Page 4 of 17

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:10 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:^
^
^
มั่วและ แม้วถูกตัดสินจำคุก 2ปี ไม่ใช่เพราะ ป.พ.พ. แต่เป็น เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ปปช. มาตรา 100 ข้อที่ (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
ในฏีกา อม.1/2551 ศาลท่านมีความเห็นว่า คุณ ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลหน่วยงานรัฐ ย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ การที่ ภรรยามีส่วนได้เสียในสัญญาซื้อขายที่ดินรัชดากับภาครัฐ ตาม พรบ.ปปช มาตรา 100 วรรคท้ายได้วางหลักไว้ว่า "ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการ ดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
อนึ่ง พรบ ฉบับนี้ออกมาจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่ง คุณทักษิณจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้
และจะมาบอกว่า ออกโดยคณะปฏิวัติ ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละ

รู้ๆอยู่ว่าผิดแล้วยังทำ พอศาลตัดสินก็มาบอกว่าไม่ยุติธรรม ฮ่าๆๆๆๆ


อ่านไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด เป็นซะอย่างงี้ แล้วมาอวดว่าตัวเองฉลาด
ดิฉันว่าคุณทักษิณต้องเซ็นต์ชื่อรับรองให้ภรรยา เพื่อให้เป็นไปตาม ปพพ คู่สามีภรรยาจะซื้อขายที่ดินคู่สมรสต้องยินยอม
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฏหมายมันขัดกัน

ให้ภรรยาประมูลซื้อที่ได้ไม่ผิด แต่พอซื้อได้ต้องให้สามีรับรองตาม ปพพ ผัวกลับติดคุก

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:13 pm
by alexzaodeva
ยังจะอีก น้ออออ

ไปดูคำพิพากษาก่อนแล้วมาพูดครับ ฏีกาที่ อม.1/2551
ถ้ามี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราไหนจาก 1600 กว่าๆมาตรา มา ทีบหน้าผมเลย
ฮา สุดๆๆ ยังไม่พ้นน้ำสักทีเลยนะ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:18 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:ยังจะอีก น้ออออ

ไปดูคำพิพากษาก่อนแล้วมาพูดครับ ฏีกาที่ อม.1/2551
ถ้ามี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราไหนจาก 1600 กว่าๆมาตรา มา ทีบหน้าผมเลย
ฮา สุดๆๆ ยังไม่พ้นน้ำสักทีเลยนะ


อ่านหนังสือรู้เรื่องหรือเปล่าคุณ

อวดภูมิเรื่อยเปื่อยไม่ดูประเด็น

อ่านเอาเรื่อง ยังทำไม่เป็น แล้วริอ่านจะเกลี่ยกล่อมคนให้เข้าใจตัวเอง

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:18 pm
by alexzaodeva
ขออนุญาติ ขยายความให้พวกแถ ฟังนะครับ

ทักษิณ เมื่อปี 2549 เป็น นักการเมืองไหม เป็น นายกรัฐมนตรีไหม มีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐไหม

^
^
^ ถ้าใช่ ก็เข้า พรบ. ปปช มาตรา 100 วงเล็บหนึ่งแล้ว

พจมาน เมื่อปี 2549 จดทะเบียนสมรสกับแม้วไหม ถ้าจด ก็เป็นคู่สมรส


^
^
^ ถ้าใช่ ก็เข้า พรบ. ปปช มาตรา 100 วรรคท้าย

อนึ่งอัยการ ไม่ได้ฟ้องใน ป.พ.พ. เลย แต่ฟ้องตาม พรบ.ปปช มาตราดังกล่าว
ศาลจะมาตัดสินเกินกว่ามูลฟ้องไม่ได้

เข้าใจปะ พวกแถ นี่น่าเบื่อ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:21 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:ขออนุญาติ ขยายความให้พวกแถ ฟังนะครับ

ทักษิณ เมื่อปี 2549 เป็น นักการเมืองไหม เป็น นายกรัฐมนตรีไหม มีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐไหม

^
^
^ ถ้าใช่ ก็เข้า พรบ. ปปช มาตรา 100 วงเล็บหนึ่งแล้ว

พจมาน เมื่อปี 2549 จดทะเบียนสมรสกับแม้วไหม ถ้าจด ก็เป็นคู่สมรส


^
^
^ ถ้าใช่ ก็เข้า พรบ. ปปช มาตรา 100 วรรคท้าย

อนึ่งอัยการ ไม่ได้ฟ้องใน ป.พ.พ. เลย แต่ฟ้องตาม พรบ.ปปช มาตราดังกล่าว
ศาลจะมาตัดสินเกินกว่ามูลฟ้องไม่ได้

เข้าใจปะ พวกแถ นี่น่าเบื่อ


ดิฉันบอกตรงไหนว่าทักษิณติดคุกตาม ปพพ
ดิฉันว่าทักษิณจำเป็นต้องเซ็นต์ชื่อให้ภรรยาซื้อที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตาม ปพพ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:22 pm
by alexzaodeva
dowloi wrote:
อ่านไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด เป็นซะอย่างงี้ แล้วมาอวดว่าตัวเองฉลาด
ดิฉันว่าคุณทักษิณต้องเซ็นต์ชื่อรับรองให้ภรรยา เพื่อให้เป็นไปตาม ปพพ คู่สามีภรรยาจะซื้อขายที่ดินคู่สมรสต้องยินยอม
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฏหมายมันขัดกัน

ให้ภรรยาประมูลซื้อที่ได้ไม่ผิด แต่พอซื้อได้ต้องให้สามีรับรองตาม ปพพ ผัวกลับติดคุก


หึหึหึ ยังจะอีกนะ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:24 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:
dowloi wrote:
อ่านไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด เป็นซะอย่างงี้ แล้วมาอวดว่าตัวเองฉลาด
ดิฉันว่าคุณทักษิณต้องเซ็นต์ชื่อรับรองให้ภรรยา เพื่อให้เป็นไปตาม ปพพ คู่สามีภรรยาจะซื้อขายที่ดินคู่สมรสต้องยินยอม
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฏหมายมันขัดกัน

ให้ภรรยาประมูลซื้อที่ได้ไม่ผิด แต่พอซื้อได้ต้องให้สามีรับรองตาม ปพพ ผัวกลับติดคุก


หึหึหึ ยังจะอีกนะ


แค่จะยอมรับความผิดผลาดตัวเองยังทำไม่ได้ อุบาทว์ค่ะ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:27 pm
by alexzaodeva
เอ้าเถอะๆๆ เถียงไปเถอะครับ

อย่างไรเสีย เรื่องนี้ มันกลายเป็น ประวัติศาสตร์ไปแล้ว
หลักฐานก็อยู่ในคำพิพากษา ที่ อม.1/2551
ไม่ว่า คุณจะมาแถ อย่างไร ก็ไม่ได้ทำให้ คุณ ทักษิณ เจริญขึ้นมาหลอกครับ

ความจริงก็คือความจริง
ผมขี้เกียดมานั่งเถียงกับคนไม่มีหัวคิด ขนาดคำพูดตนเองก็ยังจำไม่ได้
ไร้สาระ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:32 pm
by alexzaodeva
ถึงตรงนี้ จขกท. ถ้ายังตามอยู่ เข้าใจแล้วหรือยังครับ

ว่า เสื้อแดงที่กลับใจ มันหายาก ไอ้ที่เห็นๆอยู่มันก็ ก็เต็มไปด้วย โมหาคติทั้งสิ้น
คือ ลำเอียงเพราะความหลง

ยังว่า บัวใต้น้ำมันก็แบบนี้ จิตพัวพันธ์แต่โมหะ ไม่หลุดพ้นสักที
จิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโมหะ จะนำให้ไป จุติ เป็น เดรัชฉาน

ไม่ได้แช่งนะ ^ ^ อยู่ในพระไตรปิฏก ว่างๆก็หัดอ่านนะ เสื้อแดง

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:32 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:เอ้าเถอะๆๆ เถียงไปเถอะครับ

อย่างไรเสีย เรื่องนี้ มันกลายเป็น ประวัติศาสตร์ไปแล้ว
หลักฐานก็อยู่ในคำพิพากษา ที่ อม.1/2551
ไม่ว่า คุณจะมาแถ อย่างไร ก็ไม่ได้ทำให้ คุณ ทักษิณ เจริญขึ้นมาหลอกครับ

ความจริงก็คือความจริง
ผมขี้เกียดมานั่งเถียงกับคนไม่มีหัวคิด ขนาดคำพูดตนเองก็ยังจำไม่ได้
ไร้สาระ


ยอมรับหรือยัง พูดไปตั้งกิโล ดิฉันไม่ได้บอกว่าทักษิณติดคุกเพราะ ปพพ
แต่ดิฉันบอกว่าทักษิณต้องทำตามที่ ปพพ กำหนดเพื่อยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ดิน แต่กลับต้องติดคุกเพราะกฏหมายอื่น
คือการขัดกันของกฏหมาย ทำตามกฏหมายอันหนึ่ง ทำให้ผิดกฏหมายอีกอันหนึ่ง

แล้วของสุรยุทธละ ไม่มีคอมเม้นท์หรือคะ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:33 pm
by alexzaodeva
ฮ่าๆๆๆ สุดยอด ไม่ยอมลดละการแถเลย

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:36 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:ถึงตรงนี้ จขกท. ถ้ายังตามอยู่ เข้าใจแล้วหรือยังครับ

ว่า เสื้อแดงที่กลับใจ มันหายาก ไอ้ที่เห็นๆอยู่มันก็ ก็เต็มไปด้วย โมหาคติทั้งสิ้น
คือ ลำเอียงเพราะความหลง

ยังว่า บัวใต้น้ำมันก็แบบนี้ จิตพัวพันธ์แต่โมหะ ไม่หลุดพ้นสักที
จิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโมหะ จะนำให้ไป จุติ เป็น เดรัชฉาน

ไม่ได้แช่งนะ ^ ^ อยู่ในพระไตรปิฏก ว่างๆก็หัดอ่านนะ เสื้อแดง


นี่แหละ ปชป ของแท้ เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น

เพ้อเจ้อ เพราะความเข้าใจผิด ยังยอมรับไม่ได้

ใจแคบขนาดนี้ ก็ได้แต่ดักดานอยู่กับที่

ประเด็นคืออะไรยังไม่เข้าใจ ทำเป็นแต่จับผิด

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:40 pm
by alexzaodeva
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ผมนะเป็น ปชป ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไปดูกระทุ้อื่นครับ ผมนี่แหละด่า ชวน ด่า มาร์ก
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ

กรู นี่แหละ เสื้อแดง เป็น นปก. นปช มาก่อนที่ พวกคุณจะมาปากดีอีก

หัดรู้จักสำนึก บุญคุณแผ่นดินและกลับตัวกลับใจ
อย่างน้อย จะได้ไม่มีคนมาว่า พ่อ แม่ ไม่สั่งไม่สอน ให้ไปอยู่รวมกับ
พวกเผาบ้านเผาเมือง พวกคิดล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:45 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ผมนะเป็น ปชป ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไปดูกระทุ้อื่นครับ ผมนี่แหละด่า ชวน ด่า มาร์ก
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ

กรู นี่แหละ เสื้อแดง เป็น นปก. นปช มาก่อนที่ พวกคุณจะมาปากดีอีก

หัดรู้จักสำนึก บุญคุณแผ่นดินและกลับตัวกลับใจ
อย่างน้อย จะได้ไม่มีคนมาว่า พ่อ แม่ ไม่สั่งไม่สอน ให้ไปอยู่รวมกับ
พวกเผาบ้านเผาเมือง พวกคิดล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์อย่ามาอ้างเลย เหม็นสาปคนขี้ขลาด ยอมรับความผิดผลาดตัวเองยังไม่ได้
จะเพ้อเจ้อ สมมุติตัวเองเป็นอะไรก็ได้

ว่าแต่ว่ากาเบอร์อะไรละ คงตอบตัวเองได้มั๊งว่า แมงสาปเปล่า 555

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:50 pm
by alexzaodeva
alexzaodeva wrote:ู^
^
^
ลืมไป อีกสองคนหรือเปล่าคับ

นาย ชวน หลีกภัย กรณีออกกฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ สปก4-01 กฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ(อนุญาติให้จำหน่ายหุ้น สาธารณูปโภคของประเทศ)

อีกคนๆ ไม่น้อยหน้ากัน

นาย อภิสิทธิ เวชชาชีวะ กรณีเดียวละกันนะ เขาพระวิหาร (ต...อ.. แ...ล.)หึหึหึ เจ็บปวดไหมละ

ที่โดนเสื้อแดง ซัดกลับ เรื่องแถๆเห็นมานานและตั้งแต่ camfrog
คุณแถไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์

สำนึกซะ ก่อนที่จะซวย บอกเท่านี้แหละ ^ ^

ลืมบอก ผมกาชูวิทย์ อะ ส่วนอีกใบไม่กา มีไรปะ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:53 pm
by dowloi
แล้วกาเบอร์อะไรล่ะ กล้าหาญพอจะบอกความจริงมะ

555 รึ ปชป มันเป็นเอเลี่ยน

แมงสาปเข้าไปอยู่ในตัว ยังไม่รุเรื่องรุราว

อย่างคุณใจไม่แดงแน่นอน

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 10:57 pm
by alexzaodeva
^
^
^
แก้ให้อ่านไปแล้ว

อีกอย่างแดงหรือไม่ ไม่สำคัญแล้ว

หากแดงคือ การปกปิดความผิดคนชั่ว
หากแดงคือ การทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์
หากแดงคือ การกระทำเผาบ้านเผาเมือง

ความสำนึกจะมีแต่ผู้ที่รู้ มีสติ ว่าสิ่งไหนชอบ สิ่งไหนเลวทราม
ขอบคุณ ครับที่บอกว่าผมไม่แดง มลฑิลที่ผมเคยเป็น นปก จะได้หมดไปซะที

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 11:10 pm
by dowloi
alexzaodeva wrote:^
^
^
แก้ให้อ่านไปแล้ว

อีกอย่างแดงหรือไม่ ไม่สำคัญแล้ว

หากแดงคือ การปกปิดความผิดคนชั่ว
หากแดงคือ การทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์
หากแดงคือ การกระทำเผาบ้านเผาเมือง

ขอบคุณ ครับที่บอกว่าผมไม่แดง มลฑิลที่ผมเคยเป็น นปก จะได้หมดไปซะที


งั้นรู้ละ ประเภทบ้าๆ บวมๆ หาสาระไม่ได้
มิน่าอ่านข้อเขียนดิฉันถีงไม่เข้าใจ

ดิฉันให้เปรียบเทียบกรณีทักษิณที่ดินรัชดา และสุรยุทธที่ดินเขายายเที่ยง
เพื่อเป็นแบบทดสอบวัดมาตราฐานหลักยุติธรรมในใจ

นอกจากจะเปรียบเทียบไม่ได้ ยังมาชวนออกทะเลอีก
เสียใจนะคะ ที่เป็นชูวิทย์ มันแสดงว่าคิดได้แค่เอามัน หาสาระอะไรไม่ได้

เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะ
ขอโทดที่ใส่ร้ายว่าโดนเอเลี่ยนแมงสาปกิน

กรณีสถาบัน ใครกันแน่ที่รักแต่ปาก
ดูกรณีเครื่องบินพระบรมเป็นตัวเอย่าง

รักต้องรู้จักเทอดพระองค์ไว้ในที่ที่สูง ที่ที่เหมาะสม
ไม่ใช้เอาแต่อ้าง ให้มัวหมอง

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 11:16 pm
by dowloi
ออ คุณไม่แดงแน่นอนค่ะ อย่าได้กล้ว
เพราะ conceptใหญ่คุณไม่ได้

เราไม่ได้เป็นเสื้อแดง เพราะรักใคร(ทักษิณ) หรือเกลียดใคร(อภิสิทธิ์)

เราต้องการความยุติธรรม และได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฏหมาย
เท่าทีมนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้รับค่ะ.....

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 11:54 pm
by jaiyen
dowloi wrote:ออ คุณไม่แดงแน่นอนค่ะ อย่าได้กล้ว
เพราะ conceptใหญ่คุณไม่ได้

เราไม่ได้เป็นเสื้อแดง เพราะรักใคร(ทักษิณ) หรือเกลียดใคร(อภิสิทธิ์)

เราต้องการความยุติธรรม แต่ได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฏหมาย
เท่าทีมนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้รับค่ะ.....


หวัดดีครับ ขอโทษที่รบกวนนะครับ
เห็นพิมพ์คุยกันมาพักใหญ่แล้ว เรื่องกม.ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญครับ เลยงงๆ55
แต่อยากทราบครับว่า conceptใหญ่ ที่ว่าคืออะไรหรือครับ
ฝากด้วยนะครับ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Mon Aug 01, 2011 11:59 pm
by dowloi
jaiyen wrote:
dowloi wrote:ออ คุณไม่แดงแน่นอนค่ะ อย่าได้กล้ว
เพราะ conceptใหญ่คุณไม่ได้

เราไม่ได้เป็นเสื้อแดง เพราะรักใคร(ทักษิณ) หรือเกลียดใคร(อภิสิทธิ์)

เราต้องการความยุติธรรม แต่ได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฏหมาย
เท่าทีมนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้รับค่ะ.....


หวัดดีครับ ขอโทษที่รบกวนนะครับ
เห็นพิมพ์คุยกันมาพักใหญ่แล้ว เรื่องกม.ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญครับ เลยงงๆ55
แต่อยากทราบครับว่า conceptใหญ่ ที่ว่าคืออะไรหรือครับ
ฝากด้วยนะครับ


เราต้องการความยุติธรรม และได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฏหมาย
เท่าทีมนุษย์คนหนึ่งพึงจะได้รับค่ะ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:01 am
by alexzaodeva
concept พวกนี้หลอครับ

1. แถทุกอย่างเพื่อปกป้อง ทักษิณ แม้ว่าจะผิดแค่ไหนก็ตาม
2. แก้ไข ป.อ. 112 เพื่อเปิดช่องให้โจมตี สถาบันฯ
3. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 เพื่อลดอำนาจและบทบาทขององค์กรอิสระ

Image

Image
ภาพที่ดอยสุเทพ

Image

Image

Image

__________________________________

พอไหม จริงๆยังมีอีก ทั้งคลิปเสียงที่อัดไว้ ในห้องพวกเสื้อแดงใน camfrog
เบื่อพวก สั ด นรก

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:16 am
by dowloi
ซ้ำค่ะ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:18 am
by alexzaodeva
dowloi wrote:
alexzaodeva wrote:concept พวกนี้หลอครับ

1. แถทุกอย่างเพื่อปกป้อง ทักษิณ แม้ว่าจะผิดแค่ไหนก็ตาม
2. แก้ไข ป.อ. 112 เพื่อเปิดช่องให้โจมตี สถาบันฯ
3. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 เพื่อลดอำนาจและบทบาทขององค์กรอิสระ


1 จับผิดทักษิณทุกอย่าง แต่คนอื่นผิดไม่เคยมีแม้แต่ความสงสัย ความยุติธรรมมีไหม๊

2 112 ใครรณรงค์ให้แก้ ไปแหกตาดูนะ นักเขียน สามร้อยกว่าคน ออกหน้าออกตาอยู่ไม่น่าจะใช่เสื้อแดงนะ อย่างน้อยก็มีปราบดา หยุ่น อยู่ด้วย
เขาให้เหตุผลอะไร ก็ลองไปฟังเขาดู

3 รัฐธรรมนูญเผด็จการ เก็บไว้ทำไม องค์กรอิสระผลิตผลเผด็จการเก็บไว้ทำไม หรือเห็นดีเห็นงามกับปฎิวัติ 49
เชอะแล้วแค่นจะบอกว่าเคยเป็นเสื้อแดง แดงไงเนี่ย ไม่ผ่านอย่างแร๊ง

ใครรณรงค์ ไม่ต้องตอบ แค่ภาพก็ชัดเจนอยู่แล้ว
พวก สั ดนรก


Image

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:20 am
by dowloi
dowloi wrote:
alexzaodeva wrote:concept พวกนี้หลอครับ

1. แถทุกอย่างเพื่อปกป้อง ทักษิณ แม้ว่าจะผิดแค่ไหนก็ตาม
2. แก้ไข ป.อ. 112 เพื่อเปิดช่องให้โจมตี สถาบันฯ
3. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 เพื่อลดอำนาจและบทบาทขององค์กรอิสระ


1 จับผิดทักษิณทุกอย่าง แต่คนอื่นผิดไม่เคยมีแม้แต่ความสงสัย ความยุติธรรมมีไหม๊

2 112 ใครรณรงค์ให้แก้ ไปแหกตาดูนะ นักเขียน สามร้อยกว่าคน ออกหน้าออกตาอยู่ไม่น่าจะใช่เฉพาะเสื้อแดงนะ อย่างน้อยก็มีปราบดา หยุ่น อยู่ด้วย
เขาให้เหตุผลอะไร ก็ลองไปฟังเขาดู

3 รัฐธรรมนูญเผด็จการ เก็บไว้ทำไม องค์กรอิสระผลิตผลเผด็จการเก็บไว้ทำไม หรือเห็นดีเห็นงามกับปฎิวัติ 49
เชอะแล้วแค่นจะบอกว่าเคยเป็นเสื้อแดง แดงไงเนี่ย ไม่ผ่านอย่างแร๊ง

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:26 am
by alexzaodeva
เดี๋ยวจะหาว่ามีภาพเดียว
Image Image Image ImageImage

พอใจไหม สั ด นรก

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:27 am
by dowloi
alexzaodeva wrote:
dowloi wrote:
alexzaodeva wrote:concept พวกนี้หลอครับ

1. แถทุกอย่างเพื่อปกป้อง ทักษิณ แม้ว่าจะผิดแค่ไหนก็ตาม
2. แก้ไข ป.อ. 112 เพื่อเปิดช่องให้โจมตี สถาบันฯ
3. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 เพื่อลดอำนาจและบทบาทขององค์กรอิสระ


1 จับผิดทักษิณทุกอย่าง แต่คนอื่นผิดไม่เคยมีแม้แต่ความสงสัย ความยุติธรรมมีไหม๊

2 112 ใครรณรงค์ให้แก้ ไปแหกตาดูนะ นักเขียน สามร้อยกว่าคน ออกหน้าออกตาอยู่ไม่น่าจะใช่เสื้อแดงนะ อย่างน้อยก็มีปราบดา หยุ่น อยู่ด้วย
เขาให้เหตุผลอะไร ก็ลองไปฟังเขาดู

3 รัฐธรรมนูญเผด็จการ เก็บไว้ทำไม องค์กรอิสระผลิตผลเผด็จการเก็บไว้ทำไม หรือเห็นดีเห็นงามกับปฎิวัติ 49
เชอะแล้วแค่นจะบอกว่าเคยเป็นเสื้อแดง แดงไงเนี่ย ไม่ผ่านอย่างแร๊ง

ใครรณรงค์ ไม่ต้องตอบ แค่ภาพก็ชัดเจนอยู่แล้ว
พวก สั ดนรก


Imageคุณต้องดูประเด็นเหตุผลที่แก้ เขามีเหตุผลอะไร
สาเหตุคืออะไร มาตรานี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำร้ายฝ่านตรงข้ามทางการเมืองหรือเปล่า

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:29 am
by alexzaodeva
ประเด็นนี้ เคยตอบไปแล้ว ว่างๆ จำเนียกไปอ่านด้วยนะ สั ดนรก
alexzaodeva wrote:สิทธิเสรีภาพ บนความทะเยอทยานอยาก

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มันมีความสำคัญตรงไหน หรือมีเหตุสำคัญอย่างไร
และเจตจำนงอันแท้จริงของตัวบทกฎหมายนี้คืออะไร

เราเคยเป็น ประชาธิปไตย ในช่วง 2475 คำถามก็คือ คณะราษฎร์อันมีนายปรีดี พนมยงค์ และ พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลง คำถามก็คือ ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่เดิมหรือไม่ หากแต่ความสำคัญในตอนนั้น อำนาจอันเกิดจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชก็ได้หมดสิ้นลงไป แต่ทว่า รัฐธรรมนูญในพ.ศ. 2475 กลับระบุไว้อย่างชัดเจนว่า " มาตรา ๓องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ "

ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จะถูกยึดอำนาจจาก คณะราษฎร์ในเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่ คณะราษฎร์ ซึ่งมีอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือ ก็ยังเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรก ไว้ใน มาตรา 3 ว่าผู้ในจะละเมิดมิได้ และ ในมาตรา 2 "อำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทรงใช้อำนาจแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ "

เช่นนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้นเป็นกฎหมายลูกที่ถูกออกมาจาก รัฐธรรมนูญฉบับแรกของชาวสยาม ซึ่งมิได้ ถูกออกมาจากพระราชอำนาจ จากสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเทศไทย มีอารยธรรมเป็นของตัวเอง อีกทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ เองก็ทำคุณอนันต์ในกับชนชาวสยามมาอย่างยาวนาน ทั้งการเสียสละ ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องความสงบ และความสุขของชนชาวสยาม สถาบันฯมิได้มอง ชาวสยามอย่างที่ กษัตริย์ชนชาติอื่นมองชนชาติของตน หากแต่ สถาบันกษัตริย์ชนชาติสยาม มองพวกเรา ราษฎร์ชาวสยาม ดัง "ลูก" ของพระองค์เอง


ปัญหา ป.อ. มาตรา 112 ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจาก ที่มีคนบางจำพวกที่ไม่รู้จักบุญคุณแผ่นดินเกิด ไปเรียนที่ต่างประเทศมีความเห็นผิดไปตาม ชนชาติอื่น ว่า สถาบันของเราเป็นไปอย่างเขา หรือ บ้างก็คิดว่าอารยธรรมของต่างชาตินั้นสูงส่งกว่าอารยธรรมบ้านเกิดตนเอง ครั้งหนึ่งมี คนไทยหัวใจ อเมริกัน อาศัยที่อเมริกา มาพูดกับผมว่า "คนไทยเอะอะอะไรก็กราบไหว้ ขนาด ฮ. ตกก็คิดไปว่าเป็นผีบ้าง" ผมตอบกลับไปว่า "รู้จัก กาบีเอลไหม มิคาเอล รู้จักไหม ผมไป ฝรั่งเศษผมก็เห็นพวกหัวทองก็ อธิฐานและจุดเทียนบูชา ครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ 911 ชาวอเมริกัน เองก็ ตะโกนว่า โอ้มายก็อด เอาละล่าสุดไหมครับ เหตุการณ์ปี 2012 ชาวหัวทองบางส่วนก็ไปเชื่อว่าโลกนี้จะสิ้นสูญ ตาม มัดทาย 24 และ พระคำภรีวิวรณ์บทที่ 19 และ ตามคำภรีชาวมายา คำถามก็คือว่า พวกหัวทองนี้ สูงส่ง กว่าเราหรือ"

เหตุปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับ พวกที่มีหัวคิดไปทางตะวันตก มีความทะเยอทยานอยากที่จะ สร้างระบอบการปกครองแบบที่พวกหัวทองใช้กัน อาทิเช่น ดาตอปิโด นาย จอห์น อึ้งภากร รวมไปถึง นาย เคทอง ก็ล้วนได้รับการปลูกฝังว่า อารยธรรมต่างชาติสูงส่งกว่าชาติตนเอง

ท้ายที่สุด ก็มีคำพูดนึงจะกล่าวถึงคนกลุ่มนี้

ครั้งนึง เยซูชาวนาซาเรส กล่าวว่า "หากท่านกล่าวโทษเขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะกล่าวโทษท่านด้วยทะนานอันเดียวกันนั้นและยัดแน่นพูนล้วนใส่ให้ "
และ พระสมณะโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "ธรรมล้วนเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุดับไปธรรมเหล่านั้นย่อมดับไปด้วย"
และสุดท้าย ในคำภรีใบเบิ้ล กล่าวว่า "กษัตริย์ได้รับการเจิมจากพระเจ้า"วัฒนธรรมหัวทองไม่ได้สูงส่งไปกว่าเราเลย หากแต่พวกเขาได้ละทิ้งพระพรพระเจ้าไปสู่ความเสื่อมถอย ยึดติดในวัตถุและสิ่งยั่วยุ
เราชนชาวสยาม ล้วนคือ บุตรแห่งศากยะ บุตรแห่งพระพุทธเจ้า จะประพฤติตนยึดติดในสิ่งเสื่อมถอยเหล่านั้นหรือ

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:30 am
by dowloi
รูปรัฐไทยใหม่ ประธานาธิบดี นี่ยังเอามาหากินอีกหรือคะ out จริงๆด้วย

Re: จะมีโอกาสมั้ยที่จะทำให้คนเสื้อแดงเข้าใจ

PostPosted: Tue Aug 02, 2011 12:31 am
by alexzaodeva
ขอให้เจริญๆ นะ ความคิดแบบนี้ ไม่สำนึก
ผมไปนอนและ

พ่อ แม่ สั่งสอนให้ลูกมันเป็น สั ดนรก พ่อ แม่ ก็คงไม่ต่างกัน