Page 1 of 1

นิติราษฎร์ต้านอำนาจนอกระบบ ต้านอำนาจนักโทษทักษิณก่อนดีมั๊ย

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 4:45 pm
by คนบาป
"นิติราษฎร์"ออกประกาศซ้ำแจงปมล้างพิษ 19 ก.ย. เรียกร้องจัดทำคำประกาศต้านอำนาจนอก กม.

มติชน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17:12:37 น.
Share361

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เว็บไซต์คณะนิติราษฎร์ (www.enlightened-jurists.com) ได้เผยแพร่ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ 31 เรื่อง "เจตจำนงปวงประชาจักคือปราการต้านรัฐประหาร" ซึ่งเขียนโดยนายฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสมาชิกคณะนิติราษฎร์ โดยระบุถึงช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอในแถลงการณ์ 1 ปี นิติราษฎร์ ส่วนใหญ่มุ่งไปยังเรื่องการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

นายฐาปนันท์ระบุว่า ข้อเสนอในเรื่องการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร ซึ่งอยู่ในคำแถลงการณ์นั้น ยังมีอีกประเด็นซึ่งนิติราษฎร์เสนอให้มีการจัดทำ "คำประกาศว่าด้วยคุณค่าอันเป็นรากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย" ประกอบกันไปด้วย แท้จริงแล้ว ข้อเสนอในเรื่องการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร นั้นย่อมเป็นสิ่งอันพึงกระทำก่อน อีกนัยหนึ่งก็คือ เราจะต้องหันกลับไปปฏิเสธสิ่งตกค้าง ที่สืบเนื่องมาจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ข้อเสนอที่ให้มีการจัดทำคำประกาศฯนิติราษฎร์คาดหวังว่าจะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตที่จะยับยั้งมิให้เกิดการรัฐประหารขึ้นได้อีกต่อไป หรือหากเกิดมีขึ้นจะต้องมีมาตรการซึ่งจะทำให้การรัฐประหารนั้นไร้ผลและไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ทั้งในทางการเมืองและในทางกฎหมาย

นายฐาปนันท์ระบุว่า คำประกาศจะมีลักษณะเป็นสัญญาประชาคมร่วมกันของพลเมืองซึ่งเป็นเสมือนหลักการและคุณค่าพื้นฐานอันศักดิ์สิทธิ์ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ องค์กรและสถาบันการเมืองใดๆ จะก้าวล่วงมิได้เป็นอันขาด จึงควรกำหนดประเด็นสำคัญในเนื้อหา อย่างน้อย 2 ประการได้แก่ การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและถึงที่สุดต่อการใช้อำนาจนอกระบบกฎหมาย ทั้งนี้ หากเราต้องการดูตัวอย่างจากประสบการณ์ของประเทศประชาธิปไตยในโลก ก็อาจจะพิจารณาได้ เช่น กรณี "คำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789" ที่เกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสปี 1789 ซึ่งยังคงมีผลผูกพันและได้รับการยอมรับเชิงคุณค่าทั้งในทางการเมืองและกฎหมายว่าเทียบเท่าหรือสูงกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน


"แม้คำประกาศจะไม่สามารถขัดขวางการกระทำใดๆ ของคณะรัฐประหารที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยพฤตินัยได้ แต่คำประกาศจะมีผลเป็นการปฏิเสธการกระทำทั้งปวงและล้มล้างผลในทางกฎหมายของการกระทำนั้นทางนิตินัยอย่างสิ้นเชิงและปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การเสนอของนิติราษฎร์ให้มี คำประกาศ ก็เพื่อสืบทอดและหยั่งรากจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้มั่นคงแน่นหนามากขึ้น" นายฐาปนันท์ระบุ

Re: นิติราษฎร์ต้านอำนาจนอกระบบ ต้านอำนาจนักโทษทักษิณก่อนดีมั๊ย

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 6:33 pm
by น้ำหวาน
เฮอธ ก็แค่หมาเลียตูดทักกี้

Re: นิติราษฎร์ต้านอำนาจนอกระบบ ต้านอำนาจนักโทษทักษิณก่อนดีมั๊ย

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 6:44 pm
by มะเขือเทศเน่า
น้ำจะท่วมมิดบ้านมิดเรือนแล้ว ยังจะเขียนแถลงการณ์เพื่อใครบางคนอีก

ไม่รู้นะ เวลามีแนวคิดของคนพวกนี้ออกมา เพื่อราษฎรบ้าง เพื่อประชาชนบ้าง ฟังแล้วมันเลี่ยนมาก เพราะจุดประสงค์ทำเพื่อคนๆ เดียว

Re: นิติราษฎร์ต้านอำนาจนอกระบบ ต้านอำนาจนักโทษทักษิณก่อนดีมั๊ย

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 6:46 pm
by อาวุโสโอเค
แปลก ๆ นะ ไอ้พวกนิติราษฏร์ คนที่เขาอยากเสวนาด้วยกลับหนี

ก้มหน้าก้มตาเห่าอยู่อย่างเดียว น่าเบื่อว่ะ