ตามรอยพระยุคลบาท

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

ตามรอยพระยุคลบาท

Postby border » Wed Feb 11, 2009 1:40 pm

11.ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ แล้วปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็วไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิด และการงาน
border
 

Return to ห้องสาธารณะcron