Page 1 of 1

พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Tue May 03, 2011 3:48 pm
by bluedog
“.....เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง.....”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2517

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Sun May 15, 2011 9:26 am
by รักเมืองไทย55
พระมหากรุณาธิคุณเลิศล้ำ เหลือคณา
ปวงพสกศรัทธา ท่านไท้
หลอมรักเทิดราชา ปูชิด
พลังแห่งรักนี้ไซร้ ส่งให้ท่านเกษม

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Mon May 16, 2011 10:22 pm
by โดเรมอน01
"...ถ้าประเทศทั้งปวงจะยกย่องนับถือกันโดยบริสุทธิ์ใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยพร้อมพรักแล้ว ก็เชื่อได้ว่าจะเกิดความเข้าใจในกันและกันอย่างแท้จริง พร้อมทั้งความร่วมมือกันฉันมิตรอย่างแน่นแฟ้นขึ้นได้ แล้วความสงบสุข อิสรภาพ เสถียรภาพอันเสมอหน้าและถาวร ก็จะเกิดมีขึ้นทุกแห่งหนในโลก ดังที่ทุกคนปรารภปรารถนา..."

"...if all nations should treat each other with sincere mutual respect and esteem as well as with prompt readubess to be of mutual support and assistance, then it could be confidently expected that there will be created a general atmosphere of truly mutual good understanding with firm and friendly co-opration all around. It will then follow that peace, happiness, freedom and stability on equal and permanent bases will reign throughout the world, fulfilling the avowedly earnest desire of everyone."

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสตอบคณะทูตในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๑

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Tue May 17, 2011 12:29 pm
by น้ำตก
คนไทยจะอยู่ร่วมกันได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง
และมีความสามัคคีกันเพราะคนไทยเรา
หลายอายุ หลายอาชีพ หลายฐานะ

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Thu May 19, 2011 9:52 am
by chaobaan
คนไทยสามารถบูชาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ๒ วิธี คือ

(๑) อามิสบูชา บูชาด้วยสิ่งของ เช่น ถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล และ

(๒) ปฏิบัติบูชา ทำดีถวายในหลวง นั่นคือ ทำความดีตามรอยพระยุคลบาทด้วยการประพฤติปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Sun May 29, 2011 10:47 pm
by sweet2011
พ่อหลวงของเรา รักและห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริงด้วยความรักและความจริงใจ
พระองค์ทรงเป็แบบอย่างที่ประเสริฐที่สุด พระบรมราโชวาทและหลักทรงงานต่างๆ
สามารถนำมาเป็นแนวทางและไปปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Mon May 30, 2011 9:39 pm
by สมศรี422อาร์
ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญคุณต่อผืนแผ่นดินไทยและปวงชนชาวไทยมากเป็นล้นพ้น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Tue May 31, 2011 5:37 pm
by ปลาบู่ทะเล
พ่อหลวงคำนี้ไม่มีใครเหมาะเท่ากับในหลวงของเราแล้ว
เรารักในหลวง

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Tue May 31, 2011 6:16 pm
by NUBO
เราขอตั้งจิตอธิฐานขอให้พระองค์มีความสุข
หายจากอาการประชวรกับมาอยู่เป็นพ่อหลวงของเราตลอดไป

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Sun Jun 05, 2011 8:27 pm
by tragedy
ทุกหยาดเหงื่อของพระองค์มีคุณค่าต่อปวงชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็นต้นแบบอันดีที่ปวงชนชาวไทยควร
น้อมรับมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและประเทศชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สุขภาพแข็งแรง

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Sun Jun 05, 2011 9:23 pm
by sareesri_39
ประเทศไทยและพวกเราชาวไทยโชคดีที่มีพ่อหลวงที่ทรงเป็นต้นแบบในดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ แม้พระองค์จะทรงพระประชวรก็ไม่หยุดทรงงาน
พระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดเวลา รักในหลวงมาก ๆ ๆ ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 12:19 pm
by รักเมืองไทย55
พ่อหลวงของเราปวงชนชาวไทย ทรงงานไม่เคยว่างเว้นแม้แต่พระองค์ประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อพสกนิกรของประองค์

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Tue Jun 28, 2011 4:41 pm
by NUBO
เพลงพ่อหลวงของเรา
เนื้อร้อง : มิตรภาพ วงฟาง
ไม่ต้องบรรยายความหมายของความดี เพราะสิ่งที่มีมากล้นเกินสิ่งใด
ทุ่มเทกายใจเพื่อให้ลูกสุขสบาย พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล
ปวงชนชาวไทยจงทำตามคำพ่อสอน ทรงเป็นเหมือนพรมอบไว้ให้ไทยทุกคน
มีอยู่มีกินเราจะไม่ขัดสน เดินตามทางของพระองค์
ดำรงอยู่บนความพอเพียง
* พ่อหลวงของเราทรงเป็นนักพัฒนา นำมาซึ่งคนไทยได้อยู่สบาย
ทรงมอบฝนหลวงมอบความชุ่มฉ่ำทั่วไทย ทรงมอบเอาไว้
ให้เราคนไทยทุกคน
** ทรงเหนื่อยเพียงไหนพระองค์ก็ทรงสู้งาน แผ่นดินรูปขวานมีพ่อที่ยิ่งใหญ่
มาเถิดเราไทยรวมใจของเราเอาไว้ สามัคคีกันให้พ่อนั้นทรงสุขใจ
เพื่อให้เมืองไทยของเรานั้นไปได้ดี
(เพื่อประเทศไทยของเรานั้นไปด้วยดี)

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Tue Jun 28, 2011 5:44 pm
by เพียงดิน2889
พ่อหลวงของเรา ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทต่าง ๆ เราคนไทยควรน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติงาน ประกอบสัมมาอาชีพ และทรงมีพระราชกรณียกิจ เพื่อคนไทยนับ 1,000 กว่าโครงการ ก็เพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีมีสุข สามารถดำรงชีวิตตามวิถีทางของตนเองได้ สามารถพึ่งตนเองได้

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Sat Jul 02, 2011 4:01 pm
by โดเรมอน01
พระคือแสงทองส่องไทย
ชนอยู่ใต้ร่มสุขขี
น้อมกายถวายภักดี
ทรงมีชนม์ยิ่งยืนนาน

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Mon Jul 04, 2011 9:15 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:25 am
by รักเมืองไทย55
ขอประนม ก้มกราบ แทบพระบาท
ขอทุกชาติ อยู่ใกล้องค์ พระทรงศรี
ขอพระชน มายุยืน ตลอดไป
ขอถวาย ราชพลี หากมีภัย

Re: พ่อหลวงของเรา

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 8:56 am
by militaryloveking
กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ