ตำแหน่งในการดูแลคลังเมืองแพร่ ได้ช่วยเหลือนำข้าราช
การชาวภาคกลางที่ถูกเงี๊ยวตามฆ่าไปซ่อนบนเพดานบ้าน
อยู่หลายวันจนปลอดภัยและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็น หลวงวิชัยราชา ซึ่งเป็นชื่อของถนนที่ผ่านหน้าบ้าน
ของท่านจนทุกวันนี้นอกจากนี้ท่านยังได้เข้าร่วมกับ
กองกำลังของพระยาสุรศักดิ์มนตรีไปปราบฮ่อด้วย
Image
จนกระทั่งมาถึงยุคเจ้าวงศ์(เจ้าโว้ง) หรือ
นายวงศ์ แสนสิริพันธุ์(๒๔๔๑-๒๕๑๓)อดีตสมาชิก
สภาผู้แทนราษฏรคนแรกของเมืองแพร่ ผู้มีความสนิท
สนมกับรัฐบุรุษปรีดี พนมยงค์ได้ร่วมกันทำสิ่งดีหลาย
อย่าง ที่สำคัญคือเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยจังหวัดแพร่
ที่มีบทบาททำให้ไทยเองไม่ต้องตกในฐานะผู้แพ้
สงครามเนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นได้ประกาศ
สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรและยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพ
ผ่านประเทศไทยได้หลังจากนั้นท่านก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการสร้างภาพยนตร์ไทยที่พูดภาษา
อังกฤษเรื่อง"พระเจ้าช้างเผือก"โดยฉากการสู้รบ
บนหลังช้างได้มาถ่ายทำที่บ้านป่าแดงหลังวัดพระธาตุ
ช่อแฮด้วยที่เจ้าวงศ์มีกิจการค้าไม้ใหญ่โตมีช้างสำหรับ
ลากไม้มากมายประกอบกับพื้นที่เมืองแพร่มีป่าไม้สัก
ที่มีคุณภาพดี การจะหาช้างสักสี่ห้าสิบเชือกไม่ใช่เรื่อง
ยาก แต่ท้ายที่สุดบ้านอันเป็นที่พักพิงของเจ้าวงศ์ต้อง
ถูกโอนไปแก่บุคคลอื่นเนื่องจากการค้างชำระภาษี
คุ้มวิชัยราชาที่ยิ่งใหญ่ในอดีตจึงถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่
เป็นเวลากว่าสามสิบปี
Image
จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๕ นายวีระ สตาร์ บ้านเดิม
อยู่ย่านสีลม กรุงเทพฯผู้คุ้นเคยกับบ้านในรูปแบบ
ที่คล้ายคลึงกันนี้ประกอบกับเมื่อได้ศึกษาที่มาที่ไป
ในความเกี่ยวพันกับบ้านหลังนจึงมีความคิดที่จะ
บูรณะซากสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับอดีตของ
เมืองแพร่นี้ไว้ ถึงปัจจุบันนี้แม้หลายฝ่ายจะเห็นคุณค่า
เห็นความสำคัญของคุ้มวิชัยราชา
ผ่านไป ๑๕ ปีสถานที่แห่งนี้ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุง
แต่ก็ไม่แล้วเสร็จหนำซ้ำยังต้องแบกภาระหนี้สิน
พอกพูนเข้าไปอีก สถาบันการเงินได้เข้าทำการยึด
คุ้มวิชัยราชาและถูกประกาศขายทอดตลาด
เป็น ฝัน(ร้าย)ที่เป็นจริงของ
คุณวีระ สตาร์และผู้รักการอนุรักษ์ทุกคน
Image

ล่าสุดชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ ,ข่ายลูกหลานเมืองแพร่ ได้พูดคุยกับ บางกอกฟอรั่ม
เพื่อติดต่อขอทุนจากต่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ยังมีอาคารเก่่าในประเทศไทยเราอีก
หลายแห่งตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกันนี้ ผมหวังว่าบทความนี้จะช่วยขยายความเรื่องประวัติศาสตร์ที่คนไทย
ไม่ได้เรียน ให้ตระหนักในความเป็นชาติเรามากขึ้น หากท่านสนใจกรุณาไปเยี่ยมชมได้ครับ
ที่นี่ http://www.oknation.net/blog/oldphrae/2008/02/02/entry-1/comment#read
ขอบคุณครับ
ดินจี่เก่า
 

Return to ห้องสาธารณะcron