เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby maod2520 » Thu Dec 02, 2010 10:47 am

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
- พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
- รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
User avatar
maod2520
 
Posts: 6
Joined: Mon Nov 22, 2010 1:33 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby tarato13 » Fri Dec 03, 2010 9:56 am

สิ่งที่พระองค์ทรงทำล้วนแล้วแต่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby NUBO » Fri Dec 03, 2010 10:07 am

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนไม่นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยแม้ทรงพระประชวรอยู่ก็เป็นห่วงประชาชน
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby hos_wipavadee » Wed Dec 15, 2010 9:01 am

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
User avatar
hos_wipavadee
 
Posts: 5
Joined: Wed Dec 01, 2010 3:46 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby chaobaan » Wed Dec 15, 2010 1:22 pm

ในคำนำของหนังสือ หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน โดยเฉพาะทรงมีความเป็นไทยอย่างที่สุด ดูได้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ทั้งเรียบง่ายพอดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่คือลักษณะของคนตะวันออกที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหันมาตามรอยพระยุคลบาทโดยยึดเอาหลักธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงให้เห็น มาใช้เป็นหลักปฏิบัติ หรือเป็นหลักทำ ทั้งนี้เพื่อความดีงามอันจะบังเกิดขึ้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby babycat » Wed Dec 15, 2010 6:40 pm

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ทรงดูแลและห่วงใยประชาชน ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในที่ทุรกันดาร โดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Dec 17, 2010 4:18 pm

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby ปลาบู่ทะเล » Sat Dec 18, 2010 4:47 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby น้ำตก » Tue Dec 21, 2010 9:04 pm

ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเราทุกคนชาวไทยก็ทรงรักในหลวงของเราทุกเมื่อ
ท่านจะอยู่ในใจของเราตลอดไปไม่ว่าจะยามใดก็ตาม
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby สมศรี422อาร์ » Tue Dec 21, 2010 11:09 pm

ขอให้ชาวไทยรักและเคารพท่าน เพราะสิ่งที่ท่านทำเพื่อประเทศไทยนั้นยากจะหาใครเทียบเท่าได้อีก
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby chaobaan » Wed Dec 22, 2010 12:48 pm

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 1 สิงหาคม 2539
พระราชดำรัสตอนหนึ่ง ที่เคยรับสั่งเอาไว้ รู้ รักสามัคคี คำแรกที่ทรงสอนเอาไว้ “รู้” การดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือใครก็ตาม จะทำอะไรขอให้เริ่มที่ความรู้เสียก่อน บ้านเมืองทะเลาะกันทุกวันนี้น่าเศร้าใจที่สุดนั้น ก็เพราะเอาคำว่า “น่า” ใส่เข้าไป ทุกอย่างคิดว่ามันน่าจะดีขึ้น มันน่าจะเป็นอย่างนั้น มันน่าจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็เข้าไปขัดแย้งกัน พื้นฐานความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ๆ ประชาธิปไตยพูดกันเยอะแยะกำลังฟุ้ง กำลังบ้าประชาธิปไตยกันอย่างมาก แล้วเข้าใจคำเดียวคือคำว่า “เลือกตั้ง” คิดว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตย ประชาชนเป็นใหญ่ สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ชอบพูดเสียจริง คำที่เชยที่สุด “อนุรักษ์” แปลว่า ไม่ต้องทำอะไร ห้ามแตะห้ามทำห้ามอะไรทั้งสิ้นคืออนุรักษ์ มีของเก่าเก็บเอาไว้ เข้าใจอยู่แค่นั้น แต่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอย่างไร จะใช้ให้ยั้งยืนได้อย่างไร วิธีบำรุงป่าให้ถูกหลัก ป่าต้นน้ำลำธารเป็นอย่างไร ป่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ไม่มีใครพูดไม่มีใครอยากเข้าไปทำเพราะมันยาก มันยุ่ง แต่ถ้าอนุรักษ์ไว้ดีไม่ต้องทำอะไร พอพูดคนเฮ ตบมือ การอนุรักษ์เป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น แต่มีสิ่งที่ใหญ่กว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเริ่มเห็นไหมครับ ทดลองทดสอบในวังก่อน ทรงใช้สระว่ายน้ำของพระองค์ที่สวนอัมพรมาเลี้ยงปลา ทรงเห็นว่าเป็นของหรูหราฟุ่มเฟือยไม่ค่อยได้ใช้ว่ายน้ำ เลี้ยงปลาดีกว่า ปลาหมอเทศเกิดที่นั่น ทรงแจกจ่ายกระจายไปทั่วเลย พระองค์ไม่เสวยปลาหมอเทศ พระองค์รับสั่งว่าเหมือนลูก เพราะพระองค์ทรงเริ่มเพาะแล้วก็เริ่มแจกจ่ายไปทั่ว เวลานี้แปรพันธุ์เป็นปลานิล ปลาอะไรต่อมิอะไร เป็นโปรตีนราคาถูกให้กับทุกคนแล้ว แล้วความรู้จริงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นั้นจะต้องแสดงให้เห็น เห็นไหมครับ วันที่ 4 ธันวาคม เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว พระองค์ทรงใช้กระดานบนเวทีเพื่ออธิบายว่าน้ำมันมาอย่างไร เรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งไปไล่เลยตรงนี้เป็นอย่างไร เป็นการสอนให้พวกเราได้รู้ซะก่อน ก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะทำอะไรนั้นต้องเริ่มจากรู้เสียก่อน พระท่านก็บอกว่าต้องมีสติ และที่มีสติก็ไม่ใช่เป้าหมายของท่านหรอก ไม่ใช่ทางพระ แต่มีสติที่เกิดขึ้นจะทำให้มีสิ่งที่สูงกว่า นั่นคือ ปัญญา ปัญญาคืออะไร ปัญญาคือความรู้ ฉะนั้นสิ่งแรกก็คือ ต้องเป็นผู้รู้จริงในการทำงาน พระองค์ทรงมีเอกสาร ศึกษาวิธีทำแต่ละเรื่อง ทรงศึกษาอย่างละเอียด ก่อนจะตัดสินพระทัยลงไปช่วยพัฒนาประชาชนนั้น ศึกษาก่อน เตรียมก่อน พระองค์ทรงรับสั่งศึกษาแผนที่ ศึกษาช่องทางน้ำ ศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาจะเป็นอย่างไร และเมื่อพร้อมแล้วพระองค์ถึงจะลงไปทำ
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby babycat » Wed Dec 22, 2010 9:08 pm

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหน ที่จะทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนได้เท่าพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Wed Dec 22, 2010 10:05 pm

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงคิดค้นโครงการพระราชดำริมากมาย เพื่อทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Sun May 15, 2011 10:11 am

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby น้ำตก » Tue May 17, 2011 1:26 pm

ขอให้ทรงหายประชวร ขอให้พระองค์ท่านทรงพลานามัยแข็งแรง
และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไปนาน ๆ
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby tarato13 » Wed May 18, 2011 9:22 am

หยุดสร้างความแตกแยกในสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby VEE99999 » Wed May 18, 2011 2:58 pm

ขอเดชะ...ธ ในใจไทยทั้งผอง
ผู้เรืองรองด้วยบุญญานานัปแสน
เป็นมิ่งขวัญปวงประชาทั่วทั้งแดน
ทุกถิ่นแคว้นต่างแซ่ซ้องสาธุการ
ขอองค์พระทรงธำรงค์ยั้งคงอยู่
สถิตย์คู่ฉัตรแก้วแคล้วภัยผอง
เหล่าปวงข้าฯก้มกายามาเฝ้ารอง
พระบาทป้องจากกรวดหินแลดินทราย
พระเมตตาดุจดั่งฝนชโลมหล้า
เหล่าประชาต่างเทิดทูลขึ้นเหนือหัว
ยอมพลีกายถวายให้ไม่หวั่นกลัว
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน...ขอจงทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sareesri_39 » Thu May 19, 2011 7:28 am

เราจะจงรักภักดีเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby chaobaan » Thu May 19, 2011 8:36 am

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก พระมหากษัตริย์ ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby VEE99999 » Thu May 19, 2011 3:40 pm

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby น้ำตก » Fri May 27, 2011 12:05 pm

ถ้าเราสังเกตดูทุกบ้านจะมีรูปพระองค์ท่านติดไว้เกือบทุกบ้าน
เพราะทุกคนล้วนเทิดทูนท่านเหมือนพ่อคนหนึ่ง
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby casabellaman » Fri May 27, 2011 1:24 pm

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
User avatar
casabellaman
 
Posts: 18
Joined: Fri May 27, 2011 1:17 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby tarato13 » Fri May 27, 2011 2:48 pm

“ดอกไม้จากหัวใจ” แม่เฒ่าตุ้ม จันท์นิตย์” ภาคพิเศษโดย คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ
ที่นครพนม บนเส้นทางรับเสด็จตรงสามแยกชยางกูร-เรณูนคร บ่ายวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๔๙๘อาณัติ บุนนาค หัวหน้าส่วนช่างภาพประจำพระองค์ ได้บันทึกภาพในวินาทีสำคัญที่กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งของประเทศ ภาพที่พูดได้มากกว่าคำพูดหนึ่งล้านคำ วันนั้นหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเสร็จสิ้นในช่วงเช้าแล้ว ทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับไปประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ราษฎรที่รู้ข่าวก็พากันอุ้มลูก จูงหลานหอบกันมารับเสด็จที่ริมถนนอย่างเนืองแน่น ดังเช่นครอบครัวจันท์นิตย์ ที่ลูกหลานช่วยกันนำ แม่ตุ้ม จันท์นิตย์ วัย ๑๐๒ ปี ไปรอรับเสด็จห่างจากบ้านสัก ๗๐๐ เมตร โดยลูกหลานได้จัดหาดอกบัวสายสีชมพูให้แม่เฒ่า จำนวน ๓ ดอก และพาออกไปรอที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่สุด เปลวแดดร้อนแรงตั้งแต่เช้าจนสาย เที่ยงจนบ่าย แผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรย แต่หัวใจรักภักดีของหญิงชรายังเบิกบาน เมื่อเสด็จฯ มาถึงตรงหน้า แม่เฒ่าได้ยกดอกบัวสายที่โรยราสามดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง พระเจ้าแผ่นดินทรงโน้มพระองค์อย่างต่ำที่สุด จนพระพักตร์แนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวลอย่างเอ็นดู พระหัตถ์แตะมืออันกร้านคล้ำของเกษตรกรชราชาวอีสานอย่างอ่อนโยน เป็นคำบรรยายเหมือนไม่จำเป็น สำหรับภาพที่ไม่จำเป็นต้องบรรยาย ไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับแม่เฒ่า แต่แน่นอนว่าแม่เฒ่าไม่มีวันลืม เช่นเดียวกับที่ในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนสำคัญที่ทรงพบริมถนนวันนั้น หลานและเหลนของแม่เฒ่าเล่าว่า “หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ แล้ว ทางสำนักพระราชวังได้ส่งภาพรับเสด็จของแม่เฒ่าตุ้ม พร้อมทั้งพระบรมรูปหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ่านมาทางอำเภอพระธาตุพนม ให้แม่เฒ่าตุ้มไว้เป็นที่ระลึก “พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ อาจมีส่วนชุบชูชีวิตให้แม่เฒ่ายืนยาวขึ้นอีกด้วยความสุขต่อมาอีกถึงสามปีเต็ม ๆ แม่เฒ่าตุ้ม จันท์นิตย์ ราษฎรผู้โชคดีที่สุดคนหนึ่งในรัชกาลที่ ๙ สิ้นอายุขัยอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่ออายุได้ ๑๐๕ ปี
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sweet2011 » Sun May 29, 2011 11:20 pm

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนร่วมกันเทิดทูน พลังเล็กๆ มีส่วนสำคัญหากรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
ขอร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby สมศรี422อาร์ » Mon May 30, 2011 2:24 am

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนไทยไปตราบนานเท่านาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jun 18, 2011 11:24 am

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby น้ำตก » Mon Jun 20, 2011 7:01 am

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยกับงานเพื่อให้ประชาชนมีความ
อยู่ดีกินดี ไม่ขัดสน ขอจงทรงพระเจริญ
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby babycat » Mon Jun 20, 2011 10:43 am

สิ่งที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราชาวไทยนั้น มากล้นเกินกว่าจะบรรยาย เราคนไทยต้องช่วยกันปกป้องสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ให้ยืนยาวตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby VEE99999 » Tue Jun 21, 2011 11:27 am

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าเด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรตัวเล็กๆ
ที่ศรัทธาในพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jun 25, 2011 7:57 am

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Next

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron