Page 1 of 1

ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Sat Jun 04, 2011 8:52 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองบ้านเมืองและดูแลประชาชนคนไทยทุกคนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา เป็นบุญมากแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย..และได้อยู่ใต้พระบารมีของพระองค์

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Sat Jun 04, 2011 12:49 pm
by sweet2011
พระองค์คอยช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์แก่ประชาชนชาวไทย
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Sun Jun 05, 2011 11:20 am
by chaobaan
…คนไทยส่วนใหญ่ “เห็น” พระองค์ท่าน…แต่จะมีคนไทยสักกี่คนที่ “มอง” พระองค์ท่าน

นับจากวินาทีนี้ไป… อยากจะขอให้พวกเรา “มอง” พระองค์ท่าน มองสิ่งที่พระองค์คิด พิจารณาคำที่พระองค์สอน มองสิ่งที่พระองค์ทำ แล้วจะรู้ว่าพ่อของพวกเราเป็นอัจฉริยะบุคคลมิเพียงของประเทศไทย แต่เป็นของโลกทีเดียว

ลูกอยากบอกกับพ่อว่า…ลูกรักพ่อมากที่สุด พ่อทำเพื่อคนไทยทุกคน พ่อไม่เคยอยากได้สิ่งตอบแทนใดๆ จากลูก พ่อสร้างไว้ให้ลูก เพียงขอให้ลูกๆ ทุกคนของพ่อ รักและสามัคคีกัน จะทำให้ฝ่าพ้นวิกฤตต่างๆ และช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินที่พ่อรัก…ผืนดินอันเป็นที่อาศัยของลูกๆ ทุกคน ที่พ่ออุทิศแรงกายแรงใจและความคิดจวบจนอายุล่วงเลยถึงวันนี้ วันที่พ่อมีพระชนมายุย่าง 84 พรรษา…จนพ่อประชวร….ก็เพื่ออยากให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนคู่กับประเทศไทย ที่ที่ลูกๆ หลานๆ ของพ่อจะได้อาศัยอยู่ต่อไป

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Sun Jun 05, 2011 6:18 pm
by tragedy
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทย
เพราะพระองค์เป็นนักพัฒนา นักปรัชญา นำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง "Sufficiency Economy" เป็นการนำแนวทางที่ดี
นำมาใช้ในการดำรงชีพได้ทุกระดับ โดยเฉพาะเหตุการณื
ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง ความพอประมาณ
และความมีเหตุผล สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้ามาปรับใช้ในชีวิตก็จะทำ
ให้เรามีการวางแผน ไม่ฟุ่มเฟือย อยู่อย่างมีสติ ก็จะทำให้
ชีวิตมีความสุข นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน
เป็นนักปรัชญา นักพัฒนา ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เข้ามาในชีวิตเราอย่างรวดเร็ว ขอพระองค์ทรง
มีพระพลานามัยแข็งแรง

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Sat Jun 18, 2011 11:15 am
by รักเมืองไทย55
พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อย่างแท้จริง

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 6:41 am
by VEE99999
คนไทยทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีความสุขสราญใจอยู่ใต้ร่มพระบารมี
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย
ได้เป็นพระกุศลบารมีอันประเสริฐอำนวยพระพรชัยให้พระองค์ท่าน
และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระเจริญในทุกสิ่ง
และชนะภัยทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 6:46 am
by น้ำตก
เราทุกคนเกิดมาในประเทศไทย เราก็ต้องรักพระมหากษัตริย์ของเรา
สังเกตได้จากทุกบ้านจะมีรูปพระองค์ท่านติดไว้เป็นสัญญลักษณ์
เพื่อแสดงความรัก

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 9:01 am
by militaryloveking
ประเทศไทย รักกันไว้ เทิดทูนไว้ด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 9:03 am
by militaryloveking
ขอจงทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ พระชนมายุยืนนาน

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 10:14 am
by babycat
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทรงงานหนัก เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรประชาชนของพระองค์ให้อยู่ดีมีสุข พ้นจากความลำบากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราทุกคนต่างรักในหลวง ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 10:43 am
by MaiKung
ทรงพระเจริญ..!!!

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Fri Jun 24, 2011 9:57 am
by ae_mon
ในหลวงทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อความสุขของประชาชน
เราคนไทยทุกคน ขอรวมใจทำดีเพื่อในหลวง
เพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุข

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Fri Jun 24, 2011 2:33 pm
by VEE99999
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 1:17 pm
by สมศรี422อาร์
ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำสิ่งดีๆให้แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยอย่างไม่เคยรู้จักเหน็ดเหนื่อยเสมอมา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Tue Jun 28, 2011 7:53 pm
by ปลาบู่ทะเล
เป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง
รักด้วยความจริงใจ ถ้าใครไม่รักในหลวงก็ไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยแล้ว
ไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 10:36 pm
by sweet2011
เพลง ทรงพระเจริญ – บอย โกสิยพงษ์
อยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วยอะไร
เหตุอันใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคน
อยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทน
แบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไร
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
กี่ปีมาแล้วที่เห็นพระองค์นั้นทรงเหนื่อยล้าใจกาย
โดยมุ่งหมายดูแลแก้ไขป้องภัยให้เรา
จนบัดนี้พระองค์ก็ยังคงคอยช่วยเหลือบรรเทา
และทรงเฝ้าทำเพื่อพวกเราไม่เคยเสื่อมคลาย
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์
เป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่าง แบกไพร่ฟ้าเอาไว้บนไหล่
อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหม
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
พระวรกายและพระทัย
ทรงพระเจริญ พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
จากใจพสกนิกรของพระองค์

Re: ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรักในหลวง

PostPosted: Thu Oct 13, 2011 10:29 am
by militaryloveking
เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน