Page 1 of 1

ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร

PostPosted: Fri Jun 03, 2011 1:37 pm
by network1974
ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร

กรุงเทพฯ 3 มิ.ย. - ประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราชเช้าวันนี้ มีประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวาย อาทิ ผู้บริหารบริษัทคาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และคณะ, องค์การบริหารส่วนตำบลครน จังหวัดชุมพร, คณะครูนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะแกซำ จังหวัดบุรีรัมย์, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกลุ่มบริหารการใช้น้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขณะเดียวกัน คณะบุคคลดังกล่าวได้ไปลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วย.-สำนักข่าวไทย

Re: ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร

PostPosted: Sun Jun 05, 2011 7:10 pm
by tragedy
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

Re: ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร

PostPosted: Thu Oct 13, 2011 10:32 am
by militaryloveking
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ