ทรงพระเจริญ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ทรงพระเจริญ

Postby bluedog » Mon Jun 13, 2011 7:08 pm

ทรงพระเจริญ

พ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส
ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น
ขอพรพระไตรรัตน์จำรัสโลก ดลสร่างโศกเกษมสุขทุกข์สร่างเข็ญ
ให้พระองค์ผุดผ่องดุจดวงเพ็ญ ขอทรงเป็นมิ่งขวัญนิรันดร์เทอญ
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby kuron23 » Tue Jun 14, 2011 9:44 am

ตลอดระยะเวลาที่ในหลวงทรงครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยังยืน โดยผ่านทางโครงการส่วนพระองค์ฯ หลายพันโครงการ ตามที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" อย่างแท้จริง
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby keyboard » Tue Jun 14, 2011 2:48 pm

Re: ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยังยืนนาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดยิ่งยืนนาน

อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id= ... z1PEb4aBR0
User avatar
keyboard
 
Posts: 39
Joined: Thu May 26, 2011 3:16 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby sareesri_39 » Wed Jun 15, 2011 7:11 am

ตลอดระยะเวลาที่ในหลวงทรงครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 65 ปี พระองค์ทรงงานหนักและมีโครงการต่างๆ มากมาย
ซึ่งทุกโครงการที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นมาก็เพื่อเป็นต้นแบบ แนะนำ และแก้ปัญหา ให้ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby tragedy » Wed Jun 15, 2011 9:16 pm

พระสถิตย์ในดวงใจราษฎร์ น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์
มิอาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ
ในทุก ๆ ด้าน พสกนิกรชาวไทยต่างแซ่ซ้อง ว่า ขอให้
พระองค์ทรงพระเจริญ ดั่งในเพลงที่ร้องให้ในวาระครบ
พระชนม์มายุ 84 พรรษา เสียงเพลงนี้จะฝั่งใจอย่างไม่เลือนหาย
ในใจของประชาชน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทุก ๆ คนทรงรักพระองค์ เพราะพระองค์ได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวสยาม
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby babycat » Thu Jun 16, 2011 3:29 pm

นับเป็นความโชคดีของประเทศไทย และ ประชาชนคนไทย เพราะเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลปัจจุบัน เป็น “พระมหากษัตริย์” เป็นยิ่งกว่ากษัตริย์ใดๆ ทั้งปวง ทรงเป็นสมมุติเทพ..ที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณงามความดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม (หลักธรรมของพระราชา 10 ประการ) มาตลอด 60 กว่าปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ และ ทรงเป็นเสาหลักของแผ่นดิน

พระองค์ไม่ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะผู้ปกครอง แต่ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะผู้ครอง เพื่อความเป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับประชาชนของพระองค์ ดังพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

นับแต่เวลานั้น....ถึงเวลานี้ พระมหากษัตริย์ของพวกเราทุกคน ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์อยู่ในครรลองแห่งธรรม ไม่เคยผันแปร หรือ ขาดตอนเลย เป็นที่ประจักษ์ชัดในวัตรปฏิบัติ และ พระราชกรณียกิจใหญ่น้อย ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีแล้ว

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงเสียสละ ทรงมีแต่ความห่วงใยประชาชน และ แผ่นดินไทยตลอดทุกลมหายใจเข้าออกของพระองค์
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby bluedog » Thu Jun 16, 2011 3:59 pm

Re: ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ๒. ขอพระองค์ท่านและราชวงศ์ทุกพระองค์จงเจริญ อายุยิ่งยืนนาน ๓. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ๔. ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพระอนามัยแข็งแรง ครับ ๕. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป ๖ .ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๗. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby keyboard » Thu Jun 16, 2011 4:04 pm

Re: ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารหลากหลายจังหวัด
อย่างไม่เคยว่างเว้น ด้วยทรงตระหนักดีถึงปัญหาความแห้งแล้ง
จากภาวะฝนทิ้งช่วงที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของฤดูกาล ฯลฯ
เพื่อให้ลูก ๆ ของพระองค์ได้อยู่ดี มีสุข จนพระชนมายุล่วง ๘๔ พรรษา
ก็ยังทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยเสมอมา เหนื่อยก็ต้องทำ เจ็บป่วยก็ยัง
ต้องทำงาน ทรงคิดหาทางที่จะให้คนไทยได้พ้นทุกข์ มีความสุขสบาย
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อในหลวง
ของพวกเรา
User avatar
keyboard
 
Posts: 39
Joined: Thu May 26, 2011 3:16 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jun 18, 2011 11:10 am

พระกรุณาค่าล้น............................ใดเทียม
พระเมตตาล้นเปี่ยม.......................ทั่วหล้า
ประชาราษฎร์ถวายเตรียม...........สุดซึ่ง ดวงใจ
ทูนเทิดเหนือหัวข้าฯ.....................ปกเกล้าแดนไทย
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby สมศรี422อาร์ » Sat Jun 25, 2011 2:08 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Tue Jun 28, 2011 12:38 pm

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของมรดกของลูกหลานไทย
เราต้องช่วยกันปกป้องรักษาเอาไว้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jul 16, 2011 8:43 am

ไม่มีคำว่า....สาย....สำหรับ....ความรักและภักดี

ไม่มีคำว่า....เพียงพอ....สำหรับ....ความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่มีคำว่า....ท้อถอย....สำหรับ......ความมุมานะ

ไม่มีคำไหนจะทดแทนคุณของท่าน.....เท่าเราทุกคนร่วมใจ.......จงรักภักดี

และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

เรารักในหลวง...............ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Fri Oct 07, 2011 10:12 am

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Oct 16, 2011 8:42 am

ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทรงพระเจริญ

Postby militaryloveking » Mon Oct 17, 2011 8:50 am

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์ กษัตริย์ผู้ทรงปกครอง แผ่นดินโดยธรรม
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron