==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

คลังปัญญา กระทู้ปักหมุดเดิม เรื่องสำคัญจัดเก็บที่นี่

==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 12:27 am

ตามที่มีความสับสนทั่วไป เกี่ยวกับคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป. อยู่ในขณะนี้ ตัวผมเองหลังจากฟังคำวินิจฉัย
และอ่านซ้ำอีก 3 รอบ พบว่าคำวินิจฉัยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ "ข้อกฎหมายล้วนๆ" ยากที่คนทั่วไปจะมีเวลา-
ทำความเข้าใจ ก็เลยพยายามสรุปประเด็นเผยแพร่ทาง Twitter @jerasak และมาจัดทำเป็นเอกสารชุดนี้ครับ

ผมพยายามสรุปประเด็นให้สั้นกระชับที่สุด แต่เสร็จแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจง่ายอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่า
หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ก็รบกวนช่วยเผยแพร่ด้วยนะครับ เพื่อเห็นแก่สถาบันตุลาการของไทย ^_^


---

สรุปคดียุบพรรคปชป. ตุลาการเสียงข้างมาก 4 ต่อ 2 เสียง วินิจฉัย มีเหตุยกคำร้อง 2 ประการ
1) การขอความเห็นชอบ กกต.เพื่อฟ้องไม่ได้ทำโดยนายทะเบียนฯ (ความเห็นตุลาการเสียงข้างมาก 3 ใน 4 เสียง)
2) นายทะเบียนฯ ยื่นฟ้องเลยกำหนด 15วันตาม ม.93 (ความเห็นตุลาการเสียงข้างมาก 1 ใน 4 เสียง)เหตุยกคำร้องประการแรก : การขอความเห็นชอบ กกต.เพื่อฟ้องไม่ได้ทำโดยนายทะเบียนฯ
1. พรบ.พรรคการเมือง มาตรา 93 ระบุให้ นายทะเบียนฯ ฟ้องคดีโดยความเห็นชอบของ กกต. ซึ่งหมายความว่า
นายทะเบียนฯจะต้องแจ้งการตัดสินใจฟ้องคดีของตนต่อ กกต.เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
จึงดำเนินการฟ้องคดี

2. ข้อเท็จจริงคือ นายอภิชาต ไม่เคยแจ้งการตัดสินใจฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนฯ ต่อ กกต. มีแต่ดำเนินการในลักษณะ
นำเข้าที่ประชุม กกต.เพื่อหารือ และท้ายที่สุดมีเพียงการลงความเห็นฟ้องคดีตามมาตรา 93 ในฐานะ ประธาน กกต.

3. กกต. นำการลงความเห็นฟ้องคดีมาตรา 93 ของนายอภิชาต ซึ่งกระทำในฐานะประธาน กกต. มาอ้างอิงเป็นความเห็น
นายทะเบียนฯ และ กกต.ได้ให้ความเห็นชอบการลงความเห็นดังกล่าว นำมาฟ้องคดียุบพรรค ปชป.ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

4. ตุลาการเสียงข้างมาก 3 ใน 4 เสียง วินิจฉัยว่า กกต.ให้ความเห็นชอบการฟ้องคดีข้ามขั้นตอน โดยนายทะเบียนฯ-
ยังไม่ได้ขอความเห็นชอบ แต่ กกต.ให้ความเห็นชอบความเห็นฟ้องคดีของนายอภิชาตที่ให้ความเห็นไว้ในฐานะ
ประธาน กกต. ซึ่งไม่ถือเป็นการขอความเห็นชอบฟ้องคดีโดยนายทะเบียนฯตามกฎหมาย วินิจฉัยให้ยกคำร้องเหตุยกคำร้องประการที่ 2 : นายทะเบียนยื่นฟ้องเลยกำหนด 15 วันตาม มาตรา 93
1. มาตรา 93 พรบ.พรรคการเมือง ระบุ "เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนฯ" ให้นายทะเบียนทำการฟ้องคดี "ภายใน 15วัน"

2. เดิม กกต.มีมติ 17 ธค.52 ให้ฟ้องคดีกรณีเงินสนับสนุน 29ล้านบาท รวมกับกรณีเงินบริจาค 258 ล้านบาท
ตามมาตรา 95 (ตีความว่าเป็นกรณีทุจริตต่างๆ) ซึ่งมาตรานี้ไม่มีข้อกำหนด 15วัน

3. ประมาณ 4 เดือนต่อมา หลังจากตั้งคณะทำงานศึกษา กกต.มีมติเห็นชอบ 21 เม.ย.53 ให้นายทะเบียนฯ ฟ้องคดี
กรณีเงิน 29ล้าน ตามมาตรา 93 (ตีความว่าเป็นกรณีเงินสนับสนุนพรรค) แยกต่างหากจากกรณีเงิน 258ล้าน ที่ยังคง
ฟ้องคดีตามมาตรา 95

4. นายทะเบียนฯทำการฟ้องคดี โดยเข้าใจว่ากำหนด 15วัน นับจาก "ความปรากฏต่อนายทะเบียนฯ" คือเมื่อ
ประธาน กกต. ซึ่งเป็นคนๆเดียวกับ นายทะเบียนฯ มีความเห็นในที่ประชุม กกต.เมื่อ 12 เม.ย.53 ให้ฟ้องคดี
ตามมาตรา 93 และ กกต.มีมติให้ฟ้องคดีตามมาตรา 93 วันที่ 21 เม.ย.53 จึงยื่นฟ้องคดีในวันที่ 26 เม.ย.53

5. ตุลาการเสียงข้างมาก 1 ใน 4 เสียง วินิจฉัยว่า "ความปรากฏต่อนายทะเบียนฯ" ตั้งแต่ กกต. มีมติ
17ธค.53 ให้ฟ้องกรณีเงิน 29ล้านแล้ว แม้ตอนแรกมีการตัดสินใจฟ้องในมาตรา 95 แต่ไม่มีผลทำให้กรณี
"ความปรากฏต่อนายทะเบียนฯ" แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป กำหนด 15 วันเมื่อฟ้องตามมาตรา 93 ยังคงเดิม
การฟ้องไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด วินิจฉัยให้ยกคำร้อง


---

ตอบประเด็นคำถามที่มีการสงสัย(กำลังรวบรวมเพิ่มเติมครับ)

1. เหตุใดเกินกำหนด 15 วัน ศาลยังรับฟ้องคดี?
- เนื่องจากการยื่นฟ้องถูกต้องตาม ข้อกำหนดศาลรธน.ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย 2550
- นายทะเบียนยื่นฟ้องคดี โดยถือว่ากำหนด 15 วัน นับจากเมื่อ กกต.มีมติให้ฟ้องคดีตามมาตรา 93
- ในเบื้องต้นก่อนสอบพยานหลักฐาน ศาลย่อมไม่ทราบว่ามีมติ กกต.ให้ฟ้องคดี กรณี 29ล้าน มาก่อนหรือไม่
- มีตุลาการเสียงข้างมากเพียง 1 ใน 4 คน ที่วินิจฉัยให้ยกคำร้องเนื่องจากกรณีนี้ ขณะที่ตุลาการเสียงข้างมาก
3 ใน 4 คนวินิจฉัยให้ยกคำร้องเนื่องจาก การขอความเห็นชอบ กกต.เพื่อฟ้องคดีไม่ได้ทำโดยนายทะเบียนฯ

2. เหตุใดคดียุบพรรคอื่นๆ ที่ผ่านมาไม่มีเรื่องกำหนด 15 วัน (2มาตรฐานหรือไ่ม่?)
- การฟ้องยุบพรรคที่ผ่านมามีหลายกรณีแตกต่างกัน ยื่นฟ้องด้วยมาตราต่างกัน
- บางคดีเป็นการฟ้องตามมาตรา 93 เช่นเดียวกับ ปชป. แต่ไม่ได้ยื่นฟ้องเกินกำหนด 15 วัน
- บางคดีเป็นการฟ้องตามมาตราอื่นเช่นมาตรา 95 ซึ่งไม่มีข้อกำหนด 15 วัน

3. ศาลยกประเด็นการยื่นฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นวินิจฉัยเองหรือไม่?
- พรรคปชป.ผู้ถูกร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นนี้ ตั้งแต่ 25 พ.ค.53
และศาลพิจารณาให้นำไปรวมพิจารณาวินิจฉัยในคำวินิจฉัยของศาล

4. ที่ผ่านมามีคดียุบพรรคใดบ้าง ด้วยมาตราใด พรบ.พรรคการเมืองฉบับไหน?
ปี 2550 (ใช้ พรบ.พรรคการเมือง 2541)
1. คดียุบ พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย ฟ้องมาตรา 67 ไม่มีข้อกำหนด 15 วัน
2. คดียุบ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ฟ้องมาตรา 67 ไม่มีข้อกำหนด 15 วัน

ปี 2551 (ใช้ พรบ.พรรคการเมือง 2550)
1. คดียุบพรรคพลังประชาชน ฟ้องมาตรา 95 ไม่มีข้อกำหนด 15 วัน
2. คดียุบพรรคชาติไทย ฟ้องมาตรา 95 ไม่มีข้อกำหนด 15 วัน
3. คดียุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ฟ้องมาตรา 95 ไม่มีข้อกำหนด 15 วัน

ปี 2553 (ใช้ พรบ.พรรคการเมือง 2550)
1. คดียุบพรรคอธิปไตย ฟ้องมาตรา 93 มีข้อกำหนด 15 วัน ยื่นตามกำหนด
2. คดียุบพรรคกฤษไทยมั่นคง ฟ้องมาตรา 93 มีข้อกำหนด 15 วัน ยื่นตามกำหนด
3. คดียุบพรรคพลังเกษตร ฟ้องมาตรา 93 มีข้อกำหนด 15 วัน ยื่นตามกำหนด
4. คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณี 29ล้าน ฟ้องมาตรา 93 มีข้อกำหนด 15 วัน *ไม่ได้ยื่นตามกำหนด*
5. คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณี 258ล้าน ฟ้องมาตรา 95 ไม่มีข้อกำหนด 15 วัน

5. กำหนด 15 วันสั้นเกินไป สำหรับเรื่องสำคัญอย่างการยุบพรรคหรือไม่?
- กำหนด 15 วันนับจากเมื่อ "ความปรากฏต่อนายทะเบียนฯ" หมายถึงนับตั้งแต่ นายทะเบียนทราบแน่ชัดว่าต้องฟ้องคดี
ในที่นี้คือเมื่อ กกต.มีมติให้นายทะเบียนฯฟ้องคดี ซึ่งไม่ได้รวมระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งจะนานเท่าใดก็ได้

6. เหตุใดตุลาการไม่วินิจฉัยให้ครบทั้ง 5 ประเด็น?
- ความจริงตุลาการทุกคน มีการวินิจฉัยครบทุกประเด็น ซึ่งปรากฏในคำวินิจฉัยส่วนตน
- แต่หลังลงมติใน 2 ประเด็นแรกมีผลให้ต้องยกคำร้อง จึงไม่จำเป็นต้องลงมติต่อไปเพราะไม่เปลี่ยนแปลงผลคดี
- ถ้าต้องการทราบผลครบทุกประเด็น ประชาชนสามารถตรวจสอบจากคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการทุกคนได้

7. กรณีคดีเงิน 258ล้านบาท จะมีการยกคำร้องเช่นเดียวกันหรือไม่?
- กรณีเงิน 258ล้าน เป็นการฟ้องตามมาตรา 95 ซึ่งไม่มีกำหนด 15 วัน จึงไม่มีการยกคำร้องในกรณีนี้
- การที่มีข่าว คณะทำงาน ปชป.จะยื่นขอจำหน่ายคดี คาดว่าอ้างอิงกำหนดเวลา 30วันที่กำหนดให้อัยการฟ้องคดี
แต่ความเห็นส่วนตัวของผม ไม่น่าทำได้เพราะถ้าอัยการไม่ฟ้องคดีตามกำหนด กฎหมายก็ยังมีช่องทางฟ้องคดีต่อได้
Last edited by jerasak on Wed Dec 01, 2010 11:39 pm, edited 19 times in total.
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 12:29 am

ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดี

18 มีค.52 DSI ส่งเอกสารสำนวน คดีเงิน 29ล้าน และ 258ล้าน รวม 7000หน้าให้ กกต.
19 มีค.52 ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอภิสิทธิ์ รตอ.เฉลิม กล่าวหา ปชป.กระทำความผิด มีโทษถึงยุบพรรค
25 มี.ค.52 กกต.และ DSI ร่วมกันเปิดกล่องเอกสารสำนวนที่ส่งมา เพื่อให้กกต.ดำเนินการตาม พรบ.พรรคการเมือง

30 เม.ย.52 กกต. มีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนตรวจสอบข้อเท็จจริง

28 ก.ค.52 รตอ.เฉลิม ประธาน สส.เพื่อไทย พานายประจวบ สังขาว เข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการไต่สวน

4 ส.ค.52 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ในการฐานะ อดีตเลขาธิการพรรค เข้าให้ปากคำ
11 ส.ค.52 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรค และ นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีตเหรัญญิกพรรค ขณะนั้นเข้าให้ปากคำ
14 ส.ค.52 ปรากฏข่าวลือ คณะกรรมการไต่สวนเสร็จสิ้น มีมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ให้ยกคำร้องทั้ง 2 ข้อกล่าวหา
25 ส.ค.52 กกต.ให้คณะกรรมการไต่สวน สอบเอกสาร พยานบุคคลเพิ่ม ให้เสร็จใน 30วัน เพราะยังไม่มีการสอบนายประชัย

28 ก.ย.52 ทีมกฎหมายเพื่อไทย ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้า ที่ กกต.

30 ต.ค.52 คณะกรรมการไต่สวนเสนอผลการสอบสวนให้นายทะเบียนฯ และเสนอตัดนายประชัย ออกจากพยานปากสำคัญ

5 พ.ย.52 ทีมกฎหมายเพื่อไทย ร้องกกต.ห้ามตัดนายประชัย ออกจากพยานปากสำคัญ พร้อมขู่ กกต.จะเล่นงานตาม ม.157
10 พ.ย.52 กกต.อาศัยอำนาจตามมาตรา 26(3) พรบ.กกต. มีหนังสือเรียกนายประชัย มาให้ถ้อยคำ

17 ธ.ค.52 กกต.มีมติเสียงข้างมากให้ นายอภิชาต ในฐานะนายทะเบียนฯ ดำเนินการตาม ม.95 พรบ.พรรคการเมือง หาก ปชป.
กระทำการเป็นเหตุให้ยุบพรรคให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทำความเห็นเสนอที่ประชุมกกต. ขณะที่ 2เสียงข้างน้อย คือนายวิสุทธิ์
โพธิแท่น ให้ยุบพรรค และ นายอภิชาต ในฐานะประธาน กกต. ให้ยกคำร้อง
22 ธ.ค.52 นายอภิชาต ในฐานะนายทะเบียนฯเผย หลังปีใหม่ 2553 จึงจะพิจารณาการฟ้องคดี
23 ธ.ค.52 นายอริสมันต์ แกนนำเสื้อแดง พร้อมพวกบุก กกต.เรียกร้องให้นายอภิชาต ชี้แจงเหตุเลื่อนพิจารณาคดี
29 ธ.ค.52 นายทะเบียนฯ มีคำสั่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการไต่สวน

7 ม.ค.53 นายอภิชาติ เครียด ถูกหามส่งโรงพยาบาล
15 ม.ค.53 นายอริสมันต์ แกนนำเสื้อแดง นำพวก บุกกกต. ทวงถามความคืบหน้าคดี
22 ม.ค.53 รตอ.เฉลิม บุกกกต. ประกาศหากนายอภิชาต ในฐานะนายทะเบียนฯ ยกคำร้อง เตรียมตัวเข้าคุกได้

13 ก.พ.53 มล.ประทีป จรูญโรจน์ ประธานคณะทำงานนายทะเบียนฯ ระบุสำนวนที่ DSI ส่งมา และที่คณะกรรมการไต่สวน
ของกกต. สอบสวนยังมีข้อบกพร่องมาก ต้องเชิญ DSI มาให้ข้อมูลใหม่
22 ก.พ.53 นายอภิชาติ เผยคาดว่าภายในเดือน มี.ค.จะได้ข้อสรุปคดี

30 มี.ค.53 นางสดศรี สัตยธรรม กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง ระบุคณะทำงานนายทะเบียนฯ ทำงานไม่ทันกำหนด มี.ค.

5 เม.ย.53 นายอริสมันต์ พร้อมพวกบุก กกต.เรียกร้องให้เร่งวินิจฉัยคดี กกต.รับจะได้ข้อสรุปในวันที่ 20 เม.ย.
8 เม.ย.53 นายอภิชาต ยันไม่เคยตกลงกับเสื้อแดงว่าจะได้ข้อสรุปวันที่ 20 เม.ย
12 เม.ย.53 คณะทำงานนายทะเบียนฯส่งความเห็นให้นายทะเบียนฯ กกต.ประชุมหารือนอกรอบ ก่อนประชุมนัดพิเศษ
และมีมติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเสนอ ศาลรธน.สั่งยุบ ปชป.ตามมาตรา 95 โดยนายอภิชาตในฐานะประธาน กกต.ลงความเห็นส่วนตน
ให้ นายทะเบียนฯ ดำเนินการฟ้องยุบพรรค ปชป. ภายใน 15วัน ตาม พรบ.พรรคการเมือง มาตรา 93 วรรค 2
21 เม.ย.53 กกต.ประชุมโดย นายทะเบียนฯ ในฐานะประธาน กกต.ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายทะเบียนฯ ดำเนินการฟ้องยุบพรรค ปชป. ตามมาตรา 93 โดยถือว่าความเห็นนายอภิชาต ในการประชุมเมื่อ 12เม.ย.53
เป็นความเห็นของนายทะเบียนฯ
26 เม.ย.53 นายทะเบียนฯ ยื่นคำร้องคดี กรณีเงินสนับสนุน 29 ล้านบาท ตามมาตรา 93

25 พ.ค.53 ปชป.ผู้ถูกร้อง ยื่นคำร้องของให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
ศาลพิจารณาเห็นสมควรนำไปพิจารณาวินิจฉัยในคำวินิจฉัยของศาล

13 ก.ค.53 อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดียุบพรรค ปชป. กรณีเงินบริจาค 258ล้านบาท ตามมาตรา 95 ต่อศาลรธน.

9 ส.ค.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ร้องนัดแรก
23 ส.ค.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ร้องนัดที่ 2
30 ส.ค.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ร้องนัดที่ 3

6 ก.ย.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ร้องนัดที่ 4
13 ก.ย.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ร้องนัดที่ 5
27 ก.ย.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ถูกร้องนัดแรก

4 ต.ค.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ถูกร้องนัดที่ 2
11 ต.ค.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ถูกร้องนัดที่ 3
18 ต.ค.53 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานผู้ถูกร้องนัดที่ 4

29 พ.ย.53 ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก 4:2 ให้ยกคำร้อง เนื่องจากกระบวนการยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(รอแก้ไขเพิ่มเติม :D )
Last edited by jerasak on Wed Dec 01, 2010 4:47 pm, edited 8 times in total.
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 12:36 am

กระทู้สรุปข้อกฎหมายของคุณ thyrocyte ที่ pantip ครับ


ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับอายุความ 15 วันที่กำลังถูกกระพืออกไป กรุณาใช้สติสักนิด
http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/t ... 72175.html
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby Sweet Chin Music » Wed Dec 01, 2010 12:38 am

สวัสดีครับ หายไปนานเลย ;)
ทำดีได้ทำดี ทำชั่วได้ทำชั่ว
User avatar
Sweet Chin Music
Moderator
 
Posts: 3892
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:40 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 12:41 am

Sweet Chin Music wrote:สวัสดีครับ หายไปนานเลย ;)


หลังๆ เล่น twitter เป็นหลักครับ เพราะทำงานไปด้วยเล่นไปด้วย ได้พร้อมๆ กัน :D
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby แดง ขาว น้ำเงิน » Wed Dec 01, 2010 12:45 am

คุณจีเห็นปัญหา 10 ข้อของเฉลิมหรือยังครับ :D

http://www.matichon.co.th/news_detail.p ... &subcatid=
"ผู้ที่ใช้สติปัญญาไม่เป็น คือคนโง่ ผู้ที่ไม่กล้าใช้สติปัญญา คือทาส" เพลโต้
User avatar
แดง ขาว น้ำเงิน
Moderator
 
Posts: 4943
Joined: Thu Feb 12, 2009 4:07 pm
Location: Earth

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby Sweet Chin Music » Wed Dec 01, 2010 12:46 am

เอามาแจงก็ดีครับ เพราะตอนนี้มีคน เอาเรื่อง ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคไทยรักไทย มาปนกับ พรรคประชาธิปัตย์ไปนู่นนน

แถมยังมี พรรคเกษตกรไทย (ชื่อประมาณนี้) บอกว่าถูกยุบเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ เหอๆๆ
Last edited by Sweet Chin Music on Wed Dec 01, 2010 12:52 am, edited 1 time in total.
ทำดีได้ทำดี ทำชั่วได้ทำชั่ว
User avatar
Sweet Chin Music
Moderator
 
Posts: 3892
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:40 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 12:48 am

แดง ขาว น้ำเงิน wrote:คุณจีเห็นปัญหา 10 ข้อของเฉลิมหรือยังครับ :D

http://www.matichon.co.th/news_detail.p ... &subcatid=


เพิ่งเห็นนี่แหละครับ.. ดีเลยครับ อาจเอามาใส่เพิ่มในส่วนคำถามได้อีก :D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby nnnn » Wed Dec 01, 2010 12:49 am

สวัสดีครับ กระทู้สุดยอดอีกแล้ว :D
nnnn
 
Posts: 2388
Joined: Wed Dec 10, 2008 2:33 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 12:50 am

Sweet Chin Music wrote:เอามาแจงก็ดีครับ เพราะตอนนี้มีคน เอาเรื่อง ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคไทยรักไทย มาปนกับ พรรคประชาธิปัตย์ไปนู่นนน

แถมยังมี พรรคเกษตรไทย (เชื่อประมาณนี้) บอกว่าถูกยุบเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ เหอๆๆ


คืนนี้จะพยายามรวบรวมสรุป คดียุบพรรคให้ครบทุกรายครับ จะได้หมดประเด็นไปอีกเรื่องหนึ่ง :D
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby พายุ » Wed Dec 01, 2010 12:58 am

สวัสดีค่ะพี่จี ดีใจที่ได้อ่านบทความดีๆอีกครั้งค่ะ :D
" คนที่พูดคำว่า จงรักภักดี คำที่ดีที่สุดคือ สติ เหนือสิ่งอื่นใด ทุกวันนี้สติหด หาย ขาด ถ้ามีสติ มีศีล มีปัญญา ฉลาดรอบคอบ ก็ไม่ทำให้ใครเดือด ร้อน เพราะฉะนั้น คนในสังคมต้องมีสติ อย่าขาดสติ จะให้เราเข้าใจที่สุด"
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
User avatar
พายุ
 
Posts: 3977
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:33 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby PettyCash » Wed Dec 01, 2010 1:00 am

หวัดดีค่ะ หายไปนานสบายดีนะ
เด่วรออ่าน
เบือพวกตัวเองดีอยู่คนเดียว
คนอื่นผิดหมด เลวหมด
User avatar
PettyCash
 
Posts: 1666
Joined: Fri Nov 28, 2008 11:26 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby pochi » Wed Dec 01, 2010 1:12 am

เข้ามาสวัสดีคุณจีค่ะ รออ่านอยู่นะคะ (ทีแรกไม่กล้าเมนต์เลย กลัวคุณจียังโพสต์ไม่เสร็จ)
RT @Cake_NBC: นายกฯแจงเรื่องที่เอาหมวกถุงยางมาสวมหัว อะไรที่ทำแล้วลดปัญหาได้ ก็พร้อมทำ "เป็นศีรษะผม ไม่ใช่ศีรษะของคนอื่น" #NBT
User avatar
pochi
 
Posts: 5035
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:24 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 1:17 am

สวัสดีครับ ทุกๆคน :D

กำลังเพิ่มเติมในส่วนสรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ครับ
ในส่วนกระทู้ยังไม่แก้ไขตอนนี้ อ่านกันได้เลยครับ
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby pong_pratum » Wed Dec 01, 2010 2:54 am

ไม่เห็นย่อเลย....ถ้าย่อจริงๆคือ นายทะเบียนส่งเกิน15วัน....ยกคำร้อง....จบ....

“.....เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน...มันผู้ใดดูถูกปวงประชา มันผู้ใดไล่ล่าล้างอย่างโหดหิน เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องทั่วธรณินทร์ ทั้งแผ่นดินก็สอนสั่ง...พังบรรลัย....."
User avatar
pong_pratum
 
Posts: 929
Joined: Fri Sep 17, 2010 7:54 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby pochi » Wed Dec 01, 2010 2:55 am

เหมือนกับที่นายกบอกนะ ใครไม่เข้าใจ ก็จะพยายามไม่เข้าใจ :lol: :lol:
RT @Cake_NBC: นายกฯแจงเรื่องที่เอาหมวกถุงยางมาสวมหัว อะไรที่ทำแล้วลดปัญหาได้ ก็พร้อมทำ "เป็นศีรษะผม ไม่ใช่ศีรษะของคนอื่น" #NBT
User avatar
pochi
 
Posts: 5035
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:24 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby jerasak » Wed Dec 01, 2010 2:59 am

pong_pratum wrote:ไม่เห็นย่อเลย....ถ้าย่อจริงๆคือ นายทะเบียนส่งเกิน15วัน....ยกคำร้อง....จบ....


ย่อแบบนั้นไม่ครบทั้ง 2 ประเด็นครับ ถ้าจะย่อกระทู้ลงไปอีก ตัดเฉพาะตอนต้นกระทู้มาก็ได้ :D

คดียุบพรรคปชป. ตุลาการเสียงข้างมากวินิจฉัย มีเหตุยกคำร้อง 2ประการ
1) การขอความเห็นชอบ กกต.เพื่อฟ้องไม่ได้ทำโดยนายทะเบียนฯ (ความเห็นตุลาการเสียงข้างมาก 3 เสียง)
2) นายทะเบียนฯ ยื่นฟ้องเลยกำหนด 15วันตาม ม.93 (ความเห็นตุลาการเสียงข้างมาก 1 เสียง)
== นักฝันมีชิวิตเพื่อนิรันดร์กาล ==
User avatar
jerasak
 
Posts: 1803
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:22 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby คนบาป » Wed Dec 01, 2010 3:20 am

เชิญดาวน์โหลด คำแถลงปิดคดีของพรรคประชาธิปัตย์

Image

http://www.democrat.or.th/th/news-activ ... hp?ID=7425
User avatar
คนบาป
 
Posts: 13482
Joined: Fri Nov 19, 2010 3:52 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby saopao » Wed Dec 01, 2010 3:20 am

ก็พวกเสื้อแดงมันอ่านอะไรเกิน 1 บรรทัดไม่ค่อยได้ :lol: :lol:
Image
User avatar
saopao
Moderator
 
Posts: 2593
Joined: Mon Oct 13, 2008 1:21 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby baezae » Wed Dec 01, 2010 3:23 am

jerasak wrote:
pong_pratum wrote:ไม่เห็นย่อเลย....ถ้าย่อจริงๆคือ นายทะเบียนส่งเกิน15วัน....ยกคำร้อง....จบ....


ย่อแบบนั้นไม่ครบทั้ง 2 ประเด็นครับ ถ้าจะย่อกระทู้ลงไปอีก ตัดเฉพาะตอนต้นกระทู้มาก็ได้ :D

คดียุบพรรคปชป. ตุลาการเสียงข้างมากวินิจฉัย มีเหตุยกคำร้อง 2ประการ
1) การขอความเห็นชอบ กกต.เพื่อฟ้องไม่ได้ทำโดยนายทะเบียนฯ (ความเห็นตุลาการเสียงข้างมาก 3 เสียง)
2) นายทะเบียนฯ ยื่นฟ้องเลยกำหนด 15วันตาม ม.93 (ความเห็นตุลาการเสียงข้างมาก 1 เสียง)


ต้องทำใจครับ คนบางกลุ่มไม่สามารถทนอ่านหนังสือเกิน ๗ บรรทัดไม่ค่อยได้ (เผลอ ๆ ได้น้อยกว่านั้นอีก)

ผมสรุปให้ง่าย ๆ เพื่อกลุ่มคนเหล่านั้นครับว่า ที่ศาลยกฟ้องเพราะ อำมาตย์ สองมาตราฐาน ไม่เป็นประชาธิปไตย ปิดสนามบิน

พอใจไหมครับ?
ถ้าคุณเป็นเสื้อเหลือง ผมคุยกับคุณได้ และหัวเราะให้กันได้
ถ้าคุณเป็นเสื้อแดง ผมก็คุยกับคุณได้ และหัวเราะใ้ห้กันได้
แต่ถ้าคุณเป็นควายล้มเจ้าไม่ว่าจะสีไหน ผมจะด่าอย่างเดียว
User avatar
baezae
 
Posts: 1144
Joined: Thu Feb 18, 2010 10:43 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby nithiphat » Wed Dec 01, 2010 4:37 am

pong_pratum wrote:ไม่เห็นย่อเลย....ถ้าย่อจริงๆคือ นายทะเบียนส่งเกิน15วัน....ยกคำร้อง....จบ....


ที่พูดเนี่ย อ่านหรือยังครับ หรือเห็นแค่ตัวหนังสือก็ส่ายหน้าแล้ว
User avatar
nithiphat
 
Posts: 660
Joined: Sat Apr 24, 2010 7:33 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby Robert De Niro » Wed Dec 01, 2010 8:23 am

ไม่ได้คุยกับท่านจีนานเลย :D

เมื่อวานผมฟัง อ.จรัญ ให้สัมภาษณ์ทางช่องเนชั่น เลยเข้าเวบของศาลรัฐธรรมนูญ
ไปโหลดคำวินิจฉัยกลางมาอ่านดูอีกรอบ (เป็นคำวินิจฉัยอย่างไม่เป็นทางการนะครับ)
http://www.constitutionalcourt.or.th/in ... 94&lang=th

ประเด็น 15 วันมันดังกว่าเพราะมันเข้าใจง่ายกว่า ประเด็นเรื่องนายทะเบียนมันอธิบาย
ให้เข้าใจยากเพราะมันดันมีเรื่องของตำแหน่งประธาน กกต.เข้ามาคาบเกี่ยวด้วย

ตอนนี้ประเด็นที่มีคนพยายามตีให้ฟู คือสรุปว่าผิดหรือเปล่า พยายามเล่นประเด็นนี้กัน
ทั้งๆที่นักนิติทั้งหลายส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันว่างานนี้ กกต.พลาดเอง และการตัดสินก็
ทำไปตามขั้นตอนการพิจารณาความตามมาตรฐานสากลแล้ว
กองกำลังไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด (...ใส่แว่นสีฟ้า)
User avatar
Robert De Niro
 
Posts: 6093
Joined: Sat Nov 08, 2008 11:27 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby bird » Wed Dec 01, 2010 8:30 am

สวัสดีค่ะ คุณจี
ดีใจค่ะที่ได้อ่านบทความดี ๆ ของคุณจีอีกครั้ง
ขอบคุณค่ะ
User avatar
bird
 
Posts: 1426
Joined: Wed Apr 01, 2009 1:25 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby pong_pratum » Wed Dec 01, 2010 8:33 am

nithiphat wrote:
pong_pratum wrote:ไม่เห็นย่อเลย....ถ้าย่อจริงๆคือ นายทะเบียนส่งเกิน15วัน....ยกคำร้อง....จบ....


ที่พูดเนี่ย อ่านหรือยังครับ หรือเห็นแค่ตัวหนังสือก็ส่ายหน้าแล้ว


คำวินิจฉัยกลาง ก็ว่าแค่นี้...อวดรู้ไปก็แค่นั้น ที่แย่กว่าคือ ดูถูกคนอื่น... :D :D :D
Attachments
meaw1.gif
“.....เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน...มันผู้ใดดูถูกปวงประชา มันผู้ใดไล่ล่าล้างอย่างโหดหิน เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องทั่วธรณินทร์ ทั้งแผ่นดินก็สอนสั่ง...พังบรรลัย....."
User avatar
pong_pratum
 
Posts: 929
Joined: Fri Sep 17, 2010 7:54 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby DumpDump » Wed Dec 01, 2010 8:54 am

pong_pratum wrote: คำวินิจฉัยกลาง ก็ว่าแค่นี้...อวดรู้ไปก็แค่นั้น ที่แย่กว่าคือ ดูถูกคนอื่น... :D :D :D


จ๊ะ พ่อคนดีไม่เคยดูถูกใคร :lol:
อยากรู้ว่าประชาธิปไตยไทยเป็นแบบไหน ให้ดูการใช้รถใช้ถนน
รู้จักกันแต่สิทธิ แต่ไม่เคยรู้จักหน้าที่ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้

แป๊ะ ออกไป๊
DumpDump
 
Posts: 1669
Joined: Fri Jan 23, 2009 1:45 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby usarain » Wed Dec 01, 2010 8:55 am

pong_pratum wrote:
nithiphat wrote:
pong_pratum wrote:ไม่เห็นย่อเลย....ถ้าย่อจริงๆคือ นายทะเบียนส่งเกิน15วัน....ยกคำร้อง....จบ....


ที่พูดเนี่ย อ่านหรือยังครับ หรือเห็นแค่ตัวหนังสือก็ส่ายหน้าแล้ว


คำวินิจฉัยกลาง ก็ว่าแค่นี้...อวดรู้ไปก็แค่นั้น ที่แย่กว่าคือ ดูถูกคนอื่น... :D :D :D


ที่ผมอ่านจากข้อเขียนของเจ้าของกระทู้ข้างบน มันมากกว่าเรื่อง 15 วันนี่ครับ จะว่าแค่นี้ได้ยังไง เขาเตือนดี ๆ ให้อ่านก็อ่านสิครับ จะได้เข้าใจ ผมก็อ่านแล้วก็เข้าใจ ยอมรับความจริงเถอะครับว่าไม่อ่านไม่รู้เรื่องหรอก เจ้าของกระทู้เขาอุตส่าห์ย่อความมามากแล้วเข้าใจก็ง่าย ซึ่งต้องขอขอบคุณด้วยครับ

แล้วใครไปดูถูกใครเหรอครับ ถึงได้เขียนมาอย่างไม่ถูกต้องเช่นนี้ ว่าคนอื่นลอย ๆ แบบนี้ไม่ดีนะครับ มันแสดงว่าเจตนาไม่ดี หรือสติปัญญาไม่ดีครับ
แดงล้มเจ้าเป็นบาป เพราะอกตัญญู
User avatar
usarain
 
Posts: 699
Joined: Thu May 20, 2010 6:46 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby ppneer » Wed Dec 01, 2010 9:50 am

pong_pratum wrote:
nithiphat wrote:
pong_pratum wrote:ไม่เห็นย่อเลย....ถ้าย่อจริงๆคือ นายทะเบียนส่งเกิน15วัน....ยกคำร้อง....จบ....


ที่พูดเนี่ย อ่านหรือยังครับ หรือเห็นแค่ตัวหนังสือก็ส่ายหน้าแล้ว


คำวินิจฉัยกลาง ก็ว่าแค่นี้...อวดรู้ไปก็แค่นั้น ที่แย่กว่าคือ ดูถูกคนอื่น... :D :D :D


ไม่มีสมาชิกท่านใดดูถูกใคร

เพียงแต่คุณนะไม่ยอมจะรับรู้ข้อมูล

หรืออาจจะมีจิตอคติอยู่ก่อน จึงทำให้ปิดจิตไม่ยอมรับเหตุผลที่ ตลก.วินิจจัยออกมา

ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ

พรรคพวกของคุณที่โดนยุบก็เพราะ โกงการเลือกตั้ง เอาเงินไปแจก มันผิด รธน.มาตรา 95 ซึ่งไม่มีอายุความ

แต่ พรรคพวกของผม เอาเงินของ กกต.ไปใช้ และ จะใช้ผิดประเภท เข้าข่าย ผิด รธน.มาตรา 93 ซึ่ง กกต.เมื่อรู้เรื่องจะต้องรีบพิจารณา

และรีบสั่งฟ้อง แต่ กกต.ยังจะยึกยัก จนลืมในประเด็นนี้ สุดท้าย ตลก.ต้องยกฟ้อง เพราะ กกต.ทำผิดมาตั้งแต่ต้น

ที่เขียนจนจะเมื่อยมือ มิทราบว่าท่านพอจะเก็ตบ้างหรือเปล่า
ขวานทอง บรรพบุรุษ เป็นคนสร้างให้เราทุกวันนี้ ตัวกูจะปกปักรักษาเท่าชีวิตเพื่อ พ่อหลวง กูถวายชีวิต

ใอ้แม้ว ออกไปๆๆๆ กูเกลียดใอ้แม้ว
User avatar
ppneer
 
Posts: 3382
Joined: Mon Jan 19, 2009 2:59 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby mukdaharn » Wed Dec 01, 2010 10:20 am

สงสัยกรรมไปตกอยู่กับ กกต.
คุณ Jerasak คิดว่า ใครควรจะต้องมาอธิบายให้สังคมเข้าใจ กกต. หรือ ศาล
User avatar
mukdaharn
 
Posts: 559
Joined: Thu Mar 12, 2009 2:37 pm

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby ooo » Wed Dec 01, 2010 10:22 am

ผมย่อไว้ตั้งหลายวันแล้ว แต่ไม่มีใครสนใจแหะ คนไม่ดังก็งี้แหละ :P

Re: ยกคำร้องแล้วเว้ยยย ไม่ยุบเว้ยย ....
by ooo » Mon Nov 29, 2010 4:09 pm

เท่าที่ฟังดูนอกจากประเด็นเรื่องฟ้องช้าแล้ว

ยังมีประเด็นเรื่องนายทะเบียนพรรคการเมืองยังไม่มีคำสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ให้ยื่นคำร้องยุบพรรคอีก

เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องทำข้ามขั้นตอน และเลยเวลาที่กำหนด...
User avatar
ooo
 
Posts: 662
Joined: Mon Oct 13, 2008 10:46 am

Re: ==สรุปประเด็นคำวินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.กรณีเงิน29ล.(แบบย่อ)==

Postby pong_pratum » Wed Dec 01, 2010 10:35 am

ppneer wrote:
ไม่มีสมาชิกท่านใดดูถูกใคร

เพียงแต่คุณนะไม่ยอมจะรับรู้ข้อมูล

หรืออาจจะมีจิตอคติอยู่ก่อน จึงทำให้ปิดจิตไม่ยอมรับเหตุผลที่ ตลก.วินิจจัยออกมา

ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ

พรรคพวกของคุณที่โดนยุบก็เพราะ โกงการเลือกตั้ง เอาเงินไปแจก มันผิด รธน.มาตรา 95 ซึ่งไม่มีอายุความ

แต่ พรรคพวกของผม เอาเงินของ กกต.ไปใช้ และ จะใช้ผิดประเภท เข้าข่าย ผิด รธน.มาตรา 93 ซึ่ง กกต.เมื่อรู้เรื่องจะต้องรีบพิจารณา

และรีบสั่งฟ้อง แต่ กกต.ยังจะยึกยัก จนลืมในประเด็นนี้ สุดท้าย ตลก.ต้องยกฟ้อง เพราะ กกต.ทำผิดมาตั้งแต่ต้น

ที่เขียนจนจะเมื่อยมือ มิทราบว่าท่านพอจะเก็ตบ้างหรือเปล่า


"ต้องทำใจครับ คนบางกลุ่มไม่สามารถทนอ่านหนังสือเกิน ๗ บรรทัดไม่ค่อยได้ (เผลอ ๆ ได้น้อยกว่านั้นอีก"....อันนี้ดูถูกมั้ยครับ??

ตกลงที่รอดเพราะกกต.ทำผิด??... ตลก. ครับ ตลก..จริงๆ
“.....เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน...มันผู้ใดดูถูกปวงประชา มันผู้ใดไล่ล่าล้างอย่างโหดหิน เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องทั่วธรณินทร์ ทั้งแผ่นดินก็สอนสั่ง...พังบรรลัย....."
User avatar
pong_pratum
 
Posts: 929
Joined: Fri Sep 17, 2010 7:54 am

Next

Return to ห้องสมุด