พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby bluedog » Tue Apr 05, 2011 8:17 pm

พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อม และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ ในที่สุด ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทอง จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก ทำให้พระอัจฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์ที่ยอมรับกันทั่วโลก พระองค์ยังได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทม็อธ (Moth) ที่ทรงสร้างขึ้นว่า เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และ เรือใบไมโครมด ถึงแม้ว่าเรือใบลำสุดท้ายที่พระองค์ทรงต่อคือ เรือโม้ค (Moke) เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรือใบซูเปอร์มดยังถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทยหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13

นอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้ว ยังทรงเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น แบตมินตัน เทนนิส ยิงปืน เป็นต้น
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby โดเรมอน01 » Tue Apr 19, 2011 1:46 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยและทรงเล็งเห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ โดยได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติว่า

"ในหลักการการกีฬาเป็นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื้นฐานเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้นมาเวลานี้การกีฬาก็นับว่ามีความสำคัญในทางอื่นด้วย คือในทางสังคมทำให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและของจิตใจ ทำให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของบ้านเมือง และโดยเฉพาะในการกีฬาระหว่างประเทศก็ได้เพิ่มความสำคัญกับมนุษย์อื่น ซึ่งอยู่ในประเทศอื่นฉะนั้นกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง ถ้าปฏิบัติกีฬาอย่างถูกต้องหมายถึงว่าอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะได้นำชื่อเสียงแก่ตนและแก่ประเทศชาติ ถ้าปฏิบัติกีฬาด้วยความเรียบร้อย ด้วยความสุขภาพก็ทำให้มีชื่อเสียงเหมือนกัน และจะส่งเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ"


(พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2531)
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Apr 22, 2011 4:47 pm

นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสนพระทัยกีฬาแข่งขันแล้ว ยังสนพระทัยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และได้ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างถูกหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกขั้นตอน อาทิ มีการจดบันทึกพระชีพจร ความดันพระโลหิตทั้งก่อน และหลังทรงออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอ และทรงศึกษาตลอดเวลาว่าควรจะเริ่มต้นออกกำลังพระวรกายแล้วอย่างไรโดยทรงเช่นนี้เป็นกิจวัตร เป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่ดี ถึงแม้ในวโรกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปในที่ต่างๆ ในเวลากลางวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะอุทิศเวลาเพื่อราษฎรของพระองค์กว่าจะเสร็จสิ้นพระราชการกิจแม้จะเป็นเวลามืดค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงออกกำลังพระวรกายด้วยการพระราชดำเนินเร็วเป็นระยะทางนับเป็น 100 เมตร เพื่อให้พระวรกายของพระองค์แข็งแรงพร้อมที่จะเสด็จไปในที่ต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ได้เสมอความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งในคุณสมบัติของการกีฬา และการออกกำลังกายได้เป็นที่ประจักษ์ในหลายสถานอยู่เสมอที่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งได้คือ พระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร หลังการออกกำลังพระวรกายประจำวันเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย หลังจากทรงพระประชวรในปี พ.ศ. 2525 ความว่า

"การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าทำมากเกินไปร่างกายและจิตใจก็ช้ำ"


ซึ่งตรงกับหลักการอันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยแท้
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby kuron23 » Mon Apr 25, 2011 5:58 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬา ทรงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬา ดังพระราชดำรัสที่ว่า
“…การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปราถนา…”

พระบรมราโชวาท ในวันเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี วันที่ ๒๘ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๐๔
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby น้ำตก » Wed Apr 27, 2011 1:33 pm

ท่านเก่งเรื่องการเล่นเรือใบมาก ได้เหรียญในการแข่งขัน
ท่านทรงมีความสามารถในหลาย ๆ ด้านจริง
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby babycat » Wed Apr 27, 2011 1:50 pm

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงสนพระทัยและโปรดทรงกีฬาตั้งแต่พระเยาว์ กีฬาที่ทรงโปรดนั้นเป็นกีฬาที่มิใช่ใช้พละกำลังอย่างเดียว แต่จะเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยเทคนิคไหวพริบ ความละเอียดอ่อนมาประยุกต์กับความรู้ ความสามารถรอบตัวเข้าช่วย และทรงสนพระทัยหลายประเภทขณะที่ทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศทรงโปรดสกีน้ำ ทรงเรือใบ เรือกรรเชียง ทรงพระแสงปืน ทรงแบดมินตัน การแข่งขันรถเล็ก กอล์ฟเล็ก รวมทั้งการออกกำลังพระวรกายด้วยการวิ่งเหยาะหรือจ๊อกกิ้ง การเดินเร็ว การทรงจักรยาน การทรงกีฬาทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ "วิทยาศาสตร์การกีฬา" ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเป็นที่แพร่หลาย
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby keatudomhospital » Tue May 10, 2011 7:10 pm

ท่านเก่งเรื่องการเล่นเรือใบมาก ได้เหรียญในการแข่งขัน
ท่านทรงมีความสามารถในหลาย ๆ ด้านจริง
User avatar
keatudomhospital
 
Posts: 59
Joined: Fri Mar 25, 2011 3:08 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby babycat » Wed May 11, 2011 10:55 am

เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง ทำให้พระอัจฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์ที่ยอมรับกันทั่วโลก พระองค์ยังได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทม็อธ (Moth) ที่ทรงสร้างขึ้นว่า เรือมดหรือเรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และ เรือใบไมโครมด

ถึงแม้ว่าเรือใบลำสุดท้ายที่พระองค์ทรงต่อคือ เรือโม้ค (Moke) เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรือใบซูเปอร์มดยังถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทยหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 นอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้ว ยังทรงเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น แบตมินตัน เทนนิส ยิงปืน เป็นต้น
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

Postby militaryloveking » Thu Oct 13, 2011 10:37 am

ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ