พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

Postby โดเรมอน01 » Sun Mar 13, 2011 7:32 am

“...การอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมาก เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือ เป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือ เป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้น ต้องทำการกสิกรรม...”

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะผู้นำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

Postby kuron23 » Sun Mar 13, 2011 11:05 pm

ในทุกครั้งที่ในหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนั้นได้ทรงถามเกษตรกรและทอดพระเนตรพบสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการปลูกข้าวและเกิดแรงดล พระราชหฤทัย อันเป็นแนวคิดในเวลาต่อมา ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทำการทดลอง"ทฤษฎีใหม่"เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขึ้น ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.สระบุรี
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

Postby น้ำตก » Mon Mar 14, 2011 7:54 am

ประชาชนส่วนใหญ่ของไทยจะประกอบอาชีพทำการเกษตรกัน
ท่านก็ทรงคิดที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้ทำการเกษตร
ได้ดี ไม่เดือดร้อนทั้งในเรื่องน้ำหรือเรื่องต่าง ๆ
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

Postby chaobaan » Sat Mar 26, 2011 2:58 pm

“…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะ คนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น…”
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

Postby รักเมืองไทย55 » Mon Jun 20, 2011 12:49 pm

“...คำว่าสหกรณ์นี้ก็เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วเดี๋ยวนี้ ว่าเป็นการร่วมแรง ร่วมกำลัง “สห” ก็ด้วยกัน “กรณ์” ก็ปฏิบัติงาน สหกรณ์มีหลายจำพวก และตามตำราก็ได้แบ่งเป็นสหกรณ์หลายชนิดแต่ละสหกรณ์จะมีประโยชน์อย่างยิ่งก็อย่างที่กล่าวมาคือสหกรณ์อเนกประสงค์ คำว่า “อเนกประสงค์” แปลว่า ไม่ใช่เอกประสงค์ เอกก็หนึ่ง ประสงค์ความต้องการหรือกิจการ อเนกก็ไม่ใช่หนึ่ง ก็หมายความว่าหลายๆ ประสงค์ ทำไม ก็เพราะว่าชีวิตคนเราจะต้องมีหลายอย่าง...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ

ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Jul 15, 2011 11:56 am

“...กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และความชำนาญให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเสมอ และพยายามส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่พี่น้องกสิกร และเกษตรกร ให้ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้องตามหลักวิชาอีกด้วย จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และเป็นผลดีแก่ประเทศชาติสืบไป...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron