ทัพเรือทดสอบสมรรถนะ เรือตรวจการณ์ 3 ลำ เสริมเขี้ยวเล็บรักษาอ

ห้องสำหรับกระทู้นอกเรื่อง ดูแลโดย Mod 1ktip

ทัพเรือทดสอบสมรรถนะ เรือตรวจการณ์ 3 ลำ เสริมเขี้ยวเล็บรักษาอ

Postby phat1 » Sat Sep 17, 2011 7:54 pm

ทัพเรือทดสอบสมรรถนะ เรือตรวจการณ์ 3 ลำ เสริมเขี้ยวเล็บรักษาอธิปไตย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 กันยายน 2554 17:54 น.
Image
Image
Image
Image
ศูนย์ข่าวศรีราชา - ราชนาวีไทย ทดสอบสมรรถนะเขี้ยวเล็บ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.994 ต.995 ต.996 ในอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามแนวพระราชดำริการพึ่งพาตัวเองอย่างพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเตรียมส่งมอบเขี้ยวเล็บ เข้าประจำการในสังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิค เสริมกำลังทางเรือ เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้พลเรือตรีฉัตรชัย ทัตตะวร ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ และคณะสื่อมวลชน เดินทางมาสังเกตการณ์การทดสอบสมรรถนะ ความพร้อมในทุกด้าน ทั้งเครื่องยนต์ ความเร็ว การทรงตัว ของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง หมายเลข 994, 995 และ 996 จำนวน 3 ลำ ณ อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมของเรือในการส่งมอบเข้าประจำการในสังกัด กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยพลเรือตรี ฉัตรชัย ทัตตะวร ผู้อำนวยการอู่ต่อเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กล่าวว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 3 ลำ คือ เรือ ต.994 ต.995 และ ต.996 ตามแนวพระราชดำริการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งของอู่ต่อเรือ ในคราวเสด็จประพาสยุโรป เมื่อปี พ.ศ.2503 ณ ประเทศเยอรมนี จึงทรงมีพระราชดำรัสว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้าง”

กองทัพเรือจึงได้สนองพระราชดำรัส ด้วยการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลำแรกขึ้นในปี พ.ศ.2510 คือ เรือ ต.91 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2511 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระทับบนเรือเพื่อร่วมทดสอบด้วยพระองค์เอง ทั้งยังพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆอันเกิดจากขบวนการต่อเรือ การแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ จนทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงอาจกล่าวได้ว่า เรือ ต.91 เป็นเรือต้นแบบของกองทัพเรือ ในการพึ่งพาตนเอง อย่างสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอีกด้วย
โดยกล่าวอีกว่า เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.994 ต.995 และ ต.996 ที่กองทัพเรือดำเนินการต่อเอง นอกจากจะเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิค ตลอดจนบุคลากรของกองทัพเรือ ในการสร้างเรือขึ้นใช้ราชการเอง ซึ่งถือเป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถการสร้างเรือของเอกชน และส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ ที่สำคัญยังเป็นเขี้ยวเล็บ ในการเสริมสร้างกำลังทางเรือ เพื่อปฎิบัติภารกิจต่าง ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews ... 0000118545
User avatar
phat1
 
Posts: 3615
Joined: Tue Mar 22, 2011 4:42 pm

Return to ห้องพักcron