ทรงพระเจริญ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ทรงพระเจริญ

Postby keyboard » Thu Jun 09, 2011 3:58 pm

ทรงพระเจริญ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รักของทุกคนในชาติ เพราะทุกคนต่างสำนึกให้พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ที่พระองค์ทรงทำอะไรเพื่อประชาชนของพระองค์ อย่างมากมายมหาศาลเปรียบดังพ่อที่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อลูกๆจะมีความสุข ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัว ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ในสากลโลก จงช่วยปกปักษ์รักษาพระองค์ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อายุยืนนาน ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยเทอญ
User avatar
keyboard
 
Posts: 39
Joined: Thu May 26, 2011 3:16 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby bluedog » Thu Jun 09, 2011 4:02 pm

ทรงพระเจริญ

1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
11. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
12. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
13. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
14. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
15. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
16. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
17. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
18. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
19. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
20. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
21. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jun 18, 2011 11:38 am

ยาม ธ เยื้องกรายบาท ทวยราษฎร์ก็ปลาบปลื้ม
จดจำมิเลือนลืม ด่ำดื่มในน้ำพระทัย
ธ ทรงเอื้อและเกื้อหนุน ทั้งเจือจุนเหล่าปัจจัย
ไม่เลือกชั้นชนทุกวัย ธ ทรงให้หวังผ่อนเย็น
ธ เสด็จทั่วถิ่นแคว้น ราษฎร์ทุกแดนได้ดับเข็ญ
พระเมตตาอันฉ่ำเย็น ดุจแสงเพ็ญโพยมบน
ด้วยไทยเหนือใต้อีสาน อีกย่านกลางยังสับสน
แพ้ภัยพิษอันมืดมน เสียงก่นไห้ท่วมธรณี
ธ มิทรงประทับนิ่ง มิทอดทิ้งให้หมองศรี
โอบหัตถ์ป้องทุกถ้วนที่ ปัญหามีก็ผ่อนคลาย
ธ เป็นยิ่งกว่าบิดา ยิ่งราชาพระฤาสาย
ราษฎร์ซึ้งแล้วน้อมนบกาย พร้อมจิตหมายถวายพระพร
พระสยามเทวาธิราช ทรงอำนาจทุกทิศา
น้อมพรชัยถวายราชา ทรงหรรษาทุกทิวาเทอญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Sun Jun 19, 2011 9:55 am

พ่อหลวงทรงยึดมั่นในคุณธรรม ด้วยบารมีแผ่ไพศาล แก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้ทรงพระเจริญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Sun Jun 19, 2011 10:02 am

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Mon Jun 20, 2011 6:36 am

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby น้ำตก » Mon Jun 20, 2011 6:48 am

ประชาชนทุกคนอยากให้พระองค์ท่านหายประชวร
ขอให้ท่านทรงพระเจริญตลอดไป
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Tue Jun 21, 2011 11:30 am

คือหนึ่งเดียว ในดวงใจ หทัยราษฎร์
ขอกราบบาท องค์พ่อหลวง ปวงไทยผอง
ให้ทรงสุข เกษมศานติ์ ทุกวารครอง
เป็นขวัญของ ปวงประชา ข้าแผ่นดินฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Wed Jun 22, 2011 9:03 am

เป็นบุญนักหนาแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby ae_mon » Wed Jun 22, 2011 11:30 am

ขอร่วมใจถวายพระพร
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงหายจากอาการประชวร
เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Wed Jun 22, 2011 2:04 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร่ำและมุ่งมั่น
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด
หรืออยู่ห่างไกลกันสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข
การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร
ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขได้อย่างแยบยล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jun 25, 2011 7:52 am

น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby สมศรี422อาร์ » Sat Jun 25, 2011 12:59 pm

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามันสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Jul 15, 2011 12:12 pm

- ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม

ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย

ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

ปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby messie » Sun Jul 17, 2011 8:08 am

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Mon Jul 18, 2011 11:26 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby sweet2011 » Sun Jul 24, 2011 11:46 pm

คำสอนของพระองค์ที่คุณค่ามหาศาล
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านผู้นำ เป็นนักพัฒนา และความพอเพียง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby sareesri_39 » Tue Jul 26, 2011 6:41 am

ทีมเชลซีเดินทางมาทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ที่ รพ.ศิริราช

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช นายปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการกลุ่มการตลาด บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด นำผู้บริหาร และนักฟุตบอลสโมสรเชลซี นำโดย รอน กูร์เลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อังเดร วิลลาส-โบอาส กุนซือคนใหม่ พร้อม ดิดิเยร์ ดร็อกบา ศูนย์หน้า เข้าทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Tue Jul 26, 2011 9:13 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Tue Jul 26, 2011 9:14 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby โดเรมอน01 » Sun Aug 14, 2011 8:42 am

ธ สถิตย์ในใจไทยทั้งผอง
ธ ทรงแผ่นดินนำธรรมวิถี
ร้อยดวงจิตด้วยความรักน้อมภักดี
พระภูมียิ่งยงทรงพระเจริญ
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby messie » Sun Aug 14, 2011 5:28 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Mon Aug 15, 2011 9:04 am

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby โดเรมอน01 » Mon Aug 15, 2011 2:13 pm

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Tue Aug 16, 2011 8:40 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาช้านานแล้ว..ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Tue Aug 16, 2011 12:01 pm

ผืนดินนี้ ที่พ่อให้

แผ่นดินไทย ที่พ่อหวง

ทรงพลิกฟื้น ดินทั้งปวง

ด้วยความห่วง แหนประชาพลิกผืนดิน ถิ่นกำเนิด

สุดประเสริฐ สุดจะหา

ดำริสร้าง สิ่งนานา

ก่อตั้งมา นับนานปีพ่อทรงสร้าง สรรค์เกษตร

ทรงประเวศน์ ทุกแห่งที่

เพื่อประชา จะได้มี

ฐานะดี อยู่มั่นคงเศรษฐกิจ อันพอเพียง

เพื่อให้เลี้ยง ชีพเสริมส่ง

แก้ปัญหา ยั่งยืนยง

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron