Page 1 of 1

เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Tue Jun 07, 2011 2:57 pm
by bluedog
เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี


อันคำว่า “รัก” เป็นนามธรรม ที่เป็นเรื่องยาก ที่เป็นเรื่องสากล แต่กลับไม่มีโรงเรียนไหนในประเทศใด
เปิดสอน “วิชารักเป็น” เพราะความรู้สึกคนเราต่างกัน ความรักก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกเหล่านั้นด้วย “รัก” นิยามออกมาเป็นความหมายไม่ได้ว่ารักคืออะไร มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง แต่อันว่า “รัก” ที่สำคัญที่สุดคือ “รักตัวเอง” หากเราไม่รักตัวเอง แล้วใครอื่นไหนจะมารักเรา หลาย ๆ ครั้งที่เราต้องอยู่อย่างเดียวดายเพียงลำพัง จงรักตัวเองให้มาก หาสิ่งที่เราชอบ หรือสนใจทำ อย่าทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองไม่ได้ เพราะจะไม่มีใครอื่นไหนกล้าที่หยิบยื่นโอกาสให้เราได้เข้าไปดูแล “รู้จักให้อภัย รัก” คือการให้อภัย ความแตกต่างระหว่างคนสองคน หรือหลาย ๆ คน บางครั้งอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง เปิดใจให้กว้าง อาจทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาเป็นได้ดียิ่งขึ้น ทุกอย่างมักมีเหตุผล จดจำในสิ่งที่ดี ๆ รู้จักรักรู้จักให้อภัย “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” จงถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน คนเราแต่ละคนเกิดมาจากคนละพ่อคนละแม่ มาจากคนละถิ่นคนละฐาน การปรับตัวเป็นการดีที่สุดที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเอาใจเราให้เขาดูแล “คำพูดและการกระทำ การกระทำ” การแสดงออกเป็นส่วนหนึ่งของความรัก เพราะ 2 สิ่งนี้เป็นตัวสื่อรักอย่างหนึ่ง อันว่า “บอกรักล้านครั้ง ไม่เท่าการแสดงออกเพียงครั้งเดียว” ดังเช่นการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ไม่มีเวลาไหนเลยที่เราจะไม่พูดหรือไม่กระทำ ดังนั้นจำเป็นมาก ๆ ที่ต้องสื่อด้วยวิธีนี้ หากเรารู้สึกรักแต่ไม่แสดงออก แล้วใครไหนกันจะมารู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขา
อันคำว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งแปลว่าเท้าของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าอยู่บนศีรษะ เป็นสำนวนที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดยกพระเจ้าแผ่นดินขึ้นเทิดทูนไว้สูงสุด โดยขอให้พระบาทของพระองค์ท่านอยู่เหนือศีรษะของตน และเมื่อกล่าวถึงพระองค์ก็ขอใช้คำอ้างถึงเฉพาะพระบาทของพระองค์ท่านเท่านั้น

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Tue Jun 07, 2011 3:01 pm
by keyboard
เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงทศพิศราชธรรม นำเมตตาธรรมอันเป็นเครื่องค้ำจุนโลก แผ่ให้กับคนไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกลัทธิการเมือง อย่างเท่าเทียมกันนี้ ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยเป็นความสัตย์จริงที่สุด แต่ท่านที่คิดนำลัทธิอื่น ๆ มาล้มล้างความเป็นไทยต่างหาก ที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับความเป็นไทย และพระองค์ท่าน ขอได้โปรดรับรู้ไว้โดยทั่วกัน และให้ความเป็นธรรม ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยเชื้อชาติไหน ศาสนาใด และนิยมลัทธิการเมืองใด ล้วนไม่มีความผิดทั้งสิ้น เพราะอุดมการณ์ทางการเมืองนั้น ไม่ใช่คดีอาญา ต่างคนต่างหลงคิดว่าดี ตามความคิดของตน โดยไม่รู้เลยว่าไม่ควรไปเปรียบเทียบกับต่างชาติใด ๆ เลย เราต้องย้อนมาสำรวจ และพัฒนาตัวเองตามสถานการณ์วัฒนธรรมของตนต่างหาก โดยขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคาประเทศไทย แล้วมองลงมาว่าปัจจุบันนี้ เมืองไทยมีอะไรบ้าง ลดความเห็นแก่ตัวที่ทำเพื่อพรรคพวกของตนลง หันไปให้ความเป็นธรรมกับพวกอื่น ๆ บ้างอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า ที่แท้เราอยู่ร่วมชาติไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จะมาแก่งแย่งอำนาจรบราฆ่าฟันกันเองทำไม เรามาร่วมใจสมานฉันท์ รบกับต่างชาติ ด้วยอาวุธแห่งความเป็นมิตรไมตรีกับเขาต่างชาติทุก ๆ ชาติทุกลัทธิการเมือง

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Sat Jun 18, 2011 10:59 am
by รักเมืองไทย55
ไม่มีทุกข์ใดของพสกนิกร ชาวไทย ที่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ไม่ได้ช่วยเหลือ ไม่ว่า น้ำท่วม มีพายุ หรือแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วย และอื่น ๆอีกมากมายสุดจะพรรณาได้หมด

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 7:05 am
by น้ำตก
ทั้ง 2 พระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้อยาก
เกิดความลำบากในเรื่องความเป็นอยู่ ท่านก็ทรง
ช่วยเหลือทุกที่ในประเทศไทย

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Mon Jun 20, 2011 2:07 pm
by kuron23
พระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับราษฎร์อย่างแท้จริง และยังทรงส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรผ่านทางโครงการต่างๆ มากมายหลายพันโครงการ เพื่อให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Fri Jun 24, 2011 10:33 am
by ae_mon
ยามที่ประชาชนตกอยู่ในความลำบาก มีความเดือดร้อน
ทั้งสองพระองค์ก็จะรีบพระราชทานให้ความช่วยเหลือในทันที

เรารักในหลวงและพระราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Fri Jun 24, 2011 1:33 pm
by tarato13
เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

‘เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี’ มิได้เป็นเพียงหัวข้อเรียงความที่ฉันต้องเขียนเท่านั้น แต่ประโยคอันงดงามนี้ยังเป็น ‘หัวข้อเรียงใจ’ ของฉันด้วย ฉันรักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีด้วยหัวใจจริงๆ เช่นเดียวกันกับชาวไทยทุกคน ทั้งนี้เพราะพระองค์ท่านทั้งสองทรงงานหนักด้วยพระเมตตาที่มีต่อชาวไทยทั้งหลาย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่กันอย่างสันติสุข

มีโครงการมากมายที่เกิดจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ซึ่งชาวไทยรู้จักกันในชื่อว่า ‘โครงการในพระราชดำริ’ ขอยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาดอยตุง โครงการศิลปาชีพ โครงการแก้มลิง โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชาวไทยอย่างมาก และที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตอยู่แบบพอกิน พอใช้ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินตัว เน้นพัฒนาอาชีพให้มีความยั่งยืนถาวร

ภาพของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินียังสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใด เหนือหรือใต้ ภาพพระองค์ทั้งสองกำลังทรงงานจะประทับในดวงใจของชาวไทยในทุกๆ พื้นที่ เพราะพระองค์ทั้งสองคือพระราชาและพระราชินีผู้เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อมวลพสกนิกร ทรงหลั่งเหงื่อเพื่อความชุ่มเย็นของแผ่นดิน และน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์แผ่ไพศาลไปทั่วอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้

น้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีมีค่าสูงยิ่งนัก เปรียบดั่งน้ำทิพย์จากเมืองสวรรค์ ดั่งน้ำฝนอันบริสุทธิ์ที่หลั่งชโลมดินอย่างแผ่วเบา บนสรรพสิ่งทุกๆ ชีวิต พระองค์ทั้งสองเป็นดุจดังเทวดาและนางฟ้าที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก เป็นเทวดาและนางฟ้าที่ยังเดินอยู่บนดิน เป็นดวงชีวิตที่มีค่าคอยช่วยเหลือปวงชนผู้ยากไร้ และเป็นดั่งดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งมวล

ฉันคงไม่อาจพรรณนาถึงเรื่องราวที่ฉันเห็นและฉันรู้เกี่ยวกับพระองค์ทั้งสองได้หมดสิ้น แต่ในโอกาสดีงามที่ฉันได้เรียงร้อยถ้อยคำทั้งหลายนี้ ฉันเขียนจากความรักและความเทิดทูนที่มีต่อพระองค์ทั้งสอง ความรักจากดวงใจน้อยๆ ของฉันก็เป็นหนึ่งในความรักในดวงใจของชาวไทยกว่าหกสิบล้านดวงที่ประทับภาพของพระองค์ทั้งสองไว้อย่างแนบแน่น ฉันหวังและตั้งความปรารถนาไว้เสมอว่า พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีจักทรงมีพระสุขภาพแข็งแรง ดำรงอยู่เพื่อเป็นร่มฉัตรปกครองแผ่นดินไทยให้สงบสุขตลอดไป


เด็กหญิงจิรภิญญา สมเทพ
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Fri Jun 24, 2011 2:26 pm
by VEE99999
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาชาวประชาได้ร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Sat Jun 25, 2011 1:17 pm
by สมศรี422อาร์
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Thu Jun 30, 2011 10:32 pm
by sweet2011
พระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
พระองค์ทรงบรรเทาทุกข์ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
ความรักและความเมตตาของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Fri Jul 01, 2011 8:56 am
by militaryloveking
สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศของเราเป็นไทอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 8:05 pm
by โดเรมอน01
สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Thu Jul 14, 2011 3:39 pm
by ปลาบู่ทะเล
คนไทยทั้งประเทศรักพระเจ้าอยู่หัวกันทุกคน
เพราะพระองค์ทำเพื่อคนไทยทุกคนไม่เคยเหนื่อย
แม้พระองค์ประชวรอยู่ก็ทรงคิดและหาวิธีช่วย
ประชาชนเรื่องการแก้ปัญหาจราจร

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Fri Jul 15, 2011 11:41 am
by รักเมืองไทย55
เราลูกหลานไทยจงได้คิด รวมดวงจิตสามัคคีที่สดใสสร้างความดีเพื่อพ่อหลวงของปวงไทย ด้วยดวงใจรู้รักสามัคคี

Re: เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี

PostPosted: Fri Oct 07, 2011 10:18 am
by militaryloveking
เราลูกหลานไทยจงได้คิด รวมดวงจิตสามัคคีที่สดใสสร้างความดีเพื่อพ่อหลวงของปวงไทย ด้วยดวงใจรู้รักสามัคคี