Page 1 of 1

สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Sat Oct 30, 2010 8:38 pm
by ชาบูพระเทวทัก
ว่ากันว่าดูแล้วจะตาสว่างRe: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Sat Oct 30, 2010 8:43 pm
by ชาบูพระเทวทัก
........... ทำไมลงไม่ได้หว่า

Re: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Sat Oct 30, 2010 9:13 pm
by ชาบูพระเทวทัก
ออ ได้ละครับ หลงอยู่กลางฝูงควาย(แดง)มานาน ดื่มยาชูกำลังควายจริงวันนี้มากไปเลยมึน (โทษคนอื่นไปทั่ว <<<ติดสัน ดาน ควายแดงมา)


Re: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Sat Oct 30, 2010 9:16 pm
by ชาบูพระเทวทัก

Re: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Sat Oct 30, 2010 9:22 pm
by ชาบูพระเทวทักตกลงดูจบแล้วตาสว่างขึ้น จริงเปล่า...

Re: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Sat Oct 30, 2010 9:30 pm
by คนไกล
แกนนอน ลายด่างบอกว่า "ตาสว่างยิ่งกว่าเิดิม"

Re: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Sun Oct 31, 2010 10:12 pm
by มะเขือเทศเน่า
การดูอะไรบางอย่าง ดูเพื่อประดับความรู้ พอเพลินๆ น่ะพอได้
ไม่จำเป็นต้องอินกับมันมากมาย

Re: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Mon Dec 06, 2010 8:08 pm
by Maratiraj
ผมไม่เข้าใจความหมายงะ
มันอาจเป็นรหัสลับบางอย่างที่พวกนั้นใช้ติตต่อสือสารกันเองมั้ง
สำหรับผมถือซะว่า กำลังอ่านหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เท่านั้นเอง

Re: สารคดี ที่สาวกพระเทวทักอ้างอยากให้คนทั้งประเทศได้ชมกัน

PostPosted: Tue Dec 21, 2010 3:19 am
by ชาบูพระเทวทัก
Maratiraj wrote:ผมไม่เข้าใจความหมายงะ
มันอาจเป็นรหัสลับบางอย่างที่พวกนั้นใช้ติตต่อสือสารกันเองมั้ง
สำหรับผมถือซะว่า กำลังอ่านหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เท่านั้นเอง

ที่จริงก็แค่พยายามจะบอกว่าอำนาจเป็นของกู ไม่มีพระราชา เผด็จการ ที่ไหนจะมาเหนือพลังของแก๊งกูแดงได้