ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby น้ำตก » Tue Oct 26, 2010 9:40 pm

ขอท่านาสความสุข ความเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยต่อไป
ขอให้ท่านหายประชวรเร็ว
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Wed Nov 10, 2010 1:27 pm

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby tarato13 » Fri Nov 12, 2010 7:42 am

พระองค์พระมีพระปรีชาสามารถในการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทรงรับสั่งให้ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้ระดับน้ำลดลง
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby acolyte » Fri Nov 12, 2010 1:05 pm

ดีใจที่เห็นพระองค์สุขภาพแข็งแรง
ทรงฟังดนตรี ในชุดสูททักซิโด
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็น
ร่มโพธิ์ ร่มไทร ปกครองไพร่ฟ้า
ให้มีความสุข ทำให้บ้านเมืองเจริญ
User avatar
acolyte
 
Posts: 6
Joined: Fri Nov 12, 2010 9:56 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby babycat » Mon Nov 15, 2010 3:32 pm

*** 5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข
สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล
ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล
ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ
งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต
ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์
ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ
ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้
ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน สินทรัพย์ไทย
ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม
เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ภาคภูมิจิต
สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม
สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม
ท่านดั่งพรหม ผดุงไทย เกรียงไกรเอย

*** 60 ปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า
ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน
ทศพิธ ราชธรรม น้อมนำกาล
พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย
เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน
ก่อเกิดการ งานหลัก จากพิสัย
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย
น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

*** พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

*** 80 ปี ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์
ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล
ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน
มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี
ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต
ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี
หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี
ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ( นับพันนับหมื่นปี )
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Sat Nov 27, 2010 11:57 am

องค์กษัตริย์ขัตติยะมหาราช
ผู้ค้ำจุนไทยชาติวาดสยาม
เป็นองค์ภูมิทูนเทิดเกริกเกียรตินาม
เหล่าทวยราฏษ์ขอตามอารามใจ

หยาดน้ำทิพย์ระยิบโปรยโรยห้วงฟ้า
เพื่อประชาผาสุขสุดไสว
ด้วยทรงพระกรุณานำพาไป
ใต้ฟ้าไทยที่ไหนก็ฉ่ำเย็น

ทรงมอบทฤษฎีเศรษฐกิจ
เป็นหนทางชีวิตตามพิศเห็น
ปลดระวางความทุกข์ยุคลำเค็ญ
และหลบเร้นเว้นที่พอมีกิน

องค์พ่อหลวงสรวงเจ้าเราเขาเห็น
พระองค์เป็นบิดาค่าถวิล
ทรงสร้างชาติสร้างคนสร้างชีวิน
ธารน้ำรินเป็นสินธุ์ใจให้ปรีย์ดา

เวียนบรรจบครบรอบเดือนสิบสอง
คือครรลองวันห้าค่าพรรษา
ผองพวกเราชาวไทยใจศรัทธา
น้อมเทิดไท้บิดาธาดาองค์

อันโรคร้ายภัยรามที่ตามถึง
ขอเทวัณนั้นพึงปัดมัวหลง
ให้แคล้วคลาดชาตินี้มีจำนงค์
ขอพระทรงองค์พระเจริญเทอญ.
http://www.klonthaiclub.com/index.php/topic,9256.0.html
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby kuron23 » Sun Dec 12, 2010 1:04 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Wed Feb 09, 2011 4:50 pm

พระเดชล้นเกล้าพระคุณล้นแผ่นดิน
พระบารมีดุจองค์อินทร์ปิ่นสวรรค์
สายพระเนตรสอดส่องทั่วขอบขัณฑ์
สัมพันธ์ผูกพระรักลูกคือประชา
พระเสโทไหลอาบบำราบทุกข์
เพิ่มพูนสุขแก่ทวยราษฎร์ทรงปราชญ์ยิ่ง
ขอพระมิ่งขวัญประทับอยู่คู่ฟ้าดิน
สยามินทร์ของไพร่ฟ้าทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sun May 15, 2011 10:00 am

ศูนย์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
ธ ที่พึ่งปวงประชา
กรณียกิจทั่วพารา
เพื่อนำมาความร่มเย็น
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby chaobaan » Thu May 19, 2011 10:50 am

ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน อยู่ในภูมิภาคต่างๆ มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby bluedog » Thu May 19, 2011 11:10 am

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพลานามัยที่แข็งแรง

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและพระชนมายุยิ่งยืนนาน
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Tue Sep 13, 2011 8:37 am

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Thu Sep 15, 2011 9:04 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยอย่างล้นเหลือ..ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby lekodi » Tue Sep 20, 2011 8:21 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
lekodi
 
Posts: 4
Joined: Fri Aug 26, 2011 10:16 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Wed Sep 21, 2011 8:41 am

ธ ทรงเป็นพลังของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Oct 16, 2011 8:18 am

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Mon Oct 17, 2011 9:00 am

ปวงชนชาวไทย ศรัทธาในความห่วงใยของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Previous

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron