Page 2 of 2

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Oct 26, 2010 9:40 pm
by น้ำตก
ขอท่านาสความสุข ความเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยต่อไป
ขอให้ท่านหายประชวรเร็ว

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Nov 10, 2010 1:27 pm
by VEE99999
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Nov 12, 2010 7:42 am
by tarato13
พระองค์พระมีพระปรีชาสามารถในการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทรงรับสั่งให้ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้ระดับน้ำลดลง

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Nov 12, 2010 1:05 pm
by acolyte
ดีใจที่เห็นพระองค์สุขภาพแข็งแรง
ทรงฟังดนตรี ในชุดสูททักซิโด
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็น
ร่มโพธิ์ ร่มไทร ปกครองไพร่ฟ้า
ให้มีความสุข ทำให้บ้านเมืองเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Nov 15, 2010 3:32 pm
by babycat
*** 5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข
สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล
ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล
ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ
งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต
ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์
ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ
ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้
ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน สินทรัพย์ไทย
ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม
เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ภาคภูมิจิต
สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม
สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม
ท่านดั่งพรหม ผดุงไทย เกรียงไกรเอย

*** 60 ปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า
ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน
ทศพิธ ราชธรรม น้อมนำกาล
พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย
เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน
ก่อเกิดการ งานหลัก จากพิสัย
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย
น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

*** พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

*** 80 ปี ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์
ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล
ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน
มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี
ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต
ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี
หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี
ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ( นับพันนับหมื่นปี )

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Nov 27, 2010 11:57 am
by VEE99999
องค์กษัตริย์ขัตติยะมหาราช
ผู้ค้ำจุนไทยชาติวาดสยาม
เป็นองค์ภูมิทูนเทิดเกริกเกียรตินาม
เหล่าทวยราฏษ์ขอตามอารามใจ

หยาดน้ำทิพย์ระยิบโปรยโรยห้วงฟ้า
เพื่อประชาผาสุขสุดไสว
ด้วยทรงพระกรุณานำพาไป
ใต้ฟ้าไทยที่ไหนก็ฉ่ำเย็น

ทรงมอบทฤษฎีเศรษฐกิจ
เป็นหนทางชีวิตตามพิศเห็น
ปลดระวางความทุกข์ยุคลำเค็ญ
และหลบเร้นเว้นที่พอมีกิน

องค์พ่อหลวงสรวงเจ้าเราเขาเห็น
พระองค์เป็นบิดาค่าถวิล
ทรงสร้างชาติสร้างคนสร้างชีวิน
ธารน้ำรินเป็นสินธุ์ใจให้ปรีย์ดา

เวียนบรรจบครบรอบเดือนสิบสอง
คือครรลองวันห้าค่าพรรษา
ผองพวกเราชาวไทยใจศรัทธา
น้อมเทิดไท้บิดาธาดาองค์

อันโรคร้ายภัยรามที่ตามถึง
ขอเทวัณนั้นพึงปัดมัวหลง
ให้แคล้วคลาดชาตินี้มีจำนงค์
ขอพระทรงองค์พระเจริญเทอญ.
http://www.klonthaiclub.com/index.php/topic,9256.0.html

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Dec 12, 2010 1:04 pm
by kuron23
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Feb 09, 2011 4:50 pm
by รักเมืองไทย55
พระเดชล้นเกล้าพระคุณล้นแผ่นดิน
พระบารมีดุจองค์อินทร์ปิ่นสวรรค์
สายพระเนตรสอดส่องทั่วขอบขัณฑ์
สัมพันธ์ผูกพระรักลูกคือประชา
พระเสโทไหลอาบบำราบทุกข์
เพิ่มพูนสุขแก่ทวยราษฎร์ทรงปราชญ์ยิ่ง
ขอพระมิ่งขวัญประทับอยู่คู่ฟ้าดิน
สยามินทร์ของไพร่ฟ้าทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun May 15, 2011 10:00 am
by รักเมืองไทย55
ศูนย์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
ธ ที่พึ่งปวงประชา
กรณียกิจทั่วพารา
เพื่อนำมาความร่มเย็น

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu May 19, 2011 10:50 am
by chaobaan
ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน อยู่ในภูมิภาคต่างๆ มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu May 19, 2011 11:10 am
by bluedog
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพลานามัยที่แข็งแรง

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและพระชนมายุยิ่งยืนนาน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Sep 13, 2011 8:37 am
by รักเมืองไทย55
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Sep 15, 2011 9:04 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยอย่างล้นเหลือ..ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Sep 20, 2011 8:21 pm
by lekodi
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Sep 21, 2011 8:41 am
by militaryloveking
ธ ทรงเป็นพลังของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:18 am
by รักเมืองไทย55
พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 9:00 am
by militaryloveking
ปวงชนชาวไทย ศรัทธาในความห่วงใยของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ