พระราชดำรัส : สังคม

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระราชดำรัส : สังคม

Postby network1912 » Sat Jan 08, 2011 5:19 pm

. . .สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่. . .

พระราชดำรัส
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี
ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘
User avatar
network1912
 
Posts: 192
Joined: Mon Jun 07, 2010 5:08 pm

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby chaobaan » Mon Jan 10, 2011 4:00 pm

คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของได้มาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby ปลาบู่ทะเล » Thu Jan 20, 2011 5:24 pm

ท่านต้องการให้คนไทยรักและมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby ชมพู่ » Sun Jan 30, 2011 11:22 am

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป้นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
User avatar
ชมพู่
 
Posts: 21
Joined: Thu Jan 27, 2011 8:29 am

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby รักเมืองไทย55 » Thu Apr 21, 2011 3:30 pm

วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและของประชาชนทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดี

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

โอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2522
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby sweet2011 » Sun Apr 24, 2011 9:18 pm

พระองค์ท่านทรงทำประโยชน์สุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Apr 25, 2011 2:57 pm

ถ้าหากผู้ตนในสังคมอยู่ร่วมกันฉันท์เพื่อนและญาติพี่น้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบ
หรือไม่แก่งแย่งชิงดีกันเอง
สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุข
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby keatudomhospital » Tue May 10, 2011 7:13 pm

ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งยามที่ประเทศชาติประสบภัยต่างๆ หรือจากเหตุการณ์ความรุนแรง ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ก็ด้วยพระบารมีของในหลวง
User avatar
keatudomhospital
 
Posts: 59
Joined: Fri Mar 25, 2011 3:08 pm

Re: พระราชดำรัส : สังคม

Postby militaryloveking » Thu Oct 13, 2011 10:39 am

. รัก, เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron