Page 1 of 2

กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Thu Feb 04, 2010 6:17 pm
by ริวเซย์
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553


1. ห้ามพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสม
2. ห้ามแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือส่อไปในทางที่ไม่สุภาพ
3. ห้ามเสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือล่อแหลม หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมโดยทั่วไป
4. ห้ามโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อทุกศาสนา
5. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิงสมาชิกเว็บบอร์ดคนอื่นๆ ในทางเสียหาย
6.ห้ามประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า หรือโฆษณาใดๆก็ตาม *
7.ห้ามตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็นที่มีลักษณยั่วยุให้เพื่อนสมาชิกโกรธเคือง หรือสร้างความร้าวฉาน แตกความสามัคคีในหมู่สมาชิก *
8.ห้ามตั้งกระทู้ในลักษณะปลุกระดมไม่ว่าในทางใดๆ ให้เกิดความรุนแรงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน *
8ก.ความเห็นที่ WM และ MOD ได้ระงับความเห็นไว้ด้วย Warn ห้ามสมาชิกแก้ไขข้อความนั้นอีกเด็ดขาด เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในบอร์ดเท่านั้น****
9. วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ดูแล เมื่อมีการทำผิดระเบียบ คือ
9.1 ในกรณีที่เป็นกระทู้ที่มีความผิดตามข้อ1.ให้ลบทั้งกระทู้ ส่วนข้ออื่นๆให้ย้ายกระทู้ไปไว้ในห้องขัง
9.2 ในกรณีที่เป็นความเห็น ให้ลบความเห็น และทุกความเห็นที่อ้างอิงความเห็นที่ผิดกฎนั้น
9.3 แจ้งเตือนผู้ที่กระทำผิดกฎ ผ่านทางข้อความส่วนตัว
10. ผู้ที่ได้รับการเตือนการทำผิดกฎมากกว่า 3 ครั้ง ในครั้งแรกจะถูกแบน 3 วัน และติดทัณฑ์บน 14 วันหลังจากนั้น
11. ในกรณีที่เคยถูกแบนแล้ว และมีการทำผิดกฎมากกว่า 2 ครั้งในช่วงที่ไม่ใช่ทัณฑ์บน ให้ลงโทษด้วยการแบน 7 วัน และทัณฑ์บนอีก 30 วัน
12. หากมีการทำผิดกฎระหว่างทัณฑ์บน จะถูกแบนออกจากระบบทันที
13. admin สามารถแบนสมาชิกที่กระทำผิดกฎอย่างรุนแรงได้ทันทีโดยไม่มีกำหนดเลิกแบนในกรณีดังต่อไปนี้
13.1 ใช้ถ้อยคำจาบจ้วงสถาบัน
13.2 ใช้ถ้อยคำหยาบคายทางเพศ
13.3 โพสต์ภาพลามกอนาจาร
13.4 วิพากษ์วิจารณ์ศาสดา รูปเคารพ หรือความเชื่อทางศาสนาในทางเสื่อมเสีย
13.5 เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาเข้ามาสร้างความวุ่นวาย เช่นการ flood กระทู้ หรือพยายามโพสต์สิ่งผิดกฎหมาย
13.6 การกระทำที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกด้วยวิธีการใดๆ
13.7การโพสข้อมูลที่บ่อนทำลายชาติ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างร้ายแรง
13.8กระทู้หรือความเห็นที่โฆษณาซื้อขายสินค้า โฆษณาต่างๆ *
13.9กระทู้ที่ปลุกระดมให้สร้างความรุนแรง กระทำผิดต่อกฎหมาย *
13.10สมัครล็อคอินซ้อน โดยไม่มีหน้าที่ในเสรีไทยเว็บบอร์ด ***

กฎข้อบังคับสำหรับลายเซ็น

1. ลายเซ็นจะต้องมีความสูงไม่เกิน 96 pixel หากมีข้อความใต้รูปด้วย ให้ใช้การคำนวณตามข้อ 2
2. สำหรับข้อความเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้รูป นับเป็น 20 pixel ต่อ 1 บรรทัด
3. ห้ามใช้ font ขนาดเกิน 24px

กฎข้อบังคับ เรื่องรูปประจำตัว

1. รูปประจำตัว ให้มีความสูงไม่เกิน 90px

กฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ด(WM และ MOD)

1.WM และ MOD สามารถโพสเรื่องการเมืองและเรื่องอื่นๆ ได้ตามปกติ
2. WM และ MOD ห้ามสนทนาในบอร์ดและข้อความส่วนตัวในลักษณะต่อไปนี้
2.1. วิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงให้สมาชิกเกิดความเสียหาย
2.2. ดูถูกดูแคลนความเห็นของสมาชิก
2.3. ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
2.4. เปิดเผยความลับใดๆของสมาชิก
2.5. ต่อล้อต่อเถียงกับสมาชิก
3.หากทำ ผิดกฎเรื่องของการวิพากษ์ วิจารณ์ พาดพิงสมาชิก ให้มีโทษ 2 เท่า
4. การกระทำใดๆ ของทีมงานหากเกิดข้อสงสัย ให้อธิบายว่าทำผิดกฎข้อไหน โดยอาจแสดงเหตผลพอสมควรให้สมาชิกเข้าใจ สมาชิกสามารถอุทธรณ์เรื่องมาที่ WM โดย WM จะเป็นผู้ตัดสิน คำตัดสินของ WM ถือเป็นที่สุด
5.WM และ MOD อาจพ้นจากตำแหน่งได้โดย
5.1 ลาออกจากตำแหน่ง
5.2 ไม่ล็อคอินเข้า เว็บไซต์นานเกินกว่า๒อาทิตย์โดยไม่แจ้งแก่ผู้ดูแลท่านอื่น
5.3 ทำผิดกฎ ร้ายแรง เรื่องกฎการใช้งานเว็บบอร์ดข้อ1 ข้อ4 ข้อ10.1-10.7
5.4 ถูกพิจารณาให้ออกเพราะทำผิดกฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ดซ้ำซ้อน
5.5 พ้นจากวาระ การดำรงตำแหน่ง(ยังไม่มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะมีมติในที่ประชุมออกมาชัดเจน)
6.สำหรับWM และ MOD ไม่ให้ทำผิดกฎตามข้อ 2. แม้ในห้องพักหรือห้องเลือกตั้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบอร์ด
7.กรณีที่ผู้มีหน้าที่ในการดูแลบอร์ด ลงไปเสนอความเห็นแย้งกับสมาชิก นำมาซึ่งการโต้เถียง และกรณีพิพาท ขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่านนั้น ๆ ยุติการทำหน้าที่ในกระทู้นั้น ๆ คือ หากจะมีการลบ แก้ไขข้อความ ล็อค ย้ายกระทู้ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่านอื่น ๆ เป็นผู้พิจารณาแทน หรือแจ้งให้ทีมงานท่านอื่นพิจารณาแทนกรณีพบเห็นความผิด**นับแต่วันประกาศกฎนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามกฎนี้แทนกฎเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

*กฎการใช้งานเว็บบอร์ด อัพเดดกฎเพิ่มเติมวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓

**กฎการใช้งานเว็บบอร์ด อัพเดดกฎเพิ่มเติมวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

***กฎการใช้งานเว็บบอร์ด อัพเดดกฎเพิ่มเติมวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

****กฎการใช้งานเว็บบอร์ด ที่เพิ่มเติม ณ วันที่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Thu Feb 04, 2010 6:20 pm
by turethai
รับทราบครับผม


และยินดีปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้ออ้างใดใดทั้งสิ้น

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri Feb 05, 2010 9:13 am
by นายเกตุ
มารับทราบเช่นกันครับ


แต่เอทำไมคนเข้ามารับทราบกันน้อยจัง

กฎมันเข้มไปปล่าวหว่า

:lol:

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri Feb 05, 2010 9:38 am
by มารุจัง
นายเกตุ wrote:มารับทราบเช่นกันครับ


แต่เอทำไมคนเข้ามารับทราบกันน้อยจัง

กฎมันเข้มไปปล่าวหว่า

:lol:


เข้ามาแจ้งรับทราบค่ะ
เดี๋ยวจะมีคนหาว่า กฎมันเข้มไป เลยรับทราบน้อย.....
หุหุหุหุ

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri Feb 05, 2010 12:37 pm
by so what?
ไหนๆก็ยังไม่ยอมยกเลิกสมาชิกภาพตามที่ผมแจ้งขอยกเลิกไปสามหนแล้ว ผมขอเลยถือโอกาสขอเสนอซักข้อนึงให้ท่านๆผู้มีอำนาจนำไปพิจารณาครับ

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท (โต้เยงอย่างรุนแรง-ด่าทอ) ระหว่างสมาชิก mod & wm ห้ามลงไปโพสต์แสดงความเห็นสนับสนุนหรือตำหนิฝ่ายใตฝ่ายหนึ่ง จะลบหรือจะแบนก็จัดการไปเลย แล้วข้องใจไปเคลียร์กันทีหลัง แต่ไม่ให้ลงไปแจมกับคู่กรณีเด็ดขาด

ผมเห็นว่าไอ้ที่ตีกันจนบอร์ดแตกกระจายไปเป็นห้าหกบอร์ดแล้วนี่ สาเหตสำคัญที่สุดคือการไม่สามารถควบคุมความขดแย้งระหว่างสมาชิกให้อยู่ในวงจำกัดได้ ผมเคยเสนอในห้องพักหนนึงนานมาแล้ว ว่าถ้ามีการโต้เถียงกันจนเริ่มจะบานปลาย ให้ WM หรือ mod จับคู่กรณีสองคนไปฟัดกันในห้องพัก โดยตั้งเป็นกระทู้พิเศษไม่ให้มีใครมาโพสต์แจม ห้ามคู่กรณีไปโพสต์ในกระทู้อื่นจนกว่าข้อพิพาทตรงนี้จะได้ข้อยุติ สรุปคือให้มันฟัดกันให้หายบ้าก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นบอร์ดปกติใหม่ ถ้าทำได้แบบนี้ไม่นานปัญหาก็หมดครับ

ท่านๆลองนำไปพิจารณาดู
ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจถามได้ครับ ไม่คิดค่าที่ปรึกษา :lol: :lol: :lol:

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri Feb 05, 2010 6:09 pm
by arch_freeman
รับทราบ และ เห็นด้วยตามกฎ ทุกประการ หวังว่า กฎจะศักดิ์สิทธิ์ ทั้งต่อสมาชิก และ ทุกๆ คน

โมทนาด้วย

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri Feb 05, 2010 6:38 pm
by cameronDZ
กฎพิฆาตมอด น่ากัวมาก

นับเป็นโชคดีล้นพ้นของข้าน้อย
ที่ไหวทัน ถอนตัว ไม่ลงสมัครซะได้

:lol: :lol:

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Thu Feb 11, 2010 6:47 pm
by tu249cm
เห็นด้วยกับกฏของบอร์ดฉบับนี้ค่ะ :D

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Thu Feb 11, 2010 6:58 pm
by Canthai
ลุยไปเลยครับ เฮี้ยบๆ หน่อยก็ดี

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Mon Feb 15, 2010 10:41 am
by spp
so what? wrote:ถ้ามีการโต้เถียงกันจนเริ่มจะบานปลาย ให้ WM หรือ mod จับคู่กรณีสองคนไปฟัดกันในห้องพัก ให้มันฟัดกันให้หายบ้าก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นบอร์ดปกติใหม่ ;)


...เห็นด้วย :lol:

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Mon Mar 08, 2010 10:40 am
by จะบ้าตาย

== ข้อความถูกระงับโดยผู้ดูแล ==


Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Sat Mar 20, 2010 12:54 am
by halfmoon
spp wrote:
so what? wrote:ถ้ามีการโต้เถียงกันจนเริ่มจะบานปลาย ให้ WM หรือ mod จับคู่กรณีสองคนไปฟัดกันในห้องพัก ให้มันฟัดกันให้หายบ้าก่อน แล้วค่อยกลับมาเล่นบอร์ดปกติใหม่ ;)


...เห็นด้วย :lol:


รวมทั้งมีข้อปัญหากับ mod ด้วยนะ เพราะข้อเท็จจริง mod รับใบสั่งมาจัดการสมาชิกที่ตนไม่ชอบซะมากกว่า

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Thu Mar 25, 2010 11:29 pm
by ข้าวต้มมัด
เข้ามารับทราบค่ะ หลังจากหายไปนาน :lol:

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri Mar 26, 2010 6:42 pm
by bigtang
รับทราบครับ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Sat Mar 27, 2010 3:39 pm
by chatre
ผมเพิ่งสมัครเข้าเวป...รับทราบครับตามระเบียบนี้ :ugeek:

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri Apr 02, 2010 1:13 am
by บิ๊กป็อก

== ข้อความถูกระงับโดยผู้ดูแล ==


Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Thu Apr 08, 2010 11:17 pm
by razor
รับทราบครับ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Mon Apr 12, 2010 12:19 am
by rokjitjung
เพิ่งเข้ามาสมัคร ก็ต้องอ่าน ยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยคนครับ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Wed Apr 21, 2010 2:25 am
by เสรีไทย
รับทราบครับ ใส่รูปประจำตัว ทำยังไงคับ


Image

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Wed Apr 28, 2010 7:55 pm
by ppgtsk1
รับทราบครับ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri May 14, 2010 1:55 pm
by บุคคลทั่วไป
รับทราบครับ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Fri May 21, 2010 5:13 pm
by LuvSiam
รับทราบค่ะ
ยังสงสัยอยู่เชียว ว่าทำไมสภากาแฟมันล่องหนได้ เพราะส่วนใหญ่เข้ามาอ่านเฉย ๆ ค่ะ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Sat May 22, 2010 7:06 pm
by DekJae
น้องใหม่ มารับทราบกฏค่ะ จะปฏิบัติตามนะคะ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Mon May 24, 2010 5:12 pm
by changku
น้องใหม่ รับทราบคับพ้ม :D

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Sat May 29, 2010 8:21 pm
by GSforum.serithai
รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามเสมอครับ^^

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Tue Jun 08, 2010 9:29 pm
by ปุถุชน
cameronDZ wrote:กฎพิฆาตมอด น่ากัวมาก

นับเป็นโชคดีล้นพ้นของข้าน้อย
ที่ไหวทัน ถอนตัว ไม่ลงสมัครซะได้

:lol: :lol:ฮืมม์.........ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ปล. "หัวเราะ"อย่างนี้
ถือว่า"รับทราบ"มั๊ย

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Tue Jun 08, 2010 10:08 pm
by noona
มารับทราบอีกคนค่ะ :)

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Wed Jun 09, 2010 3:29 pm
by ริวเซย์
ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกฎการใช้งานเว็บบอร์ดครับ


"การกระทำที่ยั่วยุ" เช่น การใช้คำด่าทอที่รุนแรงโดยทราบดีว่ามีสมาชิกกลุ่มหนึ่งจะไม่พอใจ
และจะต้องเกิดการโต้เถียงขึ้น การใช้ถ้อยคำกับบุคคลสาธารณะที่มีสมาชิกในบอร์ดให้ความเคารพศรัทธาในทางหยาบคาย ต้อง
เข้าใจนะครับว่าในบอร์ดเราขณะนี้ มีสมาชิกที่มีอุดมการณ์ต่างกันสองกลุ่มใหญ่(ไม่นับพวกสมาชิกเสื้อแดงที่สูญพันธ์ไปแล้ว)
คือสมาชิกที่ศรัทธาพันธมิตรและพรรคการเมืองใหม่ และสมาชิกที่ศรัทธาในรัฐบาลนี้และพรรคปชป.

ดังนั้นการโจมตีบุคคลสาธารณะที่เป็นที่ศรัทธาอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย เช่น ไอ้เฮี่ยมาร์ค ไอ้สัดกรณ์ นายหัวชวนนรก ฯลฯ
ล้วนเป็นคำต้องห้าม การวิพากษ์วิจารณ์ต้องเน้นการแลกเปลี่ยนทัศนะทางการเมือง การถกกันด้วยหลักเหตุผล และความสุภาพเรียบร้อย
การโจมตีบุคคลสาธารณะกับรัฐบาลปชป.หรือกับพันธมิตรการเมืองใหม่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นเหตุให้สมาชิกโกรธเคืองแล้วเข้ามาตอบโต้ ล้วนเป็นการกระทำยั่วยุทั้งสิ้น

วิพากษ์การเมืองย่อมทำได้ แต่ต้องทำด้วยความสุจริตใจเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ความเห็นทางการเมือง กระทำด้วยความสุภาพเรียบร้อย
การใช้คำพูดที่รุนแรงในการด่าทอ ล้วนผิดกฎข้อนี้ทั้งสิ้น

ในเมื่อทราบว่ามีสมาชิกสองแบบดังกล่าว สมาชิกทุกท่านำต้องถอยให้กันคนละก้าว ลดแรงปะทะ การตั้งกระทู้ควรใช้คำที่สุภาพเรียบร้อย
คงไม่มีใครชอบการที่คนที่เรารักและเคารพศรัทธาถูกด่าอย่างหยาบคายแน่นอนครับ

แต่หากท่านสมาชิกไม่ยอมลดราวาศอก ก็ต้องใช้เครื่องมือดำเนินการตามกฎต่อไป

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Wed Jun 09, 2010 7:37 pm
by ริวเซย์
แนวทางการปฏิบัติสำหรับม็อดในการจัดการกับกระทู้

1 ใครจะตำหนิจะว่า ใคร ก็ตาม ไม่ว่าฝ่ายไหน ที่เป็นบุคคลสาธารณะ ถ้าไม่ผิดกฏหมายก็ปล่อยไปตามปกติ

2 ใครจะตำหนิจะว่า ใคร ก็ตาม ไม่ว่าฝ่ายไหน ที่เป็นบุคคลสาธารณะ ถ้าไม่มีคำหยาบคาย ก็ปล่อยไป ถ้ามีคำหยาบคายบางส่วนก็ระงับข้อความส่วนนั้น และลงโทษตามเกณฑ์

3 กรณี MOD เป็นคู่กรณี ห้ามระงับข้อความใดๆในการพิพาทนั้น การระงับข้อความ การจัดการใดๆกับกระทู้และความเห็น เป็นหน้าที่ของ MODท่านอื่นๆ หรือ WM

4.กรณี WM เป็นคู่กรณี ให้MODดำเนินการจัดการใดๆกับกระทู้และความเห็น หากการดำเนินการนั้นมีมากกว่าเครื่องมือที่มี ให้แจ้งฝ่ายเทคนิคดำเนินการ

Re: กฎการใช้งานเว็บบอร์ดฉบับใหม่

PostPosted: Wed Jun 09, 2010 8:16 pm
by ริวเซย์
ต่อไปคือแนวทางการจัดการกับกระทู้เพิ่มเติมนะครับ


หากพบการกระทำผิดให้ทีมงานแจ้งด้วยการเตือนไปที่สมาชิกนั้น โดยบันทึกไว้ในWarning
หากถูกเตือน๓ครั้งใน ๓๐วัน จะถูกแบนตามกฎเว้นแต่กฎที่ให้ดำเนินการแบนทันที ให้เสนอ
แบนทันทีในห้องที่จัดไว้ให้ หากพ้น ๓๐ วัน ให้เริ่มต้นนับใหม่ เว้นแต่อยู่ในระยะทัณท์บนให้
นับระยะทัณท์บนรวมเข้ากับ ๓๐ วันไปด้วย

การกระทำผิดเล็กน้อย ทีมงานอาจไม่แจ้งเตือนก็ได้ แต่ให้ดำเนินการลบความเห็นที่กระทำผิด
การบันทึกแล้วแจ้งเตือนเป็นอำนาจวินิจฉัยของทีมงานทุกท่านที่จะทำการบันทึกWarning การ
กระทำดังกล่าวของทีมงาน สามารถอุทธรณ์ต่อ WMได้