ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby militaryloveking » Sat Jun 04, 2011 8:52 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองบ้านเมืองและดูแลประชาชนคนไทยทุกคนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา เป็นบุญมากแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย..และได้อยู่ใต้พระบารมีของพระองค์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby sweet2011 » Sat Jun 04, 2011 12:49 pm

พระองค์คอยช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์แก่ประชาชนชาวไทย
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby chaobaan » Sun Jun 05, 2011 11:20 am

…คนไทยส่วนใหญ่ “เห็น” พระองค์ท่าน…แต่จะมีคนไทยสักกี่คนที่ “มอง” พระองค์ท่าน

นับจากวินาทีนี้ไป… อยากจะขอให้พวกเรา “มอง” พระองค์ท่าน มองสิ่งที่พระองค์คิด พิจารณาคำที่พระองค์สอน มองสิ่งที่พระองค์ทำ แล้วจะรู้ว่าพ่อของพวกเราเป็นอัจฉริยะบุคคลมิเพียงของประเทศไทย แต่เป็นของโลกทีเดียว

ลูกอยากบอกกับพ่อว่า…ลูกรักพ่อมากที่สุด พ่อทำเพื่อคนไทยทุกคน พ่อไม่เคยอยากได้สิ่งตอบแทนใดๆ จากลูก พ่อสร้างไว้ให้ลูก เพียงขอให้ลูกๆ ทุกคนของพ่อ รักและสามัคคีกัน จะทำให้ฝ่าพ้นวิกฤตต่างๆ และช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินที่พ่อรัก…ผืนดินอันเป็นที่อาศัยของลูกๆ ทุกคน ที่พ่ออุทิศแรงกายแรงใจและความคิดจวบจนอายุล่วงเลยถึงวันนี้ วันที่พ่อมีพระชนมายุย่าง 84 พรรษา…จนพ่อประชวร….ก็เพื่ออยากให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนคู่กับประเทศไทย ที่ที่ลูกๆ หลานๆ ของพ่อจะได้อาศัยอยู่ต่อไป
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby tragedy » Sun Jun 05, 2011 6:18 pm

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทย
เพราะพระองค์เป็นนักพัฒนา นักปรัชญา นำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง "Sufficiency Economy" เป็นการนำแนวทางที่ดี
นำมาใช้ในการดำรงชีพได้ทุกระดับ โดยเฉพาะเหตุการณื
ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง ความพอประมาณ
และความมีเหตุผล สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้ามาปรับใช้ในชีวิตก็จะทำ
ให้เรามีการวางแผน ไม่ฟุ่มเฟือย อยู่อย่างมีสติ ก็จะทำให้
ชีวิตมีความสุข นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน
เป็นนักปรัชญา นักพัฒนา ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เข้ามาในชีวิตเราอย่างรวดเร็ว ขอพระองค์ทรง
มีพระพลานามัยแข็งแรง
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jun 18, 2011 11:15 am

พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อย่างแท้จริง
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby VEE99999 » Mon Jun 20, 2011 6:41 am

คนไทยทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีความสุขสราญใจอยู่ใต้ร่มพระบารมี
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย
ได้เป็นพระกุศลบารมีอันประเสริฐอำนวยพระพรชัยให้พระองค์ท่าน
และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระเจริญในทุกสิ่ง
และชนะภัยทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby น้ำตก » Mon Jun 20, 2011 6:46 am

เราทุกคนเกิดมาในประเทศไทย เราก็ต้องรักพระมหากษัตริย์ของเรา
สังเกตได้จากทุกบ้านจะมีรูปพระองค์ท่านติดไว้เป็นสัญญลักษณ์
เพื่อแสดงความรัก
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby militaryloveking » Mon Jun 20, 2011 9:01 am

ประเทศไทย รักกันไว้ เทิดทูนไว้ด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby militaryloveking » Mon Jun 20, 2011 9:03 am

ขอจงทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ พระชนมายุยืนนาน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby babycat » Mon Jun 20, 2011 10:14 am

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทรงงานหนัก เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรประชาชนของพระองค์ให้อยู่ดีมีสุข พ้นจากความลำบากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราทุกคนต่างรักในหลวง ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby MaiKung » Mon Jun 20, 2011 10:43 am

ทรงพระเจริญ..!!!
หยุด ทำร้าย ประเทศไทย!!
User avatar
MaiKung
 
Posts: 2
Joined: Mon Jun 20, 2011 10:08 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby ae_mon » Fri Jun 24, 2011 9:57 am

ในหลวงทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อความสุขของประชาชน
เราคนไทยทุกคน ขอรวมใจทำดีเพื่อในหลวง
เพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุข
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby VEE99999 » Fri Jun 24, 2011 2:33 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby สมศรี422อาร์ » Sat Jun 25, 2011 1:17 pm

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำสิ่งดีๆให้แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยอย่างไม่เคยรู้จักเหน็ดเหนื่อยเสมอมา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby ปลาบู่ทะเล » Tue Jun 28, 2011 7:53 pm

เป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง
รักด้วยความจริงใจ ถ้าใครไม่รักในหลวงก็ไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยแล้ว
ไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby sweet2011 » Thu Jun 30, 2011 10:36 pm

เพลง ทรงพระเจริญ – บอย โกสิยพงษ์
อยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วยอะไร
เหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคน
อยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทน
แบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไร
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
กี่ปีมาแล้วที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้าใจกาย
โดยมุ่งหมายดูแลแก้ไขป้องภัยให้เรา
จนบัดนี้พระองค์ก็ยังคงคอยช่วยเหลือบรรเทา
และทรงเฝ้าทำเพื่อพวกเราไม่เคยเสื่อมคลาย
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

Postby militaryloveking » Thu Oct 13, 2011 10:29 am

เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ