วันกองทัพไทย-กองทัพบก

ห้องสำหรับกระทู้นอกเรื่อง ดูแลโดย Mod 1ktip

วันกองทัพไทย-กองทัพบก

Postby oonza » Sun Jan 22, 2012 4:57 am

วันกองทัพไทย-กองทัพบก

ย้อนถึงความเป็นมาของวันกองทัพไทย-กองทัพบก ถือเป็นวันที่น้อมรำลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ “18 มกราคม” ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 ม.ค. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)

แต่เดิมทีนั้น กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้วันที่ “8 เม.ย.” ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ “25 ม.ค.” เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในสมัยนั้น อย่างไรก็ดีในภายหลัง ได้มีนักประวัติศาสตร์ หลายท่าน ได้ตรวจสอบพบว่าวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วตรงกับวันที่ “18 ม.ค.” จนกระทั่งวันที่ 22 ส.ค. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงกลาโหม และกองทัพบก จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนด วันกองทัพไทย และ วันกองทัพบก จากเดิมวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย ลง 23 ส.ค. 2549 โดยเริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
User avatar
oonza
 
Posts: 14
Joined: Sat Jan 29, 2011 10:57 pm

Return to ห้องพัก