พระปฐมบรมราชโองการ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระปฐมบรมราชโองการ

Postby นิยมไทย » Mon May 30, 2011 9:36 pm

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ที่พระองค์ทรงให้พระปฐมบรมราชโองการว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
จนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ พระองค์ก็ยังทรงยึดถือปฏิบัติอย่างไม่หยุดหย่อน
เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติเป็นสุขโดยทั่วกัน
User avatar
นิยมไทย
 
Posts: 7
Joined: Mon May 30, 2011 7:54 pm

Re: พระปฐมบรมราชโองการ

Postby sweet2011 » Mon May 30, 2011 9:46 pm

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเน้นเป้าหมายสำคัญของชาติไทยไว้ที่ ความมั่นคงปลอดภัย และ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชน
ในการจัดการให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของชาติทั้ง 2 ประการ ก็จะทรงเน้นย้ำที่ “จิตใจ” ของคนไทยเสมอ
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระปฐมบรมราชโองการ

Postby militaryloveking » Thu Oct 13, 2011 10:33 am

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ