ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby babycat » Thu Jan 13, 2011 10:33 pm

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน ทรงได้ช่วยเหลือให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตมาก็หลายครั้ง พวกเราคนไทยทุกคนควรสำนึกและเทิดทูลสถาบันฯ ที่ทำให้เราเป็นเอกราชมาได้จนถึงปัจจุบัน

เราต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป ไม่ให้ใครมาทำลายลงได้
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sareesri_39 » Fri Jan 14, 2011 6:05 pm

จะจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตตลอดไป
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby babycat » Thu Jan 20, 2011 2:40 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby ปลาบู่ทะเล » Thu Jan 20, 2011 2:49 pm

รักในหลวงห่วงประเทศไทยจงทำดีรู้จักสามัคคีและรักกันไวเถิด
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby NUBO » Thu Jan 20, 2011 3:08 pm

พระมหากษัตริย์ของไทยเราเป็นแบบอย่างที่ดี
หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sareesri_39 » Fri Jan 21, 2011 8:31 am

ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่จะปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบชั่วนิรันดร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby chaobaan » Fri Jan 21, 2011 3:52 pm

ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร่ำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลกันสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขได้อย่างแยบยล ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby โดราเอมอน » Fri Jan 21, 2011 5:26 pm

พระองค์ทรงงานหนักตั้งแต่อดีต จนถึงปัญจุบัน ก็เพื่อคนไทยทุกคน เรายังเหนื่อยไม่เท่าเศษเสี้ยว ที่พ่อเหนื่อยเลย เราคนไทยต้อง รักชาติ ทนุบำรุงศาสนา ดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตรย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย และมีความสามัคคีปรองดองกัน
User avatar
โดราเอมอน
 
Posts: 39
Joined: Thu Jan 20, 2011 7:11 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Jan 21, 2011 7:03 pm

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อหลวงเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วย อวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อหลวงของเรา
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby fullmoon » Sun Jan 23, 2011 8:06 pm

เรารักในหลวง
User avatar
fullmoon
 
Posts: 29
Joined: Thu Nov 04, 2010 4:39 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Mon Jan 24, 2011 9:54 pm

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jul 16, 2011 9:10 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากกมายทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการศึกษา ศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศไทยและด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และภารกิจสำคัญของพระองค์ก็คือการสร้างความเป็นอยู่ให้กับประชาชนให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อ และรู้จักคำว่า "เศรษฐกิจพอเพียง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sareesri_39 » Sat Jul 16, 2011 8:38 pm

จะขอจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมจะต่อต้านและปกป้องสถาบันฯ ในทุกรูปแบบ
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby messie » Sun Jul 17, 2011 8:00 am

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Mon Jul 18, 2011 11:34 am

สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยของเราเป็นไทอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby messie » Sat Jul 23, 2011 3:07 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Sat Jul 23, 2011 3:29 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุ่ขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Previous

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ