Page 1 of 1

ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Nov 22, 2010 12:25 pm
by rakkingofthai
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Nov 22, 2010 1:36 pm
by maod2520
หนึ่งคนหนึ่งความคิด
หนึ่งคนหนึ่งความดี
หนึ่งคนจงรักภักดี
ล้านคนดีไม่สิ้นแผ่นดินไทย
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Nov 24, 2010 8:05 pm
by น้ำตก
เรารักในหลวงของเรา ท่านดูแลประชาชนของท่านทุกคน
ขอให้ทุกคนร่วมกันถวายพระพรให้ท่านทรงพระเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Nov 25, 2010 1:24 pm
by tarato13
เรารักในหลวง ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระปชวร

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Dec 22, 2010 12:36 am
by สมศรี422อาร์
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Dec 24, 2010 9:54 am
by VEE99999
ขออำนาจพระไตรรัตน์ประสาทสิทธิ์
เทวฤทธิ์และเทวัญบันดาลให้
องค์พ่อหลวงแข็งแรงแกร่งพระทัย
โรคาภัยอย่าได้มีปีฑาพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตราบชั่วกาลนานปีบุญศรีส่ง
เป็นมิ่งขวัญทวยราษฎร์ชาติธำรง
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญเทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

http://rb-song.blogspot.com/2010/12/5-2553.html

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Dec 24, 2010 4:06 pm
by tita_pw
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
มีพระชนมายุยิ่งยืนยาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของคนไทยสืบไปนานเท่านาน

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Dec 25, 2010 8:53 pm
by รักเมืองไทย55
เนื้อเพลง ทรงพระเจริญ - อัสนี feat. แอ๊ด คาราบาว

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือราชามีองค์ราชันย์
ผู้อดทนทุ่มเทบากบั่น เติมความฝันให้แผ่นดินขวานทอง
เหนือดินทั่วถิ่นไปถึง พ่อคือที่พึ่งของไทยทั้งผอง
ให้รักใคร่ สามัคคีปรองดอง เดินตามครรลอง ของความพอเพียง

เหนือใต้ อีสาน ออกตก คือมรดก แห่งความสามัคคี
คนไทย เป็นไทวันนี้ กินดีอยู่ดี ทั้งมีชื่อเสียง
เหนือสิ่งอื่นใดในหล้า มิอาจสรรหา ถ้อยคำร้อยเรียง
เทียบได้ น้ำพระทัยหล่อเลี้ยง พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน หยาดหยด เหงื่อไหลโลมริน ก็เพื่อลูกลูก
ยามใด คนไทยเป็นทุกข์ พ่อยิ่งทุกข์ระทม หลายเท่า

พวกเรา เป็นลูกของพ่อ เกิดบน แผ่นดินของพ่อ
ภูมิใจ ที่ได้เฝ้ารอ เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา
เวลา พาโลกเปลี่ยนไป พ่อเรายิ่งใหญ่ เหนือกาลเวลา
ขอพร พระสยามเทวา คุ้มชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

ทรงพระเจริญ อยู่ ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

เหนือแดนสยาม ธานี เพลานี้ ดอกไม้ อบอวล
ศูนย์รวมใจไทย ทุกส่วน คือพ่อของเรา พระเจ้าอยู่หัว
เหนือเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ ในวาระนี้ คนไทย ถ้วนทั่ว
ประเทศไทย รวมใจรวมตัว เปล่งคำจงรัก เรารักในหลวง

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

ยามใดคนไทยเป็นทุกข์ พ่อยิ่งทุกข์ระทม หลายเท่า

พวกเรา เป็นลูกของพ่อ เกิดบน แผ่นดินของพ่อ
ภูมิใจ ที่ได้เฝ้ารอ เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา
เวลา พาโลกเปลี่ยนไป พ่อเรายิ่งใหญ่ เหนือกาลเวลา
ขอพร พระสยามเทวา คุ้มชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

ขอพร พระสยามเทวา คุ้มชาติศาสนา พระมหา กษัตริย์

ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

ทรง ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Dec 28, 2010 5:54 pm
by รักเมืองไทย55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun May 15, 2011 10:08 am
by รักเมืองไทย55
ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat May 21, 2011 2:16 pm
by VEE99999
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon May 23, 2011 8:45 am
by sareesri_39
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
อยู่ในเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon May 23, 2011 1:01 pm
by VEE99999
พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์
ทรงขจัดผองภัยให้ไทยผอง
บ้านเมืองเกิดขุ่นเคืองทรงปรองดอง
พสกฯปราศมัวหมองเพราะพระบารมี
พระองค์ทรงประชวรมวลไทยชาติ
น้อมอภิวาทอัญเชิญองค์พระชินศรี
อัญเชิญเทพรัตน์สถิตแคว้นทั่วธาตรี
น้อมถวายความจงรักภักดีขอองค์พระภูมีทรงพระเกษมสำราญเทอญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed May 25, 2011 7:19 am
by sareesri_39
เมื่อคืนวันที่ 24 พ.ค.54 ได้ดูข่าวในพระราชสำนัก ในหลวงทรงเสด็จท่าน้ำศิริราช เห็นพระองค์ทรงมีพระพักตร์สดชื่นแจ่มใส มีพระพลานามัยแข็งแรง
รู้สึกปลาบปลื้มปิติน้ำตาคลอ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ รักในหลวงค่ะ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed May 25, 2011 2:37 pm
by bluedog
รักในหลวง ….. เหนือคำบรรยาย คำไหนไหนก็คงจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้
มีแต่คำว่าขอจง ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนคนไทยตลอดทั้งปรวง ตลอดไป

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat May 28, 2011 10:08 am
by VEE99999
ขออาราธนาสิ่งศักด์ในประเทศไทย พระสยามเทวาธิราช
ปกป้องคุ้มครองในหลวงของเรา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระวรกายแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ โดยเร็ววัน
ขอให้พระองค์อยู่เป็น ร่มโพธิ์ทอง ร่มไทรทอง และเป็นมิ่งขวัญ
ของพสกนิกรชาวไทย สืบไปตราบนานเท่านานเทอญ...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun May 29, 2011 11:01 pm
by sweet2011
เพลง ทรงพระเจริญ – บอย โกสิยพงษ์
อยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วยอะไร
เหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคน
อยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทน
แบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไร
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
กี่ปีมาแล้วที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้าใจกาย
โดยมุ่งหมายดูแลแก้ไขป้องภัยให้เรา
จนบัดนี้พระองค์ก็ยังคงคอยช่วยเหลือบรรเทา
และทรงเฝ้าทำเพื่อพวกเราไม่เคยเสื่อมคลาย
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของคนไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Jun 18, 2011 11:25 am
by รักเมืองไทย55
ธ สถิตย์ในใจไทยทั้งผอง
ธ ทรงแผ่นดินนำธรรมวิถี
ร้อยดวงจิตด้วยความรักน้อมภักดี
พระภูมียิ่งยงทรงพระเจริญ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 1:02 pm
by โดเรมอน01
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 3:15 pm
by bluedog
พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด

เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา

ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา

พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น

เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย

ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 3:43 pm
by VEE99999
มาจุดเทียน ออนไลน์ ถวายพ่อ
เทียนชัยก่อ ถวายพ่อ ผู้ยิ่งใหญ่
พ่อที่เป็น ดั่งแสง แห่งดวงใจ
ขอพ่ออยู่ คู่ใจ ไทยประชา

ลูกทั้งหลาย ขอกราบ แทบเท้าพ่อ
ร่วมกันขอ เทิดพ่อ เหนือเกศา
ขอพ่อสุข เกษม เปรมปรีดา
5ธันวา ปวงประชา ถวายพระพร

ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Jul 15, 2011 12:06 pm
by รักเมืองไทย55
๑ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๒ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๔ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๕ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๖ ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
๗ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๘ "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
๙ Long live the king
๑๐ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ฯลฯ

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 10:16 am
by militaryloveking
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:41 am
by รักเมืองไทย55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

Re: ขอทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 8:51 am
by militaryloveking
ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา