Page 2 of 2

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Mar 16, 2011 9:56 pm
by bluedog
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Thu Mar 17, 2011 7:20 am
by VEE99999
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Fri Mar 18, 2011 11:33 am
by รักเมืองไทย55
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า
น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย
ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล
ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี

ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Mar 21, 2011 2:53 pm
by tragedy
แผ่นดินไทยเรานี้มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีพระมหากษัตริย์ที่
เสียสละอดทน ทำทุกอย่าง เช่น การให้การศึกษาอย่างยั่งยืน
ค้นคิด พัฒนา แก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีความสุข เป็นพระ
มหากษัตริย์ที่ครองใจประชาชนมาก จะเห็นได้ว่าเมื่อประชาชนทราบ
ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหน ก็จมีประชาชนมารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น
ทุกครั้ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Mar 22, 2011 6:53 am
by VEE99999
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Mar 22, 2011 5:46 pm
by เพียงดิน2889
เราคนไทยมาร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งประเทศ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นแรงจูงใจทำให้คนกระทำความดีเพื่อสถาบันฯ ทำให้ประชาชนมีความตั้งใจในการเป็นคนดี มีความเพียรในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือพระองค์

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Fri Mar 25, 2011 8:23 am
by sareesri_39
เราจงมาร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Mar 26, 2011 3:23 pm
by VEE99999
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Mar 30, 2011 9:06 pm
by NUBO
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและ
กลับมาเป็นมิ่งขวัญของประชาชนปวงไทยต่อไป

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Mar 30, 2011 9:30 pm
by ปลาบู่ทะเล
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 12:47 pm
by รักเมืองไทย55
เมืองไทยของเราร่มเย็นอยู่ได้ ก็ด้วยพระบารมี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Jun 29, 2011 11:05 am
by ปลาบู่ทะเล
ขอให้พระสยามเทวาธิราชปกป้องสถาบัน
ขอให้อยู่คู่ฟ้าคู่ประเทศไทยไปนานๆๆ
ขอให้คนคิดทำลายลงไปให้พ้นประเทศไทย

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 10:01 pm
by sweet2011
เราจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Jul 02, 2011 3:12 pm
by โดเรมอน01
พระ เกียรติ ธ กู่ก้อง แดนไทย
บรม ราชภูวนัย แห่งหล้า
ราช กมลวิมลมัย ให้ราษฏร์ สุขแล
โอง การจากองค์อ้า กึกฟ้า มหาสมัย
การ กินพออยู่ไซร้ สมบูรณ์
เรา สร้างสินพอกพูน เพิ่มได้
จะ แบ่งปันเกื้อกูล เกิดสุข
ครอง ถิ่นทำกินไซร้ สุขล้น หทัยสยาม
แผ่น ฟ้าแสนสุดแล้ง กันดาร
ดิน แห้งละแหงพาล แผ่นด้าว
โดย สร้างฝนหลวงปาน ประดุจ เทพแล
ธรรม(ะ) แห่งองค์เจ้า จักค้ำ พิตรธรรม
เพื่อ ให้ทวยราษฏร์พ้น ทุกข์อัน มากเอย
ประโยชน์ สุขสืบร้อยพัน พรั่งด้าว
สุข สืบชั่วอนันต์ เอนกมิ่งมงคล
แห่ง องค์พระเกศเกล้า เกริกฟ้าประชาสันติ์
มหา ราช มหาชนไซร้ ทูลถวาย
ชน บทสู่กรุงกาย เลิศล้ำ
ชาว ไทยทุกถ้วนนาย นบนาถ พระพรเอย
สยาม สุขพระทรงค้ำ เทิดเกล้า บดินทร์สยาม

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Jul 16, 2011 8:32 am
by รักเมืองไทย55
ทรงสร้างป่า สร้างน้ำ สร้างภูมิธรรม
ให้เกษตร ก้าวล้ำ ทฤษฏีใหม่
ทรงดำริ ทางพอเพียง เลี้ยงคนไทย
เทิดพระองค์ ทรงชัย ทรงพระเจริญ

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Jul 17, 2011 8:04 am
by messie
[color=#0000BF]ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน[/color]

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 10:22 am
by militaryloveking
เรามาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 1:38 pm
by chaiyoug
๑ ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี
๒ .พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๓. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๔. บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
๕. รักพ่อหลวงเหนือสิ่งอื่นใด
๖. ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
๗. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
๘. ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
๙. พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
๑๐. ในหลวงคือพ่อของปวงประชา
๑๑. ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม
๑๒. พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๑๓.พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่ม ไทรของแผ่นดิน
๑๔. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
๑๕. ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี
๑๖. ในหลวงทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๑๗. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
๑๘.ทรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
๑๙. ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง
๒๐.ทรง เป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sat Oct 08, 2011 9:10 am
by chaiyoug
1. พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
2. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา
3.พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดิน ไทยอย่างยิ่งใหญ่
4.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ ชาติเราตลอดไป
5.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมี กษัตริย์นักพัฒนา
6. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
7.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
8.พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้ พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Mon Oct 10, 2011 8:36 am
by militaryloveking
โครงการในพระราชดำรินานัปการที่พระองค์ทรงก่อกำเนิดล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Tue Oct 11, 2011 9:20 am
by chaiyoug
๑. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
๒. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๔. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๖. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๗. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๙. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๐. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๑๑. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๑๒. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๑๓. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๑๔. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๑๕. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๑๖. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๑๗. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๘. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๑๙. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๒๐. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๒๑. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๒๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๒๓. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๒๔. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๒๕. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
๒๖. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๒๗. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
๒๘. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๒๙. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
๓๐. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Wed Oct 12, 2011 8:39 am
by militaryloveking
พระมหากษัตริย์จึงเป็นหลักชัยของประเทศ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประชาชนทั้งประเทศ

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:36 am
by รักเมืองไทย55
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 12:00 pm
by militaryloveking
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดช่วยให้พ่อหลวงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 12:03 pm
by militaryloveking
คนไทยจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้อยู่คู่ผืนดินไทยไปนานๆ

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 12:06 pm
by militaryloveking
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 12:09 pm
by militaryloveking
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศตลอดไป

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 12:12 pm
by militaryloveking
ขอสิ่งสักสิทธิ์ทั่วกลโลก ขอให้พ่ออยู่หัวอยู่คู่คนไทยสืบไป