Page 1 of 1

ปุ่มรายงานผู้ดูแล

PostPosted: Mon Nov 03, 2008 9:20 am
by ridkun
ที่ด้านบนของความเห็นแต่ละอัน จะมีปุ่ม Image ใช้สำหรับรายงานเพื่อแจ้งลบนะครับ
และเมื่อรายงานแล้ว ระบบจะแจ้งสถานะให้ทราบ ว่าผู้ดูแลได้ทำการลบ หรือได้ทำการปล่อยผ่านไป
ก็รบกวนช่วยกันรายงานหน่อยนะครับถ้าพบเห็นกระทู้ที่ผิดกฎ