ตะขาบพิษ กิน คางคก

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ตะขาบพิษ กิน คางคก

Postby ตะขาบพิษ กิน คางคก » Tue Feb 10, 2009 2:21 pm

ตะขาบพิษ กิน คางคก
Image

Image
ตะขาบ จัดอยู่ใน Class Chilopoda เป็นสัตว์ขาข้อ ที่พบได้ในเขตร้อนชื้น อาศัยอยู่บนบก ตะขาบมีขนาดความยาวของลำตัวตั้งแต่ 3 - 8 ซม. ขนาดใหญ่ที่สุดคือชนิด Scolopendra heros มีความยาว 8 - 10 " ลำตัวแบนราบ มีปล้อง 15 - 100 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ส่วนหัวแยกจากลำตัวชัดเจน มีหนวด 1 คู่ โดยมีเขี้ยวพิษ 1 คู่ ซึ่งดัดแปลงมาจากปล้องแรกของลำตัว เขี้ยวพิษเชื่อมต่อกับต่อมพิษ เมื่อกัดเหยื่อจะปล่อยพิษออกมา ทำให้เหยื่อเจ็บปวด และเป็นอัมพาต
Image
ตะขาบพิษ กิน คางคก
 

Return to ห้องสาธารณะcron