Page 3 of 3

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Wed Jun 08, 2011 10:09 am
by militaryloveking
แผ่นดินไทย ร่มเย็นได้ด้วยพระบารมี

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Wed Jun 08, 2011 10:12 am
by militaryloveking
ขอจงทรงพระเจริญ สุขเกษมสัมราญ

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 8:49 am
by militaryloveking
จะแน่วแนแก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 9:53 am
by militaryloveking
ประเทศไทย อยู่เย็นได้เพราะพระเจ้าอยู่หัว

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 10:44 am
by militaryloveking
พระงองค์เปรียบเหมือนแหล่งรวมใจ ของชาวไทย

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu Jun 09, 2011 7:15 pm
by NUBO
เพราะนี้คำพูดของในหลวง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อพระโยชน์สุขของประชาชนชาวสยาม คำนี้ได้ยินมาตั้งแต่จำความได้แล้ว

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 12:24 pm
by รักเมืองไทย55
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา เคยมีคนไปกราบทูลขอให้ทรงงดการเสด็จไปพระราชทานปริญญา เหตุเพราะพระองค์ทรงตรากตรำ เเละก็ชราภาพ คำตอบที่ได้รับคือ เวลาที่พระองค์ท่านไปพระราชทานปริญญาเป็นเวลาที่มีความสุขมาก มีความสุขมากเพราะว่าได้เห็นบัณฑิตทั้งหลายมีความสุข นิสิตทั้งหลายเรียนมา 4 ปี 5 ปี เป็นเเพทย์ก็อาจจะ 7 ปี พอเรียนจบได้รับปริญญาจากหัตถ์ของในหลวง ลืมความทุกข์ไปหมดเลย มีความสุขมาก เเล้วทุกคนก็มีเเต่รอยยิ้ม มานั่งรอในหลวงได้เป็นครึ่งวัน เเล้วยิ่งในเมืองไทยนี่ยิ่งมีความสุขมาก ที่สุด ถ่ายรูปกันหลายครั้ง กว่าจะรับจริงต้องผ่านการซ้อมย่อยถึง 2 ครั้ง เเถมยังมีวันนัดรวมญาติถ่ายรูปกันอีก
http://www.diaryclub.com/blog/tuta/2010 ... %B8%99.php
พระองค์ทรงมีความสุขเพราะพสกนิกรของพระองค์มีความสุข

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 2:31 pm
by Asakuras
ไม่มีประเทศไหนในโลกเหมือนประเทศไทย :D ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sat Jul 02, 2011 4:04 pm
by โดเรมอน01
ธ ทรงประดิษฐ์คิดค้น
สร้างฝนเทียมเท่าเรารู้
เก็บน้ำยามแล้งแห้งคู
ทุกผู้ต่างสุขทุกข์คลาย

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 9:02 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 1:57 pm
by โดเรมอน01
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังมาตาม ถนนราชดำเนิน ผ่านกลุ่มพสกนิกรผู้มาเข้าเฝ้า ฯ ส่งเสด็จอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางเสียงถวายพระพรนั้น กลับมีเสียงของชายคนหนึ่งตะโกนก้องร้องแทรกเข้ามาในพระกรรณว่า “ อย่าละทิ้งประชาชน”

เป็นเสียงของพสกนิกรคนหนึ่งที่ร้องบอกออกมาด้วยความรู้สึกอันบริสุทธิ์ เมื่อเห็นว่าบ้านเมือง เพิ่งผ่านความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเมื่อเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ และได้รับการปลอบประโลมตอนค่ำวันเดียวกัน เมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อไป แต่ … ความฉ่ำชื่นในหัวใจยังไม่ทันจางหาย พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนิน ออกไปยังดินแดนอันไกลแสนไกลจากพสกนิกร

จากพระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อนบรรยากาศใน วันนั้นอย่างชัดเจนว่า “… ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริง ๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามา ใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงชน ไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตรรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้อง ขึ้นมาดังๆ ว่า “ อย่าละทิ้งประชาชน ” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ ทิ้ง ” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ ละทิ้ง ” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว …”

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและประทับบนเครื่องบินแล้ว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นักบิน นำเครื่องบินบินรอบกรุงเทพมหานคร ๓ รอบ เพื่อทอดพระเนตรบ้านเมืองและพสกนิกรของพระองค์…

เวลานั้น ไม่มีใครทราบว่าในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระราชดำริเช่นใด

ในกาลต่อมา … เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศปฐมพระบรมราชโองการอารักขาพสกนิกรว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชบัลลังก์เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้


.......................................................................................................................................................................................................................................................................

บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

http://library2.parliament.go.th/ebook/ ... cle02.html

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue Jul 05, 2011 8:40 am
by militaryloveking
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยทุกคนตลอดมา

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sat Jul 16, 2011 9:28 am
by รักเมืองไทย55
วันที่ 7 พ.ย. 26 ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งกำลังทนทุกข์หนักกับสภาพน้ำท่วมขัง น้อยคนที่จะรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพยายามหาหนทางบรรเทาทุกข์ให้พวกเขาอยู่อย่างเงียบ ๆ

วันนั้นรถพระที่นั่งแวนแวคคอนเนียร์ แล่นออกจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบ่ายสองโมงเศษ สู่ถนนศรีอยุธยาเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี มุ่งสู่ถนนบางนาตราด ไม่มีหมายกำหนดการ ไม่มีการปิดถนน แม้แต่ตำรวจท้องที่ก็ไม่ทราบล่วงหน้า

รถยนต์พระที่นั่งชะลอเป็นระยะๆ เพื่อทรงตรวจดูระดับน้ำ จนเมื่อถึงคอสะพานสร้างใหม่ที่คลองลาดกระบัง จึงเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อทรงหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จ

ทรงฉายภาพด้วยพระองค์เอง ทรงกางแผนที่ทอดพระเนตรจุดต่างๆ จนถึงเวลาบ่ายคล้อย รถยนต์พระที่นั่งจึงแล่นกลับ เมื่อถึงสะพานคลองหนองบอน รถพระที่นั่งหยุดเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉายภาพบริเวณน้ำท่วม และทรงศึกษาแผนที่ร่องน้ำอีกครั้ง

ปรากฎว่าชาวบ้านทราบข่าวว่า “ในหลวงมาดูน้ำท่วม” ต่างก็พากันมาชมพระบารมีนับร้อยๆ คน จนทำให้การจราจรบนสะพานเกิดการติดขัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงโบกพระหัตถ์ให้รถขบวนเสด็จผ่านไปจนเป็น ที่เรียบร้อยด้วยพระองค์เอง!

http://www.chaoprayanews.com/2009/05/13 ... %E0%B8%87/

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sat Jul 16, 2011 8:31 pm
by sareesri_39
เห็นภาพในอดีตที่พระองค์ทรงงานหนัก เสด็จไปในถิ่นทุรดาร แม้ฝนจะตก แดดจะออก พระองค์ก็ไม่เคยหยุดทรงงาน พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน
เราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย มีในหลวงเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวไทย

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 10:13 am
by militaryloveking
พระองค์เสียสละเวลาทรงงานเพื่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะการเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:01 am
by รักเมืองไทย55
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 8:55 am
by militaryloveking
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ