เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Sat Jun 25, 2011 10:26 am

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby detyeover » Thu Jun 30, 2011 3:03 pm

ต่อต้านการหมิ่นสถาบัน ป. พัน. ๑๑ รอ.
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
User avatar
detyeover
 
Posts: 2
Joined: Thu Jun 30, 2011 1:56 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sweet2011 » Thu Jun 30, 2011 7:50 pm

พระองค์ทรงช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby โดเรมอน01 » Sat Jul 02, 2011 3:15 pm

ทรงเป็นเอกอัครมหากษัตริย์
ทรงพระอัจฉริยภาพทุกสาขา
พระองค์ทรงยึดมั่นกตัญญุตา
จึ่งล้นฟ้าพระมหาบารมี
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby เพียงดิน2889 » Mon Jul 04, 2011 12:32 pm

เรามาร่วมเทิดไทยองค์ราชัน มาร่วมกันถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 ประชาชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเจริญ
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Tue Jul 05, 2011 8:42 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby bluedog » Tue Jul 05, 2011 4:10 pm

Re : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์เกิดผลจริงและมีประโยชน์ต่อเราชาวไทยทุกคน
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Wed Jul 06, 2011 8:23 am

สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศของเราเป็นไทอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby bluedog » Wed Jul 06, 2011 11:27 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี
ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby i-am-thai » Wed Jul 06, 2011 2:06 pm

ด้วยมีพระองค์ท่าน

จึงยังคงมีแผ่นดินไทยในวันนี้...

ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป พวกเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย

ได้โปรด หันมา รัก สามัคคี ดังเดิม

สามัคคีกัน อย่าง ที่ไม่มีในชาติใด ทำได้ เท่า สามัคคี ของคนไทย

รัก สามัคคี ที่ ทรงพลังที่สุด เหนียวแน่นที่สุด สบายใจที่สุด มีความสุขที่สุด

เราเคยมี...สิ่งเหล่านั้น
User avatar
i-am-thai
 
Posts: 185
Joined: Wed Jul 06, 2011 1:45 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Thu Jul 07, 2011 9:56 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby bluedog » Fri Jul 08, 2011 4:12 pm

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ประเทศไทยของเรายังคงเป็นไทยได้จวบจนทุกวันนี้เพราะบารมีปกเกล้าของพระมหากษัตริย์ของไทยเราที่เสียสละทั้งใจและกายตรากตำทำงานเพื่อชาติไทยเรา ดังนั้นเราพสกนิกรชาวไทยขอเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์........ขอจงทรงพระเจริญ
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sareesri_39 » Sat Jul 09, 2011 10:19 am

พวกเราชาวไทยจงมาร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดอง หยุดสร้างความแตกแยก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby finch » Sat Jul 09, 2011 6:07 pm

ทรงพระเจริญ
My HeaD FoR My KinG
User avatar
finch
 
Posts: 83
Joined: Wed May 19, 2010 2:05 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Mon Jul 11, 2011 9:06 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby bluedog » Mon Jul 11, 2011 1:50 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby keyboard » Mon Jul 11, 2011 2:05 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิใช่เป็นเพียงพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเสมือนสัญญลักษณ์ของชาติเท่านั้น
แต่ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงน้อมนำประเทศไทยและพสกนิกรไทยทั่วหล้าให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
User avatar
keyboard
 
Posts: 39
Joined: Thu May 26, 2011 3:16 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby bluedog » Tue Jul 12, 2011 3:08 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชนและก่อเกิดความจงรักภักดีที่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนักในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับ ประชาชนจนยากจะลบเลือน
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Fri Oct 07, 2011 10:19 am

พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนไม่นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยแม้ทรงพระประชวรอยู่ก็เป็นห่วงประชาชน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Previous

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ