Page 2 of 2

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Mar 10, 2011 12:16 pm
by รักเมืองไทย55
ขอพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Mar 10, 2011 5:18 pm
by เพียงดิน2889
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระทัยเบิกบานแจ่มใส ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งของคนไทยทุกคน ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Mar 11, 2011 3:44 pm
by bluedog
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Mar 13, 2011 7:54 am
by โดเรมอน01
ขออำนาจแห่งพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Wed Mar 16, 2011 9:53 pm
by bluedog
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Mar 17, 2011 7:10 am
by VEE99999
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง อายุยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Mar 17, 2011 9:14 pm
by bluedog
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง อายุยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Thu Mar 17, 2011 9:16 pm
by bluedog
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง อายุยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Mar 18, 2011 8:50 am
by VEE99999
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา
โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว
เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว
ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Fri Mar 18, 2011 10:38 am
by tarato13
ทรงพระเจริญ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 พฤศจิกายน 2550 17:21 น.

[B]"...พรที่ให้ส่วนมากก็ขอให้ทรงพระเจริญ ซึ่งหมายถึงว่าให้มีผิวพรรณงาม มีความแข็งแรง มีอายุยืน แล้วโดยมากก็มักจะต่อด้วยว่าให้มีอายุยืน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้ให้พร คือให้มีอายุยืนเพื่อปกป้องเขา ก็จะต้องสนองตอบตามคำที่คล้ายๆคำสั่ง ที่มาสั่งให้อายุยืนเพื่อปกป้องเขา ออกจะน่าขันว่าทำไม เขาให้พร แล้วทำไมรับพรที่เขาให้ ให้อายุยืน ความจริง คนเราถ้ามีชีวิตอยู่โดยมีความสุข ก็อยากอายุยืน เพราะอยากเสวยสุข ถ้ามีความทุกข์ บางคนก็บอกว่าอยากตาย ดังนั้น ถ้าบอกกับคนที่มีความทุกข์ว่าให้อายุยืน เขาไม่ชอบแน่ แต่การให้พรที่มาขอให้แข็งแรง ให้อายุยืน เพื่อให้ช่วยปกป้อง ให้เป็นมิ่งขวัญ ของผู้ให้พรนั้นมีความหมายอยู่ คือมีความหมายว่า ทุกคนอยากจะทำดี แต่ไม่ทราบว่าจะทำดีอย่างไร ก็เลยมาเหมาให้ปกป้อง...

เมื่อทราบว่าทุกคนจะมาให้พร ก็อยากให้พรที่ให้นั้นเป็นผล เป็นผลจริงๆ เป็นผลให้มีอนามัยแข็งแรง เป็นผลให้มีอายุยืน และที่พูดนี้ก็คล้ายๆเป็นคู่มือในการใช้ พรหรือการให้พร เพราะว่าการให้พรนั้น ถ้าให้โดยที่ไม่ได้เข้าใจคำที่ให้พร ก็เท่ากับไม่ได้ให้ ฉะนั้นการที่ทุกคนได้ให้พรให้แข็งแรง ให้อายุยืนนั้น จึงไม่ใช่สักว่าพูดออกมาหรือเขียนออกมา...แต่ว่าเป็นการปฏิบัติของ แต่ละคนที่จะต้องปฏิบัติต่อไปให้เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาให้ทุกคน...ได้มีชีวิตเป็นส่วนรวม โดยเฉพาะชาติไทยอยู่ได้...ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติ ทุกคนต้องปฏิบัติตลอดไป เพื่อรักษาความเรียบร้อย อุ้มชูส่วนรวม ให้มีความปลอดภัย ให้มีความดีอยู่ มีความเสื่อมเสียที่ไหน เราพยายามแก้ที่นั้น จึงจะเรียกว่าเป็นการถวาย พระพรให้ทรงพระเจริญ ถ้าทำอย่างนั้น พรนั้นจะเป็น ประโยชน์ พรนั้นจะสัมฤทธิ์ผล และถ้าพรนั้นสัมฤทธิ์ผล ก็สะท้อนไปถึงแต่ละคน เพราะว่าแต่ละคนที่ทำดีตามคู่มือที่ว่าไว้นี้ ย่อมเจริญและมีความสำเร็จในชีวิต...
__________________

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun May 15, 2011 9:55 am
by รักเมืองไทย55
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sat Jul 16, 2011 8:56 am
by รักเมืองไทย55
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสุข นิรทุกข์ นิรภัยทรงผ่องใส
พระนามลือระบือไกล ธ คือล่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชน
ชาวไทยทั้งผอง

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Jul 17, 2011 8:02 am
by messie
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Oct 10, 2011 8:41 am
by militaryloveking
ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 7:53 am
by รักเมืองไทย55
พระบารมี มากล้น เหลือคณา
ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

Re: ทรงพระเจริญ

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 9:04 am
by militaryloveking
ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว