ตามรอยพระยุคลบาท

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ตามรอยพระยุคลบาท

Postby border » Tue Feb 10, 2009 1:45 pm

10.จะต้องมีความสุจริตใจ และจริงใจต่อผู้เกี่ยวข้องร่วมงานทุกฝ่ายทุกคนพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อกันและอย่างเหมาะสมด้วยความเมตตาอารี และความไม่มีอคติ
border
 

Return to ห้องสาธารณะ