พ่อหลวงของเรา

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พ่อหลวงของเรา

Postby bluedog » Tue May 03, 2011 3:48 pm

“.....เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง.....”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2517
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby รักเมืองไทย55 » Sun May 15, 2011 9:26 am

พระมหากรุณาธิคุณเลิศล้ำ เหลือคณา
ปวงพสกศรัทธา ท่านไท้
หลอมรักเทิดราชา ปูชิด
พลังแห่งรักนี้ไซร้ ส่งให้ท่านเกษม
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby โดเรมอน01 » Mon May 16, 2011 10:22 pm

"...ถ้าประเทศทั้งปวงจะยกย่องนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้ว ก็เชื่อได้ว่าจะเกิดความเข้าใจในกันและกันอย่างแท้จริง พร้อมทั้งความร่วมมือกันฉันมิตรอย่างแน่นแฟ้นขึ้นได้ แล้วความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหน้าและถาวร ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแห่งหนในโลก ดังที่ทุกคนปรารภปรารถนา..."

"...if all nations should treat each other with sincere mutual respect and esteem as well as with prompt readubess to be of mutual support and assistance, then it could be confidently expected that there will be created a general atmosphere of truly mutual good understanding with firm and friendly co-opration all around. It will then follow that peace, happiness, freedom and stability on equal and permanent bases will reign throughout the world, fulfilling the avowedly earnest desire of everyone."

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสตอบคณะทูตในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๑
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby น้ำตก » Tue May 17, 2011 12:29 pm

คนไทยจะอยู่ร่วมกันได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง
และมีความสามัคคีกันเพราะคนไทยเรา
หลายอายุ หลายอาชีพ หลายฐานะ
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby chaobaan » Thu May 19, 2011 9:52 am

คนไทยสามารถบูชาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ๒ วิธี คือ

(๑) อามิสบูชา บูชาด้วยสิ่งของ เช่น ถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล และ

(๒) ปฏิบัติบูชา ทำดีถวายในหลวง นั่นคือ ทำความดีตามรอยพระยุคลบาทด้วยการประพฤติปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby sweet2011 » Sun May 29, 2011 10:47 pm

พ่อหลวงของเรา รักและห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริงด้วยความรักและความจริงใจ
พระองค์ทรงเป็แบบอย่างที่ประเสริฐที่สุด พระบรมราโชวาทและหลักทรงงานต่างๆ
สามารถนำมาเป็นแนวทางและไปปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby สมศรี422อาร์ » Mon May 30, 2011 9:39 pm

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญคุณต่อผืนแผ่นดินไทยและปวงชนชาวไทยมากเป็นล้นพ้น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby ปลาบู่ทะเล » Tue May 31, 2011 5:37 pm

พ่อหลวงคำนี้ไม่มีใครเหมาะเท่ากับในหลวงของเราแล้ว
เรารักในหลวง
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby NUBO » Tue May 31, 2011 6:16 pm

เราขอตั้งจิตอธิฐานขอให้พระองค์มีความสุข
หายจากอาการประชวรกับมาอยู่เป็นพ่อหลวงของเราตลอดไป
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby tragedy » Sun Jun 05, 2011 8:27 pm

ทุกหยาดเหงื่อของพระองค์มีคุณค่าต่อปวงชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็นต้นแบบอันดีที่ปวงชนชาวไทยควร
น้อมรับมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและประเทศชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สุขภาพแข็งแรง
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby sareesri_39 » Sun Jun 05, 2011 9:23 pm

ประเทศไทยและพวกเราชาวไทยโชคดีที่มีพ่อหลวงที่ทรงเป็นต้นแบบในดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ แม้พระองค์จะทรงพระประชวรก็ไม่หยุดทรงงาน
พระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดเวลา รักในหลวงมาก ๆ ๆ ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby รักเมืองไทย55 » Mon Jun 20, 2011 12:19 pm

พ่อหลวงของเราปวงชนชาวไทย ทรงงานไม่เคยว่างเว้นแม้แต่พระองค์ประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อพสกนิกรของประองค์
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby NUBO » Tue Jun 28, 2011 4:41 pm

เพลงพ่อหลวงของเรา
เนื้อร้อง : มิตรภาพ วงฟาง
ไม่ต้องบรรยายความหมายของความดี เพราะสิ่งที่มีมากล้นเกินสิ่งใด
ทุ่มเทกายใจเพื่อให้ลูกสุขสบาย พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล
ปวงชนชาวไทยจงทำตามคำพ่อสอน ทรงเป็นเหมือนพรมอบไว้ให้ไทยทุกคน
มีอยู่มีกินเราจะไม่ขัดสน เดินตามทางของพระองค์
ดำรงอยู่บนความพอเพียง
* พ่อหลวงของเราทรงเป็นนักพัฒนา นำมาซึ่งคนไทยได้อยู่สบาย
ทรงมอบฝนหลวงมอบความชุ่มฉ่ำทั่วไทย ทรงมอบเอาไว้
ให้เราคนไทยทุกคน
** ทรงเหนื่อยเพียงไหนพระองค์ก็ทรงสู้งาน แผ่นดินรูปขวานมีพ่อที่ยิ่งใหญ่
มาเถิดเราไทยรวมใจของเราเอาไว้ สามัคคีกันให้พ่อนั้นทรงสุขใจ
เพื่อให้เมืองไทยของเรานั้นไปได้ดี
(เพื่อประเทศไทยของเรานั้นไปด้วยดี)
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby เพียงดิน2889 » Tue Jun 28, 2011 5:44 pm

พ่อหลวงของเรา ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทต่าง ๆ เราคนไทยควรน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติงาน ประกอบสัมมาอาชีพ และทรงมีพระราชกรณียกิจ เพื่อคนไทยนับ 1,000 กว่าโครงการ ก็เพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีมีสุข สามารถดำรงชีวิตตามวิถีทางของตนเองได้ สามารถพึ่งตนเองได้
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby โดเรมอน01 » Sat Jul 02, 2011 4:01 pm

พระคือแสงทองส่องไทย
ชนอยู่ใต้ร่มสุขขี
น้อมกายถวายภักดี
ทรงมีชนม์ยิ่งยืนนาน
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby militaryloveking » Mon Jul 04, 2011 9:15 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Oct 16, 2011 8:25 am

ขอประนม ก้มกราบ แทบพระบาท
ขอทุกชาติ อยู่ใกล้องค์ พระทรงศรี
ขอพระชน มายุยืน ตลอดไป
ขอถวาย ราชพลี หากมีภัย
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พ่อหลวงของเรา

Postby militaryloveking » Mon Oct 17, 2011 8:56 am

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron