Page 1 of 1

โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:20 am
by finder
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000079264

แม้นักวิชาการ และเหล่าผู้รู้ทั้งหลายจะอธิบายความกันไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้ว ทั้งในรูปของการเขียนบทความ การให้สัมภาษณ์สื่อ รวมทั้งการพูดจาตามเวทีต่างๆ โดยยืนยันว่า “โหวตโน” นั้น มี ผลทางกฎหมาย และหนึ่งคะแนนที่กาลงไปในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน ไม่สูญเปล่าแน่ๆ เพราะเป็นการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ แต่ก็ยังไม่วายถูกนักการเมืองนำไปบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดอยู่อีก ประมาณว่าอย่าไปกาช่องโหวตโน...เพราะจะทำให้สูญเปล่า!!

ประการสำคัญ บางคนเป็นนักการเมืองระดับอาวุโส! ที่พอพูดไปแล้วสังคมให้ความเชื่อถือ บ้างก็เคยเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ซึ่งพอพูดจาออกไปย่อมมีน้ำหนักทำให้ประชาชนเกิดความโน้มเอียงได้ ดังนั้นจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ อธิบายความสื่อสารในเรื่องนี้กันอีกสักครั้ง เพื่อไม่ให้นักการเมืองที่กลัวตัวเอง หรือลูกพรรคจะสอบตกเอาไปพูดจาบิดเบือนได้อีก...

ทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะคะแนนที่ท่านเหล่านั้นจะได้ ล้วนเป็นคะแนนที่อยู่ในกลุ่มโหวตโนนั่นแหละ!!

หลายวันก่อนมีผู้อาวุโสในแวดวงตุลาการท่านหนึ่งบอกกับผมว่า สิทธิใดๆ ก็ตาม หากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเอาไว้จะต้องได้รับการเคารพ! ผู้ใดจะมาล่วงละเมิดมิได้ และหากมีการละเมิดเกิดขึ้น ถ้าเป็นทางแพ่งก็ต้องรับผิดทางแพ่ง ถ้าเป็นอาญาก็ต้องรับผิดทางอาญา และท่านก็ยกคำพิพากษาในเรื่องนี้ให้ฟังว่า มีอยู่ในฎีกาที่ 124/2487 ที่ศาลฎีกาท่านพิพากษาในเรื่องของหลักประกันทางกฎหมายนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 ทั้งนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 124/2487 “วางหลักไว้ว่า“สิทธิ” หมายถึงประโยชน์อันบุคคลเขามีอยู่ และบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพ คือประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรับรองโดยกฎหมาย” ดังนี้ “สิทธิ” จึงหมายถึงประโยชน์ที่ได้รับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 4 ลักษณะ คือ
(1) สิทธิในตัวบุคคล
(2) สิทธิในทรัพย์สิน
(3) สิทธิในครอบครัว
(4) สิทธิในทางการเมือง

ยกมาให้เห็นกันชัดๆ อย่างนี้แล้ว หากมีสำนึกของความเป็นนักประชาธิปไตยอยู่ในตัวจริง! หนึ่งเสียงที่กาให้กับพรรคการเมืองใด หรือกาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน เพราะต้องการเห็นก้าวย่างแรกที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง ก็โปรดได้เคารพการตัดสินใจของประชาชนด้วยเถอะครับ!

เช่นเดียวกับในมาตรา 88 และมาตรา 89 ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่มีบางท่านออกมาโต้แย้งว่า เป็นคนละเรื่องกัน...พูดง่ายๆ ก็คือ มาตรา 88 กำหนดไว้เฉพาะในกรณีที่มีผู้สมัครคนเดียว ส่วนมาตรา 89 เป็นเรื่องของผู้สมัครหลายคนนั้น

วันก่อนที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ซึ่ง เป็นทั้งประธานยกร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 และประธานยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.ด้วย ท่านก็ยืนยันชัดเจนไปแล้วว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นอย่างนั้นจริงๆ นั่นคือ ไม่ว่าจะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว หรือหลายคนก็ตาม ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ ในมาตรา 88 และมาตรา 89 กล่าวคือ 1.ต้องได้คะแนนสูงสุด 2.ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นและ 3.ต้องมากกว่าคะแนนโหวตโน หรือผู้ที่กาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนด้วย

ดังนั้น สิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรฯ และป้ายรณรงค์ของพรรคเพื่อฟ้าดิน สื่อออกไปว่า “โหวตโนให้ได้ 26 เขต หยุดระบอบทักษิณคืนชีพ” จึงเป็นการสื่อได้ตรงความหมาย เพราะหากรับรอง ส.ส.เข้าสภาได้ไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ก็เปิดสภาฟื้นระบอบทักษิณไม่ได้! นี่แหละครับ...อานิสงส์ของโหวตโน!!


ย้ำว่า... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย ไม่สูญเปล่า ได้ทั้งปฏิรูปการเมือง และหยุดระบอบทักษิณคืนชีพครับ

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:23 am
by dutchout
มีมาตราไหนหรือเปล่าครับ ที่บอกว่า สามารถเอาคะแนนเสียงโหวตโนไป ปฎิรูปการเมืองได้ และถ้าทำได้ ทำอย่างไร

ต่อให้ มีผลทางกฎหมาย โหวตโน ชนะ 26 เขต แล้ว มีมาตราไหนหรือเปล่า ที่บอกว่าทำในขั้นตอนต่อไปได้อย่างไร เต็มที่ศาลก็ต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ สส เข้าสภา

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:26 am
by Ghost
dutchout wrote:มีมาตราไหนหรือเปล่าครับ ที่บอกว่า สามารถเอาคะแนนเสียงโหวตโนไป ปฎิรูปการเมืองได้ และถ้าทำได้ ทำอย่างไร

ต่อให้ มีผลทางกฎหมาย โหวตโน ชนะ 26 เขต แล้ว มีมาตราไหนหรือเปล่า ที่บอกว่าทำในขั้นตอนต่อไปได้อย่างไร เต็มที่ศาลก็ต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ สส เข้าสภา

ป็าดดิโธ่ เขตเดียวให้มันได้เสียก่อน อันนี้ไม่ต้องคิดครับไร้สาระ โหวตเอามันส์ :lol: :lol: :lol:

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:30 am
by เด็กอมมือ
โหวตโน = โบ๋เบ๋ :mrgreen:

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:30 am
by Strangerman
โหวตโน เพื่อความสะใจของ ไอ้โกเต๊ก อ่ะนะ

ตามสบายเถอะ "ฟายรุ่นเดอะ" ในกฎหมายสามารถใช้สิทธิงดออกเสียงได้ แต่ในความเป็นจริงล่ะจ๊ะ กล้าๆ พูดสักทีเถอะว่าโหวตโน เพื่ออะไรกันแน่

ดิ้นรนเหลือเกิน กับเรื่องไร้สาระเนี่ย หืม?

งั้นต่อไปก็ไม่ต้องมีมันล่ะ ประชาธิปไตย ใครอยากใหญ่ รวมรวบคน ตั้งกองกำลังกันได้เลยงั้นสิ

อยากปกป้องประชาธิปไตย แต่สิ่งที่กระทำ แมร่งตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง สมองน่ะมีมั้ยว่ะ รำคาญจริงๆ
:?

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:31 am
by google
เรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่คนที่จะตอบและมีผลผูกพัน คือ กกต. ซึ้่งควรออกมาตอบให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนจะถึงวันที่ ๓ เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของ กกต. ดีกว่าจะเที่ยวได้เสียเงินโฆษณาว่า กกต.สุจริตและเที่ยงธรรมโดยไม่จำเป็น
มีชัย ฤชุพันธุ์
25 มิถุนายน 2554


กกต ยังไม่เห็นฟังธงอะไรเกี่ยวกับVote No
อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป...

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:32 am
by ปุถุชน
Ghost wrote:
dutchout wrote:มีมาตราไหนหรือเปล่าครับ ที่บอกว่า สามารถเอาคะแนนเสียงโหวตโนไป ปฎิรูปการเมืองได้ และถ้าทำได้ ทำอย่างไร

ต่อให้ มีผลทางกฎหมาย โหวตโน ชนะ 26 เขต แล้ว มีมาตราไหนหรือเปล่า ที่บอกว่าทำในขั้นตอนต่อไปได้อย่างไร เต็มที่ศาลก็ต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ สส เข้าสภา

ป็าดดิโธ่ เขตเดียวให้มันได้เสียก่อน อันนี้ไม่ต้องคิดครับไร้สาระ โหวตเอามันส์ :lol: :lol: :lol:
เดี๋ยวหาว่าดูถูกดูแคลนอีกหรอก....
VOTE NO จะมีผลในการเลือกตั้งนี้หรือไม่
ต้องใช้สติปัญญาคิดเองเสียแล้ว
เพราะบางนักวิชาการยืนยันว่า"มีผล"...

แต่เลขาฯกกต.ผู้ปฏิบัติงานบอกว่า "ไม่มีผล".....ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:36 am
by ปุถุชน
Strangerman wrote:โหวตโน เพื่อความสะใจของ ไอ้โกเต๊ก อ่ะนะ

ตามสบายเถอะ "ฟายรุ่นเดอะ" ในกฎหมายสามารถใช้สิทธิงดออกเสียงได้ แต่ในความเป็นจริงล่ะจ๊ะ กล้าๆ พูดสักทีเถอะว่าโหวตโน เพื่ออะไรกันแน่

ดิ้นรนเหลือเกิน กับเรื่องไร้สาระเนี่ย หืม?

งั้นต่อไปก็ไม่ต้องมีมันล่ะ ประชาธิปไตย ใครอยากใหญ่ รวมรวบคน ตั้งกองกำลังกันได้เลยงั้นสิ

อยากปกป้องประชาธิปไตย แต่สิ่งที่กระทำ ***ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง สมองน่ะมีมั้ยว่ะ รำคาญจริงๆ
:?VOTE NO ข้างทำเนียบบอกว่าเพื่อ..พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน......ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ส่วนคนบอกว่า VOTE NO คิดเองบอกว่าเพื่อปฏิรูปการเมืองไทย.....ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า


ใครพูดจริง ใครโกหก คิดเอาเอง
รู้แต่ว่าเสียของทั้งคู่........ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:37 am
by bangkaa
ติดใจ ตรง ท่านประสงค์ สุ่นศิริ นี่ล่ะ.... หะ หะ...

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:40 am
by boss5617
แล้วพวกรากหญ้าเค้ารู้จักโหวตโนรึเปล่าล่ะ?
ผมก็คิดนะโหวตโนเนี่ย แต่คิดไปคิดมา มันจะไปเข้าทางพรรคแมงดาน่ะสิ

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 12:50 am
by google
ขอแก้ไขหน่อย
เพิ่งกลับมาจากศึกTF3เลยยังไม่ทันได้อ่านกระทู้อื่น

จาก
เรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่คนที่จะตอบและมีผลผูกพัน คือ กกต. ซึ้่งควรออกมาตอบให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนจะถึงวันที่ ๓ เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของ กกต. ดีกว่าจะเที่ยวได้เสียเงินโฆษณาว่า กกต.สุจริตและเที่ยงธรรมโดยไม่จำเป็น
มีชัย ฤชุพันธุ์
25 มิถุนายน 2554


และจากกระทู้ของคุณ เพื่อนร่วมชาติ
viewtopic.php?f=2&t=37872&start=0

เลือกตั้ง 54 โหวตโนไม่มีผลทางกม.
29 มิถุนายน 2554 เวลา 15:36 น. | เปิดอ่าน 1,255 | ความคิดเห็น 17 ประเด็น: เกาะติดเลือกตั้ง54 ,

กกต.มีความเห็นตรงกัน มาตรา 88-89 ใช้ร่วมกันไม่ได้ เลือกตั้ง54 โหวตโนไม่มีผลทางกฎหมาย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต.ได้มีการหารือและมีความเห็นตรงกันถึงมาตรา 88 และมาตรา 89 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2550 ว่า ในประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากถึงมาตรา 89 ที่บัญญัติให้ใช้ ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 88 นั้น เป็นการเชื่อมโยงให้เข้าตามลำดับของมาตรา ซึ่งไม่สามารถนำมาตีความใช้ร่วมกันได้ เพราะจะไม่ให้เกิดความสับสน


ทั้งนี้ มาตรา 88 ถือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะใช้เมื่อในเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครสส.เพียงคนเดียว โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ต้องได้คะแนนเกินกว่า 20% และต้องมากกว่าคะแนนโหวตโน เพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ละพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงแข่งขันครบทุกเขต จึงเข้ามาตราเดียวคือมาตรา 89 ซึ่งผลจำนวนโหวตโนจะไม่มีผลทางกฎหมาย จึงไม่ต้องพิจารณามาตรา 88

“การที่เขียนมาตรา 88 ไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวในเขตนั้น ให้เป็นเกณฑ์ของผลคะแนนให้เป็นที่ยอมรับ คือต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 20% และต้องมากกว่าจำนวนโหวตโน แต่เงื่อนไขตรงนี้เป็นการเขียนไว้ให้กรณีที่ไม่มีผู้แข่งขัน แต่กรณีที่มีการแข่งขันก็จะต้องเข้ามาตรา 89 ทั้งนี้คะแนนโหวตโนไม่มีผลทางกฎหมายเพราะไม่เข้ามาตรา 88 เลย”นายสุทธิพล กล่าว


น่าจะเคลียร์นะครับสำหรับVote No

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 2:48 am
by ssa
88 กับ 89 รู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง
เด็กเพิ่งเรียนยังเข้าใจได้ เลิกมั่วเหอะ จขกท.

88 กับ 89 คนละเรื่อง คนละกรณี
หากจะถามหาผลทางกฎหมาย เที่ยวนี้โหวตโน คือ โหวตฟรี
ผลจะมีก็กระแสทางการเมือง

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 3:02 am
by Chap
สำหรับแปะไม่สูญเปล่า
สำหรับการเลือกตั้งป่วยการ

ต่อให้มีผลก็ไร้ประโยชน์ คิดว่าคนจะโหวตโนมากขนาดนั้นหรอ อย่าคิดเอามาเทียบกับ2พรรคใหญ่เลย ผมว่าน่าจะน้อยกว่าชูวิทยด้วยซ้ำ

เลือกที่ชั่วน้อยที่สุดยังดีกว่าไม่เลือกใคร
เพราะการที่คุณไม่เลือกใครเท่ากับยอมให้ชั่วที่สุดเข้ามา

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 4:03 am
by halfmoon
26 เขตของพันธมิตร หมายความว่า หากพี่น้องเพื่อนพ้องพันธมิตรที่กระจายอยู่หนาแน่นใน 26 เขตนั้น หากนับคะแนนรวมันแล้ว ได้เทียบเท่าคะแนนอันเป็นที่มาของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน แล้วจะทำอะไรต่อ ผมไม่รู้ หรือไม่ก็เทียบเท่าจำนวนคนที่จะลงคะแนนเพื่อการใดการหนึ่งได้ เพราะพันธมิตรจะถือว่าการรณรงค์ครั้งนี้ คือประชามติ

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 6:04 am
by phoebus
แถมันเข้าไป :geek:

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 6:08 am
by pooyong
ไม่จริงครับ

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 6:31 am
by ด๋อยแทง
เห็นกูกลัวตายเป็นมินนี่เม้าส์หรืออย่างไร จึงไม่เชื่อคำเขา :lol: :lol:

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 6:46 am
by arbujung
ผมไม่ทราบหรอกนะว่า น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เป็นใคร? ทำอะไรมา?

แต่ กกต. เค้าบอกแล้วว่าไม่มีผลครับ ไม่ทราบว่าอ่านข่าวแล้วหรือยัง?

ถ้ายังก็ขอให้ทราบไว้ว่าต่อให้ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เก่งแค่ไหนแต่ กกต มีมติว่า no vote ไม่มีผลทางกฏหมายครับ

แต่ถ้าท่านจะบอกว่า "กฎกู" ล่ะก็ ตามสบายครับ 8-)

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 7:10 am
by joecth2003
ท่านสงสัยอะไรบ้างไหม ว่าคน พธม. ทำไมร่อยหรอลงเรื่อยๆ

ท่านควรหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วนะครับ


แล้วตอนนี้ทำไม วัคซีนมาร์ค No. 10 ทำไมมาแรงจัง ทั้งที่ คนก็คนเดิม

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 7:33 am
by เพื่อนร่วมชาติ
ฟายเด๋อนี่ร้อยวันพันปีก็ยังเด๋อได้ไม่เปลี่ยนแปลง :lol:

ฟายเด๋อควรจะไปให้เด็กประถมสอนเรื่องปฏิทิน เรื่องการนับเวลาซะให้เข้าใจ

กระทู้มรดกโลกก็ปล่อยฟาย เอ๊ยปล่อยไก่มาทีนึงแล้ว

กระทู้นี้ยังมาปล่อยไก่แบบสุดแสนจะน่าสมเพชอีก

ไอ้ขยะที่ฟายเด๋อคาบมาจากขแมร์เนเจอร์ชิ้นนี้น่ะ มันลงไว้ที่นั่นตอนเช้าวันที่ 29

เป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของแก๊งเอเอสทีวีจอมลวงโลกในเรื่องโหวตโนมีผลทางกฎหมาย

แต่หลังจากดิ้นได้ไม่กี่ชั่วโมง พอตกบ่ายวันเดียวกัน ที่ประชุม กกต. ก็สรุป

ฟาดเข้าแสกหน้าแก๊งลวงโลกนี่จนหน้าหงาย

ว่าโหวตโนไม่มีผลทางกฎหมาย

ไอ้ที่บอกว่าคราวนี้ผู้สมัครต้องได้คะแนนชนะโหวตโน หรือถ้าโหวตโนชนะ 26 เขตเปิดสภาไม่ได้

ล้วนโกหกทั้งเพ

แต่ฟายเด๋อคงจะลำดับเวลาไม่เป็น ก็เลยยังคาบขยะชิ้นนี้มาอวดให้หน้าแหกอีก

อีกหนึ่งกระทู้คุณภาพเด๋อ ๆ จากฟายเด๋ออีกแล้วครับทั่น

Re: โปรดฟังอีกครั้ง... “โหวตโน” มีผลทางกฎหมาย-ไม่สูญเปล่า!

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 7:47 am
by samepong
โหวตโนนะ มีผลทางกฎหมาย ทำให้คนกา ไม่เสียสิทธิ์อันนี้ไม่เถียง จขกท.เริ่มรู้ตัว ยก ข้อดีพวกนี้มา ซึ้งเราๆก็รู้กันอยู่ว่าคนไปใช้สิทธิ์ ของพวกนี้จะมีตามกฎหมาย

แต่ที่ผมบอกว่า คิอ ไม่มีกฎหมายข้อไหนบังคับให้โหวตโนแล้ว จะๆไม่มีส.ส จะไม่มีสภา ผมเข้าใจคุณ halfmoon แล้วหลังจากพยายามทำความเข้าใจ

แต่. เจตนารมณ์กฎหมาย ย่อมไม่ต้องการให้ สภาไม่สามารถเปิดได้อย่างแน่นอน ไม่มีกฎหมายประเทศไหนมีเจตานรมณ์เพื่อให้ประเทศตัวเองสดุดในการบริหารประเทศ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การที่คุณคิดว่าเจตนากฎหมายจะเป็นอย่างที่คุณคิด จึงย่อมเป็นไปไม่ได้ บ้านเมืองที่ไม่สามารถหาผู้นำได้ ย่อมไม่สามารถเป็นรัฐ ที่สมบูรณ์ ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยิ่งไม่สามารถทำอย่างที่คุณคิดได้ แค่ทุกวันนี้ พวกล้มเจ้าหัวมีเขายังจ้องทำลายกันขนาดนี้ ถ้าพระองค์ลงมาประทานนายกให้เราอีก คุณคิดว่า พวกมันไม่ยิ่งเอาเขาบนหัวมาไล่ขวิดอีกเหรอ


ดังนั้นผมกล้าฟันธง เจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่อย่างที่ระบอบสนธิคิดแน่นอน