กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

เรื่องการเมือง เชิญที่นี่เลยครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เชิญทุกท่านเข้าสู่บอร์ดใหม่ได้ที่ http://webboard.serithai.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ viewtopic.php?f=2&t=44976 ครับ

กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby ริวเซย์ » Thu Feb 04, 2010 6:17 pm

กฎการใช้งานเว็บบอร์ด ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553


1. ห้ามพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสม
2. ห้ามแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือส่อไปในทางที่ไม่สุภาพ
3. ห้ามเสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือล่อแหลม หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมโดยทั่วไป
4. ห้ามโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อทุกศาสนา
5. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิงสมาชิกเว็บบอร์ดคนอื่นๆ ในทางเสียหาย
6.ห้ามประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า หรือโฆษณาใดๆก็ตาม *
7.ห้ามตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็นที่มีลักษณยั่วยุให้เพื่อนสมาชิกโกรธเคือง หรือสร้างความร้าวฉาน แตกความสามัคคีในหมู่สมาชิก *
8.ห้ามตั้งกระทู้ในลักษณะปลุกระดมไม่ว่าในทางใดๆ ให้เกิดความรุนแรงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน *
8ก.ความเห็นที่ WM และ MOD ได้ระงับความเห็นไว้ด้วย Warn ห้ามสมาชิกแก้ไขข้อความนั้นอีกเด็ดขาด เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในบอร์ดเท่านั้น****
9. วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ดูแล เมื่อมีการทำผิดระเบียบ คือ
9.1 ในกรณีที่เป็นกระทู้ที่มีความผิดตามข้อ1.ให้ลบทั้งกระทู้ ส่วนข้ออื่นๆให้ย้ายกระทู้ไปไว้ในห้องขัง
9.2 ในกรณีที่เป็นความเห็น ให้ลบความเห็น และทุกความเห็นที่อ้างอิงความเห็นที่ผิดกฎนั้น
9.3 แจ้งเตือนผู้ที่กระทำผิดกฎ ผ่านทางข้อความส่วนตัว
10. ผู้ที่ได้รับการเตือนการทำผิดกฎมากกว่า 3 ครั้ง ในครั้งแรกจะถูกแบน 3 วัน และติดทัณฑ์บน 14 วันหลังจากนั้น
11. ในกรณีที่เคยถูกแบนแล้ว และมีการทำผิดกฎมากกว่า 2 ครั้งในช่วงที่ไม่ใช่ทัณฑ์บน ให้ลงโทษด้วยการแบน 7 วัน และทัณฑ์บนอีก 30 วัน
12. หากมีการทำผิดกฎระหว่างทัณฑ์บน จะถูกแบนออกจากระบบทันที
13. admin สามารถแบนสมาชิกที่กระทำผิดกฎอย่างรุนแรงได้ทันทีโดยไม่มีกำหนดเลิกแบนในกรณีดังต่อไปนี้
13.1 ใช้ถ้อยคำจาบจ้วงสถาบัน
13.2 ใช้ถ้อยคำหยาบคายทางเพศ
13.3 โพสต์ภาพลามกอนาจาร
13.4 วิพากษ์วิจารณ์ศาสดา รูปเคารพ หรือความเชื่อทางศาสนาในทางเสื่อมเสีย
13.5 เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาเข้ามาสร้างความวุ่นวาย เช่นการ flood กระทู้ หรือพยายามโพสต์สิ่งผิดกฎหมาย
13.6 การกระทำที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกด้วยวิธีการใดๆ
13.7การโพสข้อมูลที่บ่อนทำลายชาติ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างร้ายแรง
13.8กระทู้หรือความเห็นที่โฆษณาซื้อขายสินค้า โฆษณาต่างๆ *
13.9กระทู้ที่ปลุกระดมให้สร้างความรุนแรง กระทำผิดต่อกฎหมาย *
13.10สมัครล็อคอินซ้อน โดยไม่มีหน้าที่ในเสรีไทยเว็บบอร์ด ***

กฎข้อบังคับสำหรับลายเซ็น

1. ลายเซ็นจะต้องมีความสูงไม่เกิน 96 pixel หากมีข้อความใต้รูปด้วย ให้ใช้การคำนวณตามข้อ 2
2. สำหรับข้อความเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้รูป นับเป็น 20 pixel ต่อ 1 บรรทัด
3. ห้ามใช้ font ขนาดเกิน 24px

กฎข้อบังคับ เรื่องรูปประจำตัว

1. รูปประจำตัว ให้มีความสูงไม่เกิน 90px

กฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ด(WM และ MOD)

1.WM และ MOD สามารถโพสเรื่องการเมืองและเรื่องอื่นๆ ได้ตามปกติ
2. WM และ MOD ห้ามสนทนาในบอร์ดและข้อความส่วนตัวในลักษณะต่อไปนี้
2.1. วิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงให้สมาชิกเกิดความเสียหาย
2.2. ดูถูกดูแคลนความเห็นของสมาชิก
2.3. ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
2.4. เปิดเผยความลับใดๆของสมาชิก
2.5. ต่อล้อต่อเถียงกับสมาชิก
3.หากทำ ผิดกฎเรื่องของการวิพากษ์ วิจารณ์ พาดพิงสมาชิก ให้มีโทษ 2 เท่า
4. การกระทำใดๆ ของทีมงานหากเกิดข้อสงสัย ให้อธิบายว่าทำผิดกฎข้อไหน โดยอาจแสดงเหตผลพอสมควรให้สมาชิกเข้าใจ สมาชิกสามารถอุทธรณ์เรื่องมาที่ WM โดย WM จะเป็นผู้ตัดสิน คำตัดสินของ WM ถือเป็นที่สุด
5.WM และ MOD อาจพ้นจากตำแหน่งได้โดย
5.1 ลาออกจากตำแหน่ง
5.2 ไม่ล็อคอินเข้า เว็บไซต์นานเกินกว่า๒อาทิตย์โดยไม่แจ้งแก่ผู้ดูแลท่านอื่น
5.3 ทำผิดกฎ ร้ายแรง เรื่องกฎการใช้งานเว็บบอร์ดข้อ1 ข้อ4 ข้อ10.1-10.7
5.4 ถูกพิจารณาให้ออกเพราะทำผิดกฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ดซ้ำซ้อน
5.5 พ้นจากวาระ การดำรงตำแหน่ง(ยังไม่มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะมีมติในที่ประชุมออกมาชัดเจน)
6.สำหรับWM และ MOD ไม่ให้ทำผิดกฎตามข้อ 2. แม้ในห้องพักหรือห้องเลือกตั้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบอร์ด
7.กรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการดูแลบอร์ด ลงไปเสนอความเห็นแย้งกับสมาชิก นำมาซึ่งการโต้เถียง และกรณีพิพาท ขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่านนั้น ๆ ยุติการทำหน้าที่ในกระทู้นั้น ๆ คือ หากจะมีการลบ แก้ไขข้อความ ล็อค ย้ายกระทู้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่านอื่น ๆ เป็นผู้พิจารณาแทน หรือแจ้งให้ทีมงานท่านอื่นพิจารณาแทนกรณีพบเห็นความผิด**นับแต่วันประกาศกฎนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามกฎนี้แทนกฎเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

*กฎการใช้งานเว็บบอร์ด อัพเดดกฎเพิ่มเติมวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓

**กฎการใช้งานเว็บบอร์ด อัพเดดกฎเพิ่มเติมวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

***กฎการใช้งานเว็บบอร์ด อัพเดดกฎเพิ่มเติมวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

****กฎการใช้งานเว็บบอร์ด ที่เพิ่มเติม ณ วันที่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby turethai » Thu Feb 04, 2010 6:20 pm

รับทราบครับผม


และยินดีปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้ออ้างใดใดทั้งสิ้น
User avatar
turethai
 
Posts: 435
Joined: Sat Jan 16, 2010 11:43 pm
Location: นครปฐม

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby นายเกตุ » Fri Feb 05, 2010 9:13 am

มารับทราบเช่นกันครับ


แต่เอทำไมคนเข้ามารับทราบกันน้อยจัง

กฎมันเข้มไปปล่าวหว่า

:lol:
User avatar
นายเกตุ
 
Posts: 959
Joined: Tue Oct 21, 2008 9:11 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby มารุจัง » Fri Feb 05, 2010 9:38 am

นายเกตุ wrote:มารับทราบเช่นกันครับ


แต่เอทำไมคนเข้ามารับทราบกันน้อยจัง

กฎมันเข้มไปปล่าวหว่า

:lol:


เข้ามาแจ้งรับทราบค่ะ
เดี๋ยวจะมีคนหาว่า กฎมันเข้มไป เลยรับทราบน้อย.....
หุหุหุหุ

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Forum rules!
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด
User avatar
มารุจัง
 
Posts: 2372
Joined: Mon Oct 13, 2008 11:50 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby so what? » Fri Feb 05, 2010 12:37 pm

ไหนๆก็ยังไม่ยอมยกเลิกสมาชิกภาพตามที่ผมแจ้งขอยกเลิกไปสามหนแล้ว ผมขอเลยถือโอกาสขอเสนอซักข้อนึงให้ท่านๆผู้มีอำนาจนำไปพิจารณาครับ

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท (โต้เยงอย่างรุนแรง-ด่าทอ) ระหว่างสมาชิก mod & wm ห้ามลงไปโพสต์แสดงความเห็นสนับสนุนหรือตำหนิฝ่ายใตฝ่ายหนึ่ง จะลบหรือจะแบนก็จัดการไปเลย แล้วข้องใจไปเคลียร์กันทีหลัง แต่ไม่ให้ลงไปแจมกับคู่กรณีเด็ดขาด

ผมเห็นว่าไอ้ที่ตีกันจนบอร์ดแตกกระจายไปเป็นห้าหกบอร์ดแล้วนี่ สาเหตสำคัญที่สุดคือการไม่สามารถควบคุมความขดแย้งระหว่างสมาชิกให้อยู่ในวงจำกัดได้ ผมเคยเสนอในห้องพักหนนึงนานมาแล้ว ว่าถ้ามีการโต้เถียงกันจนเริ่มจะบานปลาย ให้ WM หรือ mod จับคู่กรณีสองคนไปฟัดกันในห้องพัก โดยตั้งเป็นกระทู้พิเศษไม่ให้มีใครมาโพสต์แจม ห้ามคู่กรณีไปโพสต์ในกระทู้อื่นจนกว่าข้อพิพาทตรงนี้จะได้ข้อยุติ สรุปคือให้มันฟัดกันให้หายบ้าก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นบอร์ดปกติใหม่ ถ้าทำได้แบบนี้ไม่นานปัญหาก็หมดครับ

ท่านๆลองนำไปพิจารณาดู
ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจถามได้ครับ ไม่คิดค่าที่ปรึกษา :lol: :lol: :lol:
User avatar
so what?
 
Posts: 919
Joined: Mon Oct 13, 2008 10:26 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby arch_freeman » Fri Feb 05, 2010 6:09 pm

รับทราบ และ เห็นด้วยตามกฎ ทุกประการ หวังว่า กฎจะศักดิ์สิทธิ์ ทั้งต่อสมาชิก และ ทุกๆ คน

โมทนาด้วย
User avatar
arch_freeman
 
Posts: 1254
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:34 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby cameronDZ » Fri Feb 05, 2010 6:38 pm

กฎพิฆาตมอด น่ากัวมาก

นับเป็นโชคดีล้นพ้นของข้าน้อย
ที่ไหวทัน ถอนตัว ไม่ลงสมัครซะได้

:lol: :lol:
การปฏิวัติไม่ใช่งานเลี้ยง - เหมาเจ๋อตุง

ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา - โกวเล้ง
User avatar
cameronDZ
 
Posts: 2658
Joined: Mon Oct 13, 2008 12:59 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby tu249cm » Thu Feb 11, 2010 6:47 pm

เห็นด้วยกับกฏของบอร์ดฉบับนี้ค่ะ :D
User avatar
tu249cm
 
Posts: 1422
Joined: Mon Oct 13, 2008 10:33 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby Canthai » Thu Feb 11, 2010 6:58 pm

ลุยไปเลยครับ เฮี้ยบๆ หน่อยก็ดี
User avatar
Canthai
 
Posts: 14925
Joined: Fri Oct 24, 2008 3:47 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby spp » Mon Feb 15, 2010 10:41 am

so what? wrote:ถ้ามีการโต้เถียงกันจนเริ่มจะบานปลาย ให้ WM หรือ mod จับคู่กรณีสองคนไปฟัดกันในห้องพัก ให้มันฟัดกันให้หายบ้าก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นบอร์ดปกติใหม่ ;)


...เห็นด้วย :lol:
มิตรภาพคือ ความรักลบด้วยเซ็กส์ และบวกเอาเหตุผลเข้าไป

ส่วนความรักคือ มิตรภาพบวกด้วยเซ็กส์ และลบเอาเหตุผลออกไป.
spp
 
Posts: 1024
Joined: Mon Oct 13, 2008 11:11 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby จะบ้าตาย » Mon Mar 08, 2010 10:40 am

== ข้อความถูกระงับโดยผู้ดูแล ==

User avatar
จะบ้าตาย
 
Posts: 1317
Joined: Mon Oct 13, 2008 2:41 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby halfmoon » Sat Mar 20, 2010 12:54 am

spp wrote:
so what? wrote:ถ้ามีการโต้เถียงกันจนเริ่มจะบานปลาย ให้ WM หรือ mod จับคู่กรณีสองคนไปฟัดกันในห้องพัก ให้มันฟัดกันให้หายบ้าก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นบอร์ดปกติใหม่ ;)


...เห็นด้วย :lol:


รวมทั้งมีข้อปัญหากับ mod ด้วยนะ เพราะข้อเท็จจริง mod รับใบสั่งมาจัดการสมาชิกที่ตนไม่ชอบซะมากกว่า
  • อธิปัตย์ 5 : อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ มิตรภาพ สันติภาพ : คือแก่นแท้แห่งอำนาจประชาธิปไตย : ท่านมีหรือยัง ถ้าไม่ จงสร้างเอง
User avatar
halfmoon
 
Posts: 10731
Joined: Wed Nov 19, 2008 11:34 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby ข้าวต้มมัด » Thu Mar 25, 2010 11:29 pm

เข้ามารับทราบค่ะ หลังจากหายไปนาน :lol:
User avatar
ข้าวต้มมัด
 
Posts: 21
Joined: Wed Apr 08, 2009 12:31 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby bigtang » Fri Mar 26, 2010 6:42 pm

รับทราบครับ
User avatar
bigtang
 
Posts: 782
Joined: Fri Mar 26, 2010 6:13 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby chatre » Sat Mar 27, 2010 3:39 pm

ผมเพิ่งสมัครเข้าเวป...รับทราบครับตามระเบียบนี้ :ugeek:
ตาดูดาว..เท้าติดตรวน
User avatar
chatre
 
Posts: 140
Joined: Sat Mar 27, 2010 3:22 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby บิ๊กป็อก » Fri Apr 02, 2010 1:13 am

== ข้อความถูกระงับโดยผู้ดูแล ==

การถูกบังคับให้ดูอะไรซ้ำๆทุกวัน ถือเป็นการล้างสมอง
User avatar
บิ๊กป็อก
 
Posts: 145
Joined: Fri Apr 02, 2010 1:00 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby razor » Thu Apr 08, 2010 11:17 pm

รับทราบครับ
User avatar
razor
 
Posts: 7
Joined: Thu Apr 08, 2010 10:50 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby rokjitjung » Mon Apr 12, 2010 12:19 am

เพิ่งเข้ามาสมัคร ก็ต้องอ่าน ยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยคนครับ
User avatar
rokjitjung
 
Posts: 89
Joined: Mon May 11, 2009 1:47 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby เสรีไทย » Wed Apr 21, 2010 2:25 am

รับทราบครับ ใส่รูปประจำตัว ทำยังไงคับ


Image
    ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน
User avatar
เสรีไทย
 
Posts: 12
Joined: Wed Apr 21, 2010 1:38 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby ppgtsk1 » Wed Apr 28, 2010 7:55 pm

รับทราบครับ
User avatar
ppgtsk1
 
Posts: 4
Joined: Tue Apr 27, 2010 9:29 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby บุคคลทั่วไป » Fri May 14, 2010 1:55 pm

รับทราบครับ
ความพึงพอใจของคนโง่คือหายนะ
User avatar
บุคคลทั่วไป
 
Posts: 457
Joined: Fri May 14, 2010 1:21 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby LuvSiam » Fri May 21, 2010 5:13 pm

รับทราบค่ะ
ยังสงสัยอยู่เชียว ว่าทำไมสภากาแฟมันล่องหนได้ เพราะส่วนใหญ่เข้ามาอ่านเฉย ๆ ค่ะ
มหาตมะ คานธี กล่าวว่า "วิญญาณของประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยัดเยียดจากภายนอกได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องมาจากข้างใน"
ถ้าอยากได้ประชาธิปไตย เราต้องสร้างกันเองด้วยความเข้าใจและจิตสำนึก
User avatar
LuvSiam
 
Posts: 24
Joined: Fri Nov 28, 2008 10:01 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby DekJae » Sat May 22, 2010 7:06 pm

น้องใหม่ มารับทราบกฏค่ะ จะปฏิบัติตามนะคะ
User avatar
DekJae
 
Posts: 2
Joined: Fri May 21, 2010 3:22 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby changku » Mon May 24, 2010 5:12 pm

น้องใหม่ รับทราบคับพ้ม :D
User avatar
changku
 
Posts: 44
Joined: Mon May 24, 2010 5:03 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby GSforum.serithai » Sat May 29, 2010 8:21 pm

รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามเสมอครับ^^
User avatar
GSforum.serithai
 
Posts: 1
Joined: Sat May 29, 2010 5:34 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby ปุถุชน » Tue Jun 08, 2010 9:29 pm

cameronDZ wrote:กฎพิฆาตมอด น่ากัวมาก

นับเป็นโชคดีล้นพ้นของข้าน้อย
ที่ไหวทัน ถอนตัว ไม่ลงสมัครซะได้

:lol: :lol:ฮืมม์.........ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ปล. "หัวเราะ"อย่างนี้
ถือว่า"รับทราบ"มั๊ย
"ถ้าไม่มีการทุจริตตั้งแต่แรก เงื่อนไขการปฏิวัติก็คงไม่เกิด เพราะมันมีการแทรกแซงองค์กรอิสระตลอดเวลา ซึ่งการปฏิวัติก็เป็นการนำตัวคนผิดมาลงโทษ ผมก็ไม่เห็นว่า ทำไมคณะนิติราษฎร์จึงเสนอให้ถอยหลังไปแค่ 19 กันยา 2549".. อ.ไชยันต์ ไชยพร
User avatar
ปุถุชน
 
Posts: 11805
Joined: Mon Oct 13, 2008 5:19 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby noona » Tue Jun 08, 2010 10:08 pm

มารับทราบอีกคนค่ะ :)
User avatar
noona
 
Posts: 6433
Joined: Fri May 21, 2010 2:40 am

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby ริวเซย์ » Wed Jun 09, 2010 3:29 pm

ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกฎการใช้งานเว็บบอร์ดครับ


"การกระทำที่ยั่วยุ" เช่น การใช้คำด่าทอที่รุนแรงโดยทราบดีว่ามีสมาชิกกลุ่มหนึ่งจะไม่พอใจ
และจะต้องเกิดการโต้เถียงขึ้น การใช้ถ้อยคำกับบุคคลสาธารณะที่มีสมาชิกในบอร์ดให้ความเคารพศรัทธาในทางหยาบคาย ต้อง
เข้าใจนะครับว่าในบอร์ดเราขณะนี้ มีสมาชิกที่มีอุดมการณ์ต่างกันสองกลุ่มใหญ่(ไม่นับพวกสมาชิกเสื้อแดงที่สูญพันธ์ไปแล้ว)
คือสมาชิกที่ศรัทธาพันธมิตรและพรรคการเมืองใหม่ และสมาชิกที่ศรัทธาในรัฐบาลนี้และพรรคปชป.

ดังนั้นการโจมตีบุคคลสาธารณะที่เป็นที่ศรัทธาอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย เช่น ไอ้เฮี่ยมาร์ค ไอ้สัดกรณ์ นายหัวชวนนรก ฯลฯ
ล้วนเป็นคำต้องห้าม การวิพากษ์วิจารณ์ต้องเน้นการแลกเปลี่ยนทัศนะทางการเมือง การถกกันด้วยหลักเหตุผล และความสุภาพเรียบร้อย
การโจมตีบุคคลสาธารณะกับรัฐบาลปชป.หรือกับพันธมิตรการเมืองใหม่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นเหตุให้สมาชิกโกรธเคืองแล้วเข้ามาตอบโต้ ล้วนเป็นการกระทำยั่วยุทั้งสิ้น

วิพากษ์การเมืองย่อมทำได้ แต่ต้องทำด้วยความสุจริตใจเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ความเห็นทางการเมือง กระทำด้วยความสุภาพเรียบร้อย
การใช้คำพูดที่รุนแรงในการด่าทอ ล้วนผิดกฎข้อนี้ทั้งสิ้น

ในเมื่อทราบว่ามีสมาชิกสองแบบดังกล่าว สมาชิกทุกท่านำต้องถอยให้กันคนละก้าว ลดแรงปะทะ การตั้งกระทู้ควรใช้คำที่สุภาพเรียบร้อย
คงไม่มีใครชอบการที่คนที่เรารักและเคารพศรัทธาถูกด่าอย่างหยาบคายแน่นอนครับ

แต่หากท่านสมาชิกไม่ยอมลดราวาศอก ก็ต้องใช้เครื่องมือดำเนินการตามกฎต่อไป
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby ริวเซย์ » Wed Jun 09, 2010 7:37 pm

แนวทางการปฏิบัติสำหรับม็อดในการจัดการกับกระทู้

1 ใครจะตำหนิจะว่า ใคร ก็ตาม ไม่ว่าฝ่ายไหน ที่เป็นบุคคลสาธารณะ ถ้าไม่ผิดกฏหมายก็ปล่อยไปตามปกติ

2 ใครจะตำหนิจะว่า ใคร ก็ตาม ไม่ว่าฝ่ายไหน ที่เป็นบุคคลสาธารณะ ถ้าไม่มีคำหยาบคาย ก็ปล่อยไป ถ้ามีคำหยาบคายบางส่วนก็ระงับข้อความส่วนนั้น และลงโทษตามเกณฑ์

3 กรณี MOD เป็นคู่กรณี ห้ามระงับข้อความใดๆในการพิพาทนั้น การระงับข้อความ การจัดการใดๆกับกระทู้และความเห็น เป็นหน้าที่ของ MODท่านอื่นๆ หรือ WM

4.กรณี WM เป็นคู่กรณี ให้MODดำเนินการจัดการใดๆกับกระทู้และความเห็น หากการดำเนินการนั้นมีมากกว่าเครื่องมือที่มี ให้แจ้งฝ่ายเทคนิคดำเนินการ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

Postby ริวเซย์ » Wed Jun 09, 2010 8:16 pm

ต่อไปคือแนวทางการจัดการกับกระทู้เพิ่มเติมนะครับ


หากพบการกระทำผิดให้ทีมงานแจ้งด้วยการเตือนไปที่สมาชิกนั้น โดยบันทึกไว้ในWarning
หากถูกเตือน๓ครั้งใน ๓๐วัน จะถูกแบนตามกฎเว้นแต่กฎที่ให้ดำเนินการแบนทันที ให้เสนอ
แบนทันทีในห้องที่จัดไว้ให้ หากพ้น ๓๐ วัน ให้เริ่มต้นนับใหม่ เว้นแต่อยู่ในระยะทัณท์บนให้
นับระยะทัณท์บนรวมเข้ากับ ๓๐ วันไปด้วย

การกระทำผิดเล็กน้อย ทีมงานอาจไม่แจ้งเตือนก็ได้ แต่ให้ดำเนินการลบความเห็นที่กระทำผิด
การบันทึกแล้วแจ้งเตือนเป็นอำนาจวินิจฉัยของทีมงานทุกท่านที่จะทำการบันทึกWarning การ
กระทำดังกล่าวของทีมงาน สามารถอุทธรณ์ต่อ WMได้
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Next

Return to สภากาแฟcron