Page 1 of 1

ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Fri Jun 03, 2011 1:49 pm
by network1974
ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

- ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช พสกนิกรจำนวนมาก เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน อาทิ อบต.ดงคู่ จังหวัดสุโขทัย, พระสงฆ์วัดดอนเมือง และอุบาสก อุบาสิกาที่เจริญจิตภาวนา ถวายพระพร พร้อมถวายพระเครื่องหลวงปู่พร อายุ 100 ปี, ชุมชนคลองบางซื่อ จังหวัดนครปฐม, ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดชุมพร, อาสาสมัครเทศบาลเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศาลเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก, ชมรมผู้สูงอายุเขตสะพานสูง ตลอดจนผู้บริหาร และแพทย์จากโรงพยาบาล ตัน ต๊ก เส็ง ประเทศสิงค์โปร ที่มาศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาล และที่ชั้น 2 ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ มีประชาชน และคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วย

สำนักข่าว INN

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Fri Jun 03, 2011 6:08 pm
by เพียงดิน2889
ประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ไม่ว่าจะอาชีพใด ๆ ก็สามารถมาร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง เพื่อให้พระองค์ทรงมีกำลังใจ พลังใจ
และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เรามาร่วมลงนามพระพรให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Sat Jun 04, 2011 1:16 pm
by sweet2011
พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดทุกคนต่างซาบซึ้ง
พระองค์ท่านคอยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
เพราะพระองค์ทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ชาวไทยจึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมใจกันเป็นหมู่คณะมาร่วมลงนามถวายพระพรพระองค์ท่าน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Sun Jun 05, 2011 6:30 pm
by tragedy
พระสถิตยในหทัยราษฎร์ พระราชกรณียกิจของพระองค์
ทรงแก้ปัญหาให้ประชาราษฎร์พ้นทุกข์ มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น
เป็นผู้ให้คำแนะนะ และให้ขวัญกำลังใจในยามที่ลูกมีความทุกข์
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการ สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้จากเวลา
ที่พระองค์เสด็จไปที่ไหน ก็จะมีราษฎร์มาเข้าเฝ้า เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 2:29 pm
by สมศรี422อาร์
ประชาชนชาวไทยรักในหลวง ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะเดินทางมาเพื่อลงนามถวายพระพรให้ท่านหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Mon Jun 27, 2011 12:12 pm
by tarato13
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันถวายพระพรในหลวงขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระปชวรโดยเร็ว

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Mon Jun 27, 2011 8:33 pm
by sweet2011
27 มิ.ย.54 - เช้าวันนี้ ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากนำแจกันดอกไม้
พร้อมสิ่งของและผลิตผลทางการเกษตรประจำท้องถิ่น ไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และลงนามถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ขณะเดียวกันยังไปร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ชั้นสอง ตึกสยามินทร์ด้วย.-สำนักข่าวไทย

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Tue Jun 28, 2011 12:17 pm
by VEE99999
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Re: ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรในหลวง

PostPosted: Wed Oct 12, 2011 8:45 am
by militaryloveking
คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์