อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

เรื่องการเมือง เชิญที่นี่เลยครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เชิญทุกท่านเข้าสู่บอร์ดใหม่ได้ที่ http://webboard.serithai.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ viewtopic.php?f=2&t=44976 ครับ

อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby PookLook » Wed Sep 28, 2011 4:38 pm

อดีตคณบดีนิติฯ มธ. ตอบคำถามอธิการบดี 15 ประเด็น กรณีข้อเสนอนิติราษฎร์

Wed, 2011-09-28 12:41

พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีต สสร.รัฐธรรมนูญ 2540 และสว. จากการเลือกตั้งสมัยแรก ตอบคำถาม 15 ประเด็นที่ ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ตั้งคำถามต่อนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ที่ออกมาเสนอให้ลบล้างผลพวงแห่งการรัฐประหาร 19 กันยายน2549

โดยเขาโพสต์ข้อความดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งประชาไทขออนุญาตนำเผยแพร่อีกครั้ง และเพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน ประชาไทได้นำคำถามของ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีคนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเรียบเรียงในลักษณะ ถาม-ตอบ ดังนี้


1เราสามารถยกเลิกกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่ เช่นการยกเลิก รธน. 2549

ตอบ นิติราษฎร์ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกรธน. 2549 แต่ให้ถือว่าการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ทำรัฐประหารตามมาตรา 37 ไม่เกิดผลตามกฎหมาย


2.ถ้าตำรวจจับคนร้ายที่ทำผิดจริงมาแต่ไม่ได้สอบสวนโดยละเอียด ต่อมาคนร้ายถูกฟ้องศาล มีการโต้แย้งว่ากระบวนการของตำรวจไม่ค่อยถูกต้อง แต่ศาลเห็นว่าไม่เป็นไร ศาลก็พิพากษาไป ตกลงคำพิพากษาของศาลใช้ได้หรือไม่

ตอบ ตามป.วิอาญา การสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลทำให้การฟ้องคดีของอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่งโดยหลักการพิจารณาคดีก็ต้องถือว่าไม่ชอบทั้งหมด แต่ศาลไทยบอกไม่เป็นไร หากพิจารณาว่าจำเลยกระทำผิดจริง ก็ลงโทษจำเลยได้ ซึ่งก็เหมือนกับการยอมรับว่าการรัฐประหาร(การกระทำความผิดฐานกบฎ)เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหากทำสำเร็จนั้นเอง

3.ถ้ามีคนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในช่วง คมช.ไม่ถูกต้อง ก็ให้ดำเนินการใหม่ คนอีกกลุ่มเห็นว่าการตัดสินคดีซุกหุ้น ศาลตัดสินผิดโดยสิ้นเชิง คนกลุ่มหลังจะขอให้ยกเลิกรธน. 2540 ตั้งศาลรธน.ใหม่ แล้วพิพากษาคดีซุกหุ้นใหม่ จะได้หรือไม่

ตอบ ศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดีซุกหุ้นของทักษิณ เกิดจากรธน. 2540 ที่มิได้มีที่มาจาการรัฐประหารเหมือน รธน.2550 หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าศาลตัดสินผิดก็น่าจะมีการออกกฎหมายมาให้รื้อฟื้นคดีใหม่ได้ โดยไม่ต้องยก
เลิกรธน. 2540 ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำผิดกฎหมายฐานกบฎ (การทำรัฐประหาร)

4.ประชาชนจะลงมติแก้รธน.ที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่

ตอบ เป็นคำถามประเด็นเดียวกันกับคำถามที่ 1 คำตอบก็คือไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เป็นการยกเลิกเพิกถอนผลของการกระทำที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงของการรัฐประหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.รธน.2550 ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน ในทางกฎหมายเราจะพูดได้หรือไม่ว่า ประชาชนลงมติโดยไม่ถูกต้อง หรือรธน. 2550 ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน?

ตอบ พูดได้ เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ จึงเป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.ตั้งโดยคมช. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตั้งโดย คมช. ใช่หรือไม่

ตอบ คตส.ตั้งโดย คมช.แน่นอน ส่วนศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก็เกิดจากรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่ง คมช.เป็นผู้ให้กำเนิดเช่นกัน ดังนั้น เมื่อการกระทำรัฐประหารของคมช.เป็นการกระทำที่ละเมิดบทบัญญัติมาตรา 63 แห่งรธน. 2540 และเป็นความผิดฐานกบฎตามป.อาญามาตรา 113 ทั้งคตส.และศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองจึงเป็นองค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยกันทั้งคู่

7.การดำเนินการตามแนวคิดของนิติราษฎร์ ไม่มีผลทางกฎหมายต่อนายกทักษิณเลยใช่หรือไม่

ตอบ ตามที่นิติราษฎร์แถลง มีผลโดยตรงแน่นอน คือต้องพิจารณาคดีใหม่โดยกระบวนการยุึติธรรม ที่ชอบด้ยหลักนิติธรรม ถ้ากระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาก็ต้องถูกลงโทษ

8.มาตรา 112 ขัดแย้งกับ รธน .จริงหรือ และขัดกับรธน. 2550 ที่จะถูกยกเลิกใช่หรือไม่

ตอบ ป.อาญา ม.112 เท่าที่มีการตีความและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีผลขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานตามรธน.ของประชาชนโดยสิ้นเชิง แต่อาจไม่ขัดแย้งกับรธน.2550 เพราะเจตนารมณ์ของผู้ร่าง (สสร. 2550) ไม่ถือว่าขัดแย้งอยู่แล้ว

9.ประเทศทั้งหลายในโลกรวมทั้งเยอรมัน เขาไม่คุ้มครองประมุขของประเทศเป็นพิเศษแตกต่างไปจากประชาชนใช่หรือไม่

ตอบ ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศ แต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นเยอรมัน อังกฤษ อเมริกา เขาถือว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ประมุขของประเทศจึงอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ หากมีการกระทำใด ๆที่มีผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม


10.ถ้ามีคนไปโต้แย้งนิติราษฎร์ในที่สาธารณะเขาจะไม่ถูกขว้างปาและโห่ฮาเหมือนกับหมอตุลย์ใช่หรือไม่

ตอบ หากท่านคิดจะไปโต้แย้งกับนิติราษฎร์ ท่านอธิการก็จัดเวทีที่ธรรมศาสตร์สิครับ ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าโห่ฮาท่านแน่นอน

11.ถ้าเรายกเลิกกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้ เราจะล้มเลิกการกระทำทั้งหลายและลงโทษคณะรัฐประหารกี่ชุด สุจินดา ถนอม ประภาศ สฤษฏ์ จอมพล ป. อ.ปรีดี หรือจะลงโทษเฉพาะคณะรัฐประหารที่กระทำต่อนายกทักษิณ

ตอบ การประกาศให้ผลของการรัฐประหาร ไม่เป็นการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำผิดฐานกบฎ โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ประชาชนลงประชามติตามที่นิติราษฎร์เสนอ เป็นการยกเลิกการนิรโทษกรรมที่กำหนดไว้ใน รธน. 2550 ไม่ใช่ยกเลิกกฎหมายที่ยกเลิกไปแล้ว ส่วนที่ถามว่าทำไมไม่ยกเลิกผลของการกระทำรัฐประหารของสุจินดา ถนอม สฤษดิ์ จอมพล ป. ปรีดี แล้วเอาตัวคนเหล่านี้มาลงโทษฐานกบฎด้วย เห็นด้วยว่าสมควรทำในสิ่งที่ยังพอกระทำได้ เช่นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำรัฐประหารเหล่านั้น (โดยเฉพาะผู้ที่ถูกลงโทษโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรม) แต่การนำตัวผู้กระทำรัฐประหารมาลงโทษคงกระทำไม่ได้แล้วเพราะผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ตายไปแล้ว ที่ยังเหลืออยู่คดีก็ขาดอายุความหมดแล้ว

12.ความเห็นของนักกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกับนิติราษฎร์แต่ดีกว่านิติราษฎร์ รัฐบาลนี้จะรับไปใช่หรือไม่

ตอบ ช่วยเสนอให้หน่อยว่าความเห็นของท่านที่ดีกว่าของนิติราษฎร์ คือ อย่างไร ถ้าดีกว่าจริงจะขอสนับสนุนเต็มที่เลย ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยกัน

13.ศาลรธน. ช่วยนายกทักษิณคดีซุกหุ้นถือว่าใช้ได้ แต่ไม่ช่วยคดียึดทรัพย์ถือว่าใช้ไม่ได้ เป็นตุลาการภิวัตน์ใช่หรือไม่

ตอบ ตุลาการภิวัตน์ คือตุลาการที่ยอมตนเป็นเครื่องมือและอาวุธให้แก่ผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ใช้เพื่อประหัตประหารและทำลายล้างศัตรูของตน ตุลาการศาลทั้งในคดีซุกหุ้นและคดียึดทรัพย์ทักษิณ จึงเป็นตุลาการภิวัฒน์ด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าในคดีซุกหุ้นตุลาการภิวัตน์เป็นฝ่ายแพ้

14.บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรธน. 2550 แย่กว่า รธน. 2540, 2475 ที่นิติราษฎร์จะนำมาใช้ใช่หรือไม่

ตอบ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตามรธน.2550 และฉบับอื่นทุกฉบับไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่มีฉบับใดดีกว่ากัน เพราะตราบใดที่ตุลาการไทยยังยอมรับว่ารัฏฐาธิปัตย์คือผู้ที่ได้อำนาจอธิปไตยมาโดยรถถังและปืนและอำนาจอธิปไตยไม่ใช่อำนาจของประชาชน

15.คมช. เลว สสร.ที่มาจาก คมช.ก็เลว รธน.2550 ที่มาจาก สสร.ก็เลว แต่รัฐบาลที่มาจาก รธน. เลว เป็นรัฐบาลดีใช่หรือไม่สสร.ที่มาจากรัฐบาลชุดนี้ และที่ อ.วรเจตน์จะเข้าร่วม ก็เป็นสสร.ที่ดีใช่หรือไม่”

ตอบ ไม่ใช่เรื่องใครดีใครเลว แต่เป็นเรื่องของหลักการในทางนิติศาสตร์ ที่จะต้องมีการยืนยันว่าระหว่างอำนาจรัฐกับเสรีภาพของประชาชนและระหว่างระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย นักกฎหมายควรจะยืนอยู่ข้างใดมากกว่า


จัดให้เต็มๆครับ :lol:
User avatar
PookLook
 
Posts: 1067
Joined: Sun Feb 27, 2011 1:00 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby amplepoor » Wed Sep 28, 2011 4:51 pm

5.รธน.2550 ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน ในทางกฎหมายเราจะพูดได้หรือไม่ว่า ประชาชนลงมติโดยไม่ถูกต้อง หรือรธน. 2550 ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน?

ตอบ พูดได้ เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ จึงเป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


สี่เท้ายังรู้พลาด

พนัสมีแค่สองเท้า


ตกลงรธน.2550 เป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ อย่างนั้นหรือ

ผมก็ไปลงมตินะ พวกท่านที่ไปลงมติ มีใครถูกหลอกลวงขู่เข็ญบังคับบ้าง

อ้อ ถามท่านพนัสด้วยนะครับ ถ้าท่านจะได้ยิน
User avatar
amplepoor
 
Posts: 2363
Joined: Wed Apr 06, 2011 2:52 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby ดราม่า » Wed Sep 28, 2011 4:52 pm

PookLook wrote:
5.รธน.2550 ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน ในทางกฎหมายเราจะพูดได้หรือไม่ว่า ประชาชนลงมติโดยไม่ถูกต้อง หรือรธน. 2550 ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน?

ตอบ พูดได้ เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ จึงเป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8.มาตรา 112 ขัดแย้งกับ รธน .จริงหรือ และขัดกับรธน. 2550 ที่จะถูกยกเลิกใช่หรือไม่

ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานตามรธน.ของประชาชนโดยสิ้นเชิง แต่อาจไม่ขัดแย้งกับรธน.2550 เพราะเจตนารมณ์ของผู้ร่าง (สสร. 2550) ไม่ถือว่าขัดแย้งอยู่แล้ว


ไอ้โป๊กลุกกูโครตรำคาญการก๊อปแปะของเอ็งวะ หัดตอบโต้แสดงความเห็นซะมั่ง ไอ้ข่าวพวกนี้ใครๆเขาก็อ่านกันแล้ว

อย่างคำตอบข้อ 5 . ไอ้จานมันบ้าเปล่าวะ กูไม่เห็นมีใครบังคับให้ไปลงประชามติได้เลย อคติจนตลกวะ

คำตอบข้อ 8 มันก็ตอบแบบคนบ้า พูดhereอะไรวะ ประโยคเดียวกันคำพูดขัดกันเอง บรรทัดแรกกับบรรทัดสุดท้าย อ้าปากก็เห็นโคนลิ้นเน่าๆของพวกล้มเจ้าแล้ว
"หากท่านโกหกเรื่องใหญ่มากพอ, โกหกบ่อยครั้งเพียงพอ, เรื่องนั้นจะถูกเชื่อ"
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์


สนับสนุนกฎหมายเก็บภาษีที่ดินคนรวย สนันสนุนกฎหมายเก็บภาษีมรดก

"กฎหมายภาษีที่ดินเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาช่องว่างรายได้"
User avatar
ดราม่า
 
Posts: 1670
Joined: Mon Jan 10, 2011 2:37 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby ปกติทำแต่งาน » Wed Sep 28, 2011 4:57 pm

ถ้าผมตั้งกลุ่ม นิติมหาราษฎร์

ขอแค่ข้อเดียว

1. ขอยกเลิกผลพวงของการรัฐประหาร 2549 ที่ไม่สามารถกำจัดคนชั่วได้ทั้งหมด เอามาตัดสินใหม่ ให้คนชั่วได้รับกรรมอย่างถึงที่สุด มิให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไป ไม่มีเกี๊ยเซี๊ย ลูปหน้าปะจมูก

จะได้บ้างหรือไม่

อ้อ ถามคณบดี ข้อ 5 การลงประชามติ เป็นการบังคับขู่เข็ญหรือครับ ผมไปด้วยความสมัครใจ แค่ประโยคนี้ประโยคเดียว ผมก็รู้ความในใจท่านแล้ว :lol: :lol: :lol:
ผิดคือผิด แม้ว่าหลายคนจะทำสิ่งนั้น
ถูกคือถูก แม้ว่าจะไม่มีใครทำสิ่งนั้น

ศจ. สังเวียน อินทรวิชัย
User avatar
ปกติทำแต่งาน
 
Posts: 206
Joined: Tue May 24, 2011 4:40 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby Bookmarks » Wed Sep 28, 2011 4:58 pm

ถามว่า รัฐธรรมนูญปีไหนๆ จนถึง 40 ก็มีกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยคณะรัฐประหาร และนำมาใช้ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ อย่างนั้น ศาลท่านก็ตัดสินผิดมาโดยตลอดสิ เพราะใช้กฎหมายของ คณะรัฐประหารมาตั้งนานแล้ว

2.ถ้าตำรวจจับคนร้ายที่ทำผิดจริงมาแต่ไม่ได้สอบสวนโดยละเอียด ต่อมาคนร้ายถูกฟ้องศาล มีการโต้แย้งว่ากระบวนการของตำรวจไม่ค่อยถูกต้อง แต่ศาลเห็นว่าไม่เป็นไร ศาลก็พิพากษาไป ตกลงคำพิพากษาของศาลใช้ได้หรือไม่

ตอบ ตามป.วิอาญา การสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลทำให้การฟ้องคดีของอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่งโดยหลักการพิจารณาคดีก็ต้องถือว่าไม่ชอบทั้งหมด แต่ศาลไทยบอกไม่เป็นไร หากพิจารณาว่าจำเลยกระทำผิดจริง ก็ลงโทษจำเลยได้ ซึ่งก็เหมือนกับการยอมรับว่าการรัฐประหาร(การกระทำความผิดฐานกบฎ)เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหากทำสำเร็จนั้นเอง
User avatar
Bookmarks
 
Posts: 8298
Joined: Sun Feb 22, 2009 5:15 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby sigree » Wed Sep 28, 2011 5:02 pm

ผมไม่แน่ใจนะ

แต่ คณบดีกับอธิกาบดีนี้คนละเรื่อง

ปุ๊กลุก ใครลูกศิษย์ใคร?
sigree
 
Posts: 3978
Joined: Tue Oct 21, 2008 5:38 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby amplepoor » Wed Sep 28, 2011 5:05 pm

ผมน่าจะเอาหมอนี่ไปอยู่ในกระทู้ปราชญ์ที่โง่ที่สุด แต่ไม่ละ แกมีแค่สองตีน ยังไม่ใช่ปราชญ

10.ถ้ามีคนไปโต้แย้งนิติราษฎร์ในที่สาธารณะเขาจะไม่ถูกขว้างปาและโห่ฮาเหมือนกับหมอตุลย์ใช่หรือไม่

ตอบ หากท่านคิดจะไปโต้แย้งกับนิติราษฎร์ ท่านอธิการก็จัดเวทีที่ธรรมศาสตร์สิครับ ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าโห่ฮาท่านแน่นอน


แกไปมอนเตรมาหรือ....

ถึงไม่รู้ว่า หมอตุลย์กับแทนคุณโดนอะไรที่ใหน

ทำไมหนอ คนเป็นเสื้อแดงแล้ว ชอบเอาสะไปนั่ลขอร์ด แทนสมองอยู่เรื่อยเรย
User avatar
amplepoor
 
Posts: 2363
Joined: Wed Apr 06, 2011 2:52 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby amplepoor » Wed Sep 28, 2011 5:08 pm

sigree wrote:ผมไม่แน่ใจนะ

แต่ คณบดีกับอธิกาบดีนี้คนละเรื่อง

ปุ๊กลุก ใครลูกศิษย์ใคร?


พนัส ทัศนียานนท์ ปีนี้น่าจะเข้าเรือนอายุเฒ่าเจ็ดสิบแล้วละครับ เป็นอาจารย์ของอธิการบดีแน่นอน

แต่ใครโง่กว่า อันนี้ต้องตัดสินกันเอง

แต่ผมเชื่อว่า 7 อนุบาลมาตอบ จะทำได้ดีกว่านี้
User avatar
amplepoor
 
Posts: 2363
Joined: Wed Apr 06, 2011 2:52 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby irq5 » Wed Sep 28, 2011 5:10 pm

ยิ่งตอบคำถาม ยิ่งแสดงความโง่และแถได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ

คนถามกำลังดึงหางออกมาเรื่อยๆแล้ว
User avatar
irq5
 
Posts: 1544
Joined: Wed Oct 22, 2008 8:57 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby -3- » Wed Sep 28, 2011 5:13 pm

รธน ทุกฉบับ มาจากเผด็จการทั้งหมด (ปี 40 ก็เหมือนกับปี 50 นี่แหละ)

แล้วเราจะอ้างอิงรัฐธรรมนูญฉบับไหนดีครับท่านพนัส?
"คนไทยนี่โชคดีจริงๆนะ จะอยู่ที่ไหน จะทำอะไร มีในหลวงฯคอยติดตามเฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา...ก็ผมเห็นธนบัตรไทยมีรูปในหลวงฯของพวกคุณอยู่ ทุกๆใบแม้นกระทั่งในเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดถึงมีค่ามากที่สุดในธนบัตร ไม่เคยห่างกัน"
User avatar
-3-
Moderator
 
Posts: 6302
Joined: Thu Nov 27, 2008 11:34 am
Location: Gensokyo

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby amplepoor » Wed Sep 28, 2011 5:16 pm

นี่คือเรืองไกรซินโดรมอีกคนครับ
อ่านความเห็นแกเมื่อปี 2547 ดูสิ

- ภาพรวมของ ส.ว.ชุดนี้ถูกมองว่าการเมืองแทรกแซง แต่เมื่อมี ส.ว.ใหม่ที่จะมีการเลือกในปี 2549 ภาพพจน์จะดีขึ้นหรือไม่ เพราะ ส.ว.ชุดนี้จะต้องเว้นวรรคไปนานถึง 6 ปี
ยิ่งกว่าเดิม เพราะเวลานี้องค์ประกอบของ ส.ว.ส่วนใหญ่ เป็นอดีต ส.ส. อดีตนักการเมือง เป็นสภาผัว สภาเมีย สภาพี่ สภาน้อง สามีเป็น ส.ส. ภรรยา ส.ว. พี่เป็นส.ว. น้องเป็นส.ว. เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งหน้าในต้นปี 2548 หากพรรคไทยรักไทยได้ 400 เสียง ตามคำพูดของนายกฯทักษิณ ชินวัตร การต่อสู้เพื่อเข้ามาเป็น ส.ว. ก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก แต่ถ้าเกิดไม่ได้ตามเป้า และเสียงหล่นไปลงเยอะ สมมุติว่าไม่ถึง 300 เสียง ผมเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องหาทางมาเสริมในส่วนของ ส.ว. เพราะระยะเวลาเลือกตั้งห่างกัน 1 ปี มีเวลาเตรียมตัว บรรดาผู้ที่ลง ส.ส.แล้วสอบตก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ส่วนหนึ่งก็จะแห่มาสมัคร ส.ว. บรรดานักธุรกิจที่เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นจะต้องเข้ามาสู่การเมือง ก็จะมุ่งเข้ามาอยู่ในสภาสูง

ส่วนที่จะหายไปก็คือข้าราชการระดับสูง เพราะสู้ไม่ได้ในแง่เครื่องไม้เครื่องมือ ส่วนพวกเอ็นจีโอผมว่าถึงกับสูญพันธุ์ เพราะเอ็นจีโอในวงกว้างทั่วไป อ่อนกำลังไปเยอะ หลังจากที่ไปอาจหาญสู้กับพรรคไทยรักไทย จึงถูกทอนกำลังไปจนแทบไม่เหลือ ตัวผู้นำก็หนีหน้า กิจกรรมก็ไม่มีอะไรโดดเด่น เอ็นจีโอก็ไม่มีตัวเด่นๆ ที่จะเข้ามาเป็น ส.ว. ส่วนคนที่จะเข้ามาเป็น ส.ว.แบบมีอิสระเต็มตัวในการเลือกตั้งปี 2549 จะไม่มีแน่นอน เพราะ ส.ว. ต้องการการพึ่งพิงมากขึ้น

- หากอนาคต "ผู้นำ" สามารถกดรีโมตสั่งได้ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.ส่วนใหญ่ อาจเกิดคำถามถึงความเป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับผู้นำ ที่จะต้องมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
User avatar
amplepoor
 
Posts: 2363
Joined: Wed Apr 06, 2011 2:52 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby ryukendo » Wed Sep 28, 2011 5:27 pm

PookLook wrote:1เราสามารถยกเลิกกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่ เช่นการยกเลิก รธน. 2549

ตอบ นิติราษฎร์ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกรธน. 2549 แต่ให้ถือว่าการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ทำรัฐประหารตามมาตรา 37 ไม่เกิดผลตามกฎหมาย


อ่านแค่ข้อ 1.ก็พอแล้วมั้งครับ :shock:

มันบ้าหรือมันบ้าเนี่ย ..........ไม่ได้ให้ยกเลิก แต่ไม่ให้เกิดผล :lol: :lol: :lol:

ไอ้เป็ดตอบใช่ไหมครับ ข้อ 1.เนี่ย

ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้าม
User avatar
ryukendo
 
Posts: 1173
Joined: Sat Feb 05, 2011 9:49 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby จีรนุช » Wed Sep 28, 2011 5:35 pm

ตกลงนายคนนี้เป็นญาติอะไรกับนิติราษฎร เป็นพวกเดียวกันหรือ เเล้วนิติราษฎรตอนนี้ไปอยู่ไหน ทำไมไม่ตอบคำถามง่ายๆของนักเรียน :lol: :lol:
User avatar
จีรนุช
 
Posts: 5689
Joined: Sun Nov 30, 2008 7:34 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby mmmp » Wed Sep 28, 2011 5:37 pm

PookLook wrote:
อดีตคณบดีนิติฯ มธ. ตอบคำถามอธิการบดี 15 ประเด็น กรณีข้อเสนอนิติราษฎร์

8.มาตรา 112 ขัดแย้งกับ รธน .จริงหรือ และขัดกับรธน. 2550 ที่จะถูกยกเลิกใช่หรือไม่

ตอบ ป.อาญา ม.112 เท่าที่มีการตีความและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีผลขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานตามรธน.ของประชาชนโดยสิ้นเชิง แต่อาจไม่ขัดแย้งกับรธน.2550 เพราะเจตนารมณ์ของผู้ร่าง (สสร. 2550) ไม่ถือว่าขัดแย้งอยู่แล้ว

9.ประเทศทั้งหลายในโลกรวมทั้งเยอรมัน เขาไม่คุ้มครองประมุขของประเทศเป็นพิเศษแตกต่างไปจากประชาชนใช่หรือไม่

ตอบ ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศ แต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นเยอรมัน อังกฤษ อเมริกา เขาถือว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ประมุขของประเทศจึงอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ หากมีการกระทำใด ๆที่มีผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม


จัดให้เต็มๆครับ :lol:


สรุปจากคำตอบคืออยากเล่นของสูง อยากเอาของสูงมาลงโทษได้ว่างั้นเถอะ
คำถามคือ ถ้าคุณเป็นตำรวจมีพ่อแม่ค้ายา คุณจะจับพ่อแม่คุณไหม
จับคุณคือลูกทรพี
ไม่จับคุณคือตำรวจที่ทำงานไม่คุ้มภาษีประชาชน
แต่ถ้าไม่รู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเล่น คุณก็ไม่อยู่ในฐานะใดเลย
เป็นแค่ตำรวจธรรมดาต่อไป เพราะผู้ไม่รู้คือไม่ผิด ไม่มีเจตนา
เลือกเป็นประชาชนคนธรรมดาดีกว่าครับ อย่าเลือกเป็นประชาชนเลวๆ หรือประชาชนทรพีเลย
นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด นักการเมืองแจกแท็บเบล็ต กษัตริย์แนะเคล็ดวิชา
นักการเมืองห่วงอำนาจ มหาราชห่วงประชา นักการเมืองสร้างสัญญา องค์เจ้าฟ้าสร้างสรรค์ธรรม
นักการเมืองหาเรื่องกิน องค์ภูมินทร์หาเรื่องทำ นักการเมืองยุให้รำฯ ในหลวงย้ำให้ทำดี
User avatar
mmmp
 
Posts: 397
Joined: Tue Aug 09, 2011 12:18 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby overtherainbow » Wed Sep 28, 2011 5:40 pm

amplepoor wrote:
sigree wrote:ผมไม่แน่ใจนะ

แต่ คณบดีกับอธิกาบดีนี้คนละเรื่อง

ปุ๊กลุก ใครลูกศิษย์ใคร?


พนัส ทัศนียานนท์ ปีนี้น่าจะเข้าเรือนอายุเฒ่าเจ็ดสิบแล้วละครับ เป็นอาจารย์ของอธิการบดีแน่นอน

แต่ใครโง่กว่า อันนี้ต้องตัดสินกันเอง

แต่ผมเชื่อว่า 7 อนุบาลมาตอบ จะทำได้ดีกว่านี้

เค้าแก้เกมส์กันอย่างงี้เลยหรือคะอูยคุณแอมปราชญ์นิธิ ให้เเกเป็นเอกสิทธิ์คนเดียวเหอะค่ะ
สับโนบิตะกะอจพนัส ดีกว่า
เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
User avatar
overtherainbow
 
Posts: 3123
Joined: Sat Dec 27, 2008 12:36 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby junah » Wed Sep 28, 2011 5:43 pm

2.ถ้าตำรวจจับคนร้ายที่ทำผิดจริงมาแต่ไม่ได้สอบสวนโดยละเอียด ต่อมาคนร้ายถูกฟ้องศาล มีการโต้แย้งว่ากระบวนการของตำรวจไม่ค่อยถูกต้อง แต่ศาลเห็นว่าไม่เป็นไร ศาลก็พิพากษาไป ตกลงคำพิพากษาของศาลใช้ได้หรือไม่

ตอบ ตามป.วิอาญา การสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลทำให้การฟ้องคดีของอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่งโดยหลักการพิจารณาคดีก็ต้องถือว่าไม่ชอบทั้งหมด แต่ศาลไทยบอกไม่เป็นไร หากพิจารณาว่าจำเลยกระทำผิดจริง ก็ลงโทษจำเลยได้ ซึ่งก็เหมือนกับการยอมรับว่าการรัฐประหาร(การกระทำความผิดฐานกบฎ)เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหากทำสำเร็จนั้นเอง


4.ประชาชนจะลงมติแก้รธน.ที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่

ตอบ เป็นคำถามประเด็นเดียวกันกับคำถามที่ 1 คำตอบก็คือไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เป็นการยกเลิกเพิกถอนผลของ

การยอมรับว่าการรัฐประหาร(การกระทำความผิดฐานกบฎ)เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหากทำสำเร็จนั้นเอง (ถ้าไม่สำเร็จคือกบฏ)
-ไหนบอกชอบกฏหมายเพราะทำสำเร็จ
การกระทำที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงของการรัฐประหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
-แล้วการกระทำที่เกิดจากการทำรัฐประหารสำเร็จไม่ชอบด้วยกฏหมาย (ในเมื่อรัฐประหารสำเร็จแล้วไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือ)
-ในเมื่อ คมช ชอบด้วยกฏหมายแล้วในขณะนั้นก็มีสิทธิบริการประเทศในเวลานั้นไม่ใช่หรือ เค้าไม่ได้เป็นกบฏ ถึงไม่ชอบด้วยกฏหมาย
-ลองย้อนไปคิดเหตุผลใดถึงต้องมีการรัฐประหาร
-หรือว่า เอาง่ายๆ คือแถไปเรื่อย
ป.ล.ผมอาจรู้ไม่มาก ผู้รู้ชี้แจงที เอาแต่เกี่ยวกับกฏหมายไม่เอาศิลธรรม (เพราะรัฐประหารมันขัดความรู้สึกแล้วศิลธรรมที่ควรเป็นและไม่ควรทำ)
User avatar
junah
 
Posts: 22
Joined: Mon Aug 15, 2011 7:51 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby naiare » Wed Sep 28, 2011 5:45 pm

อ้าว.. เอาไอ้ตัวล้มเจ้า โปรแม้วมายกย่องเป็นอาจารย์อีกคน
เอาหลักวิชามาสนับสนุนอคติในใจตน

:lol:
User avatar
naiare
 
Posts: 3000
Joined: Sun Mar 08, 2009 2:35 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby idolation » Wed Sep 28, 2011 5:57 pm

มีโจรขายชาติเคยกล่าวไว้ว่า ต้นไม้พิษ ผลของมันย่อมเป็นพิษ

รัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารย่อมเป็นพิษต้องยกเลิก


กรูอยากถามว่า สัญญาสัมปทานดาวเทียมที่ได้มาจากคณะรัฐประหารรสช. ยกเลิกด้วยได้ไม๊วะ.. :D :D :D
รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ตระกูลชินวัตร
User avatar
idolation
 
Posts: 246
Joined: Tue May 18, 2010 8:42 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby amplepoor » Wed Sep 28, 2011 6:00 pm

ตอบ ป.อาญา ม.112 เท่าที่มีการตีความและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีผลขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแน่ นอน เพราะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ้งเป็นสิทธิขั้น มูลฐานตามรธน.ของประชาชนโดยสิ้นเชิง

ประโยคที่ยกมา ทำให้พนัสถูกจัดชั้นเป็นแค่เบี้ยแดงเหมือนเบี้ยแดงในบอร์ดนี้

1 ถ้า 112 ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ แล้วเอ็งที่เป็นพวกร่างรัฐธรรมนูญ 2540 นั่งมองดูมันเฉยๆ อย่างนั้นหรือ จากนั้นต่อด้วย 6 ปี ที่เอ็งเป็นสว. ก็นั่งมองมันเฉยๆ อีก....เฉยมาได้ตั้งสิบกว่าปี เพิ่งมาบอกว่าขัดแย้งกับกฏหมายสูงสุดเอาตอนนี้

2 เมื่อขัดแย้ง ทำไมไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความล่ะ นี่คือวิธีที่สั้นและได้ผลที่สุด อ๋อ หรือว่าปล่อยมันไว้อย่างนี้ เพื่อใช้เป็นเชื้อประทุ จะได้เผาเมืองอย่างชอบทำอีกครั้ง

3 ถ้าอ่านทั้งคำตอบ จะยิ่งสมเพชเฒ่าเพราะอยู่นานคนนี้ 112 ไม่ได้ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ เขาห้ามการอาฆาตมาดร้ายและดูหมิ่น ซึ่งเป็นโทษพื้นฐานที่กฏหมายทุกประเทศ ถือว่าห้ามทำต่อบุคคลทั่วไปด้วยซ้ำ

พนัสนี่ขยันเนอะ ตอบข้อสอบของครูสมคิดครบทุกข้อเลย แต่เชื่อว่าจะเอนทร้านท์ไม่ผ่าน (ว่ะ)
User avatar
amplepoor
 
Posts: 2363
Joined: Wed Apr 06, 2011 2:52 am

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby The Producer M@ster » Wed Sep 28, 2011 6:13 pm

อืม...เอาเป็นว่าผมขอออกความเห็นล่ะกัน...

1เราสามารถยกเลิกกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่ เช่นการยกเลิก รธน. 2549

ตอบ นิติราษฎร์ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกรธน. 2549 แต่ให้ถือว่าการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ทำรัฐประหารตามมาตรา 37 ไม่เกิดผลตามกฎหมาย


สรุปว่าแก้ไขเฉพาะมาตรา 37 แต่คำถามของผมคือ สามารถแก้กฏหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดย้อนหลังได้หรือครับ?


5.รธน.2550 ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน ในทางกฎหมายเราจะพูดได้หรือไม่ว่า ประชาชนลงมติโดยไม่ถูกต้อง หรือรธน. 2550 ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน?

ตอบ พูดได้ เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ จึงเป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


มีหลักฐานไหมครับ?8.มาตรา 112 ขัดแย้งกับ รธน .จริงหรือ และขัดกับรธน. 2550 ที่จะถูกยกเลิกใช่หรือไม่

ตอบ ป.อาญา ม.112 เท่าที่มีการตีความและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีผลขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ้งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานตามรธน.ของประชาชนโดยสิ้นเชิง แต่อาจไม่ขัดแย้งกับรธน.2550 เพราะเจตนารมณ์ของผู้ร่าง (สสร. 2550) ไม่ถือว่าขัดแย้งอยู่แล้ว


งงวุ้ย ตกลงว่าจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งกันแน่!?13.ศาลรธน. ช่วยนายกทักษิณคดีซุกหุ้นถือว่าใช้ได้ แต่ไม่ช่วยคดียึดทรัพย์ถือว่าใช้ไม่ได้ เป็นตุลาการภิวัตน์ใช่หรือไม่

ตอบ ตุลาการภิวัตน์ คือตุลาการที่ยอมตนเป็นเครื่องมือและอาวุธให้แก่ผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ใช้เพื่อประหัตประหารและทำลายล้างศัตรูของตน ตุลาการศาลทั้งในคดีซุกหุ้นและคดียึดทรัพย์ทักษิณ จึงเป็นตุลาการภิวัฒน์ด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าในคดีซุกหุ้นตุลาการภิวัตน์เป็นฝ่ายแพ้


ผมอ่านแล้วรู้สึก...ผมพูดไม่ออกเลยครับเนี่ย...
เอางี้ครับ ผมขอหลักฐานที่ว่าทักษิณไม่ทำผิดกฏหมาย ไม่ทราบว่าจะชี้แจงได้ไหมครับ!?
บอกเฉพาะคดี


14.บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรธน. 2550 แย่กว่า รธน. 2540, 2475 ที่นิติราษฎร์จะนำมาใช้ใช่หรือไม่

ตอบ บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตามรธน.2550 และฉบับอื่นทุกฉบับไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่มีฉบับใดดีกว่ากัน เพราะตราบใดที่ตุลาการไทยยังยอมรับว่ารัฏฐาธิปัตย์คือผู้ที่ได้อำนาจอธิปไตยมาโดยรถถังและปืนและอำนาจอธิปไตยไม่ใช่อำนาจของประชาชนผมงง...อันที่จริงรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน
แต่ทำไมกลุ่มนิติราษฎร์ถือว่าไม่ใช่อำนาจของประชาชน
ถ้าจะอ้างแบบข้อ 5 กรุณานำหลักฐานมาแสดงด้วยครับ


15.คมช. เลว สสร.ที่มาจาก คมช.ก็เลว รธน.2550 ที่มาจาก สสร.ก็เลว แต่รัฐบาลที่มาจาก รธน. เลว เป็นรัฐบาลดีใช่หรือไม่สสร.ที่มาจากรัฐบาลชุดนี้ และที่ อ.วรเจตน์จะเข้าร่วม ก็เป็นสสร.ที่ดีใช่หรือไม่”

ตอบ ไม่ใช่เรื่องใครดีใครเลว แต่เป็นเรื่องของหลักการในทางนิติศาสตร์ ที่จะต้องมีการยืนยันว่าระหว่างอำนาจรัฐกับเสรีภาพของประชาชนและระหว่างระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย นักกฎหมายควรจะยืนอยู่ข้างใดมากกว่า


ผมว่าไม่เกี่ยวว่าจะเลือกข้างระบอบไหน เพราะในฐานะนักกฏหมายต้องมีหน้าที่ตีความกฏหมายไม่ใช่หรือครับ!?
ผมว่านักกฏหมายควรยืนอยู่ข้างประชาชน...ไม่ใช่สิ น่าจะบอกว่าควรยืนอยู่เป็นกลาง ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีความยุติธรรมและจริยธรรมมากกว่าครับ
User avatar
The Producer M@ster
 
Posts: 520
Joined: Wed Jul 29, 2009 10:43 pm

Re: อาจารย์กฎหมาย "พนัส" ตอบคำถามจากนักศึกษา "สมคิด"

Postby ssa » Wed Sep 28, 2011 6:43 pm

amplepoor wrote:5.รธน.2550 ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน ในทางกฎหมายเราจะพูดได้หรือไม่ว่า ประชาชนลงมติโดยไม่ถูกต้อง หรือรธน. 2550 ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน?

ตอบ พูดได้ เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ จึงเป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


สี่เท้ายังรู้พลาด

พนัสมีแค่สองเท้า


ตกลงรธน.2550 เป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ อย่างนั้นหรือ

ผมก็ไปลงมตินะ พวกท่านที่ไปลงมติ มีใครถูกหลอกลวงขู่เข็ญบังคับบ้าง

อ้อ ถามท่านพนัสด้วยนะครับ ถ้าท่านจะได้ยิน

พนัสกล่าวไม่จริง
หากจะมีการหลอกลวงขู่เข็ญจริง พนัสหาตัวอย่างจริงมาสิ
เห็นแต่ในเว็บเสื้อแดงเฮโลตามคำสั่งทักษิณให้รับไปแล้วไปสู้กันตอนเลือกตั้ง พวกเสื้อแดงรับรัฐธรรมนูญตามคำสั่งทักษิณ เรื่องนี้พนัสเองน่าจะรู้ดี แต่ทำมึนแกล้งไม่รู้

ข้อ 1 กับ ข้อ 4 พนัสให้ความเห็นขัดแย้งกันเอง
ข้อ 15 พนัสมั่ว เขาถามเรื่องหนึ่ง แต่กลับไปอ้างอีกเรื่องหนึ่ง
เขาถามว่าที่มาอย่างเดียวกัน แหล่งเดียวกัน เหตุใดบางอย่างชอบ บางอย่างไม่ชอบ ก็แค่ผลประโยชน์เท่านั้น

พนัสพูดครึ่งเดียว ยกเลิกอำนาจรัฐประหารย่อมส่งผลให้ทุกอย่างที่เกิดจากรับประหารเสียทั้งหมด
แต่พนัสกลับบอกว่าผลที่คลอดออกมาจากมดลูกรัฐประหารบางอย่างเอาไว้ บางอย่างไม่เอา อย่างนี้ไม่ใช่การลบล้างรัฐประหาร แค่อ้างรัฐประหารมาบิดเบือนการเลือกแต่เพียงบางอย่างที่ตนพอใจ ถูกใจเท่านั้น
User avatar
ssa
 
Posts: 2775
Joined: Fri Oct 17, 2008 11:31 amReturn to สภากาแฟ