แถลงการณ์จากWMครับ

เรื่องการเมือง เชิญที่นี่เลยครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เชิญทุกท่านเข้าสู่บอร์ดใหม่ได้ที่ http://webboard.serithai.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ viewtopic.php?f=2&t=44976 ครับ

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby Admin_ริวเซย์ » Thu Oct 21, 2010 8:23 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๘

เสรีไทยเว็บบอร์ดได้เพิ่มห้องใหม่สำหรับเทิดพระเกียรติในหลวงและพระราชวงศ์ไทย
ขึ้นโดยเฉพาะที่ห้องนี้ครับ


viewforum.php?f=22

โดยสมาชิกทุกท่านสามารถตั้งกระทู้เทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร
ของในหลวงและพระราชวงศ์ไทยได้ ห้ามวิพากษ์วิจารณ์สถาบันในทางที่ไม่เหมาะสมเด็ดขาด หากพบ
เห็นจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที

จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันด้วยแถลงการณ์นี้
User avatar
Admin_ริวเซย์
 
Posts: 40
Joined: Thu Feb 04, 2010 3:43 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Mon Nov 29, 2010 9:56 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๙

ให้ MOD ล้างโคตรทักษิณ พ้นจากการทำหน้าที่ทีมงานเสรีไทย
นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไปเหลือ MOD เพียงสามท่านดังนี้

MOD คนกวาดขยะ
MOD 1Ktip
MOD แดง ขาว น้ำเงิน

จึงเรียนมายังสมาชิกให้ทราบด้วยแถลงการณ์ฉบับนี้
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Wed Feb 02, 2011 12:36 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๓๐

เนื่องจากเว็บบอร์ดเสรีไทย ยังมีข้อบกพร่องในการจัดการปัญหาของสมาชิกหลายประการ
ทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ดจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารดังนี้

ข้อ๑.คุณ Ridkun_user คือ Admin และผู้สนับสนุนทางเทคนิค ซึ่งสามารถจัดการปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบเว็บบอร์ดได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

คุณ ริวเซย์ คือ Webmaster Policy มีอำนาจกำหนดทิศทางและรูปแบบการทำงาน นโยบาย
และแผนการทำงานของทีมงานเสรีไทย อำนาจลงโทษหรือเว้นโทษต่างๆตามความเหมาะสม
มีอำนาจบริหารจัดการทิศทางของบอร์ดเสรีไทยทั้งหมด

คุณ 1Ktip คือ หัวหน้าม็อด Moderator Master มีอำนาจลงโทษสมาชิกที่ทำผิดกฎตามสมควร
โดยไม่ต้องรายงาน WM รวมทั้งอำนาจลงโทษ Moderator ที่ทำผิดกฎ

คุณ คนกวาดขยะ และ คุณ แดง ขาว น้ำเงิน คือ Moderator มีอำนาจจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้งานของสมาชิกทั่วไปด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ การเสนอลงโทษผู้ทำผิดกฎกับ Moderator
Master โดยทำงานภายใต้แผนบริหารของบอร์ด

ข้อ ๒.สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษา ยังคงมีอำนาจตามแถลงการณ์ ฉบับที่ ๒๕

จึงเรียนมายังสมาชิกเสรีไทยทุกท่านเพื่อทราบถึงการปรับเปลี่ยนนโยบาย
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Fri Feb 04, 2011 9:58 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๓๑

สืบเนื่องจากล็อคอิน "ริวเซย์" ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นล็อคอิน Admin ซึ่งจากเดิม
เป็นล็อคอินGb.mod จึงประกาศขอยกเลิกการใช้ ล็อคอิน "Admin_ริวเซย์"นับจากวัน
นี้เป็นต้นไป เหลือเพียงล็อคอิน "ริวเซย์" ล็อคอินเดียว

ส่วนคำสั่ง ประกาศทั้งหมดจากล็อคอิน "Admin_ริวเซย์" ให้มีผลและคำสั่งคงเดิม

ความประกาศให้ทราบถึงสมาชิกโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Sun Aug 14, 2011 11:54 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๓๒

จากผลการสรรหาผู้ทำหน้าที่ Moderator ชุดใหม่ของเสรีไทย
มีผู้ถูกคัดสรรเข้ารับตำแหน่ง Moderator ทั้งหมด ๗ ท่านที่ถูก
เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่ ดังนี้

คุณ saopao

คุณ Sweet Chin Music

คุณ karasu

คุณ -3-

คุณ god_of_rah

คุณ ชาวสวน

คุณ PeterPan

เป็น Moderator ของเสรีไทยเว็บบอร์ดนับจากวันประกาศแถลงการณ์นี้

ส่วน Moderator เดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทำหน้าที่คงเดิมต่อไป

จึงเรียนมายังสมาชิกเสรีไทยเว็บบอร์ดให้ทราบ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Previous

Return to สภากาแฟcron