คนไทยรักในหลวง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

คนไทยรักในหลวง

Postby bluedog » Fri Jul 08, 2011 4:10 pm

***คนไทยรักในหลวง***

“คนไทยรักในหลวง”-ดวงใจชาติ เลิกวิวาททะเลาะกันนั่นได้ไหม?
ต้อง”รู้รักสามัคคี”มีน้ำใจ ต้องรักใคร่ปรองดอง”พี่น้องกัน”
“เลิกฟ้องร้องเป็นคดี”ไม่ดีแน่ ต้องเผื่อแผ่ชื่นชมอารมณ์ขัน
“เหมือนหลานลูก”ผูกจิตมิตรสัมพันธ์ “ต้องรักกันมั่นคงและยงยืน”
“รักในหลวง”มิใช่ใส่เสื้อเหลือง แล้วขัดเคืองแค้นใจภายในฝืน
“เป็นคนดีมีศีลธรรม”ทุกค่ำคืน มีจุดยืน”รักในหลวงเท่าดวงใจ”
“เรามีพ่อคนเดียวกัน”ผูกพันอยู่ หากไม่รู้ให้”กลับจิต”แล้วคิดใหม่
เราเกิดมารู้เห็นว่าเป็นใคร? “เป็นคนไทยด้วยกัน”สัมพันธ์เตือน
“เราลูกไทยหลานไทย”มิใช่อื่น จงยิ้มชื่นสุขใจหาใครเหมือน
“ไทยเมืองยิ้ม”จงยิ้มแย้มดั่งแจ่มเดือน อย่าให้เลือนลืมคำทำมึนตึง
มีผลเหตุ”เมตตา””ศีลห้า”มั่น เป็นนิรันดร์ประจำจิตเฝ้าคิดถึง
“ทำหน้าที่ดีที่สุด”จุดคำนึง เป็น”น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”รักมั่นคง
ผู้ใหญ่เด็กเล็กน้อยให้พลอยชื่น ระเริงรื่น”คนไทย”ไม่ใหลหลง
“มีสติปัญญา”พาไทยคง ยั้งยืนยงคงมั่นนิรันดร์กาล
เลิกทะเลาะเบาะแว้งเลิกแข่งโง่ ยึด”พุทโธ”ไร้ทุกข์เป็นศุขศานติ์
“พระไตรรัตน์คือฉัตรไชย”พ้นภัยพาล ผูกประสานไมตรีจิตสนิทเนา
“คนไทยต้องรักชาติ-พุทธศาสนา” จึงจักพาสุขสบายดับคลายเขลา
“ดับความชั่ว-ตัวตน”ที่คนเมา เลิกงี่เง่า”อย่ามั่ว”หลงตัวเอง
เป็นผู้ใหญ่ทำตัวอย่าง”สร้างความดี” “สามัคคี”เสริมส่งให้ตรงเผง
เป็นเด็กดี-มีศรีศักดิ์ใช่นักเลง “รักตัวเอง”แล้วอย่าทำใครช้ำทรวง
กฎแห่งกรรม-ทำชั่วไปก็ได้ชั่ว ทำดีทั่วได้ดีไป-อย่าได้ห่วง
“อนาคตคือปัจจุบัน”กันทั้งปวง จงผูกดวงด้วยปัจจุบันเท่านั้นพอ.....
“ทำปัจจุบันให้ดี”ดีที่สุด เป็นชาวพุทธนั้นล้ำเลิศประเสริฐหนอ
“ศึกษาแล้วปฏิบัติ”จัดว่าพอ จักเกิดก่อ”ความก้าวหน้า”สถาพร
“เจริญทั้งโลก-ธรรม”นำชีวิต มีความคิดปัญหาคลายทุกข์ถ่ายถอน
เปี่ยม”เมตตาบารมี”ที่อาทร “พุทธพร”นำสุขเห็นเยือกเย็นเอยฯ......
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby sareesri_39 » Sat Jul 09, 2011 10:37 am

พระองค์ทรงงานหนัก และทรงศึกษา ค้นคว้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มากมายหลายพันโครงการ
ก็เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดี กินดี มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เรารักในหลวง
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Mon Jul 11, 2011 9:19 am

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะช่วยให้ประเทศชาติของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby ae_mon » Mon Jul 11, 2011 2:46 pm

คนไทยรักในหลวง
ร่วมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby kuron23 » Mon Jul 11, 2011 5:42 pm

ในหลวงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงราชย์ ได้ดูแลประชาชนเหมือนพ่อดูแลลูก ทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ยามที่มีทุกข์หรือปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ พระองค์ก็ทรงมิได้อยู่นิ่งเฉย ทรงหาหนทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในทันที พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Tue Jul 12, 2011 8:56 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด เป็นบุญมากแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Tue Jul 12, 2011 8:59 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด เป็นบุญมากแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby โดเรมอน01 » Tue Jul 12, 2011 12:29 pm

ปีพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไป เยี่ยมราษฎรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง อันเป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้ เวลานั้น ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็น อยู่เสียก่อน แต่คำตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับก็คือ “ราษฎรเขาเสี่ยง ภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้ แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ… คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้าง ตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้!”
http://www.chaoprayanews.com/2009/05/13 ... %E0%B8%87/
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby VEE99999 » Tue Jul 12, 2011 2:13 pm

หทัยชุ่มดุจน้ำ ... ฟ้ามา
เย็นทั่วเขตธารา ... โอบเอื้อ
เสโทพระกรุณา ... รินหลั่ง
ถ้วนถิ่น ธ ทรงเกื้อ...แว่นแคว้น แดนสยาม
ควรแล้วจึงจรดน้อม ... ภูวไนย
ขอพระรัตนตรัย ... ปกป้อง
ทศพิธ พรชัย ... สถิตย์
พระเกษมเกียรติก้อง...มหาราช สราญเ ทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby น้ำตก » Wed Jul 13, 2011 7:13 am

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด แห่งหนใด ถ้าเป็นคนไทยทุกคนรักในหลวง
ของตนเอง ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชน ท่านทรงช่วยเหลือ
ทรงคิดหาวิธีที่จะทำให้ประชาชนไม่ลำบาก
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Wed Jul 13, 2011 8:24 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby VEE99999 » Wed Jul 13, 2011 8:55 am

จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Thu Jul 14, 2011 9:05 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด เป็นบุญมากแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby VEE99999 » Thu Jul 14, 2011 1:11 pm

ในหลวงทรงเป็นพระราชาผู้ซึ่งเสียสละ พระวรกายของท่านเพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนา
จากโครงการหลายๆโครงการของท่าน ซึ่งทุกๆโครงการทำให้ประชาชนได้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างในปัจจุบัน..ท่านก็ไม่เคยทิ้งประชาชน
คอยห่วงใย เพราะท่านคิดว่าประชาชนที่เป็นคนไทย..ทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนสีไหน
ก็คือลูกของท่าน
อยากให้ทุกคนได้รักกัน...เพื่อพ่อหลวงของเราค่ะ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Jul 15, 2011 9:40 am

จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby sareesri_39 » Fri Jul 15, 2011 10:51 am

ในหลวงทรงเสียสละและทำทุกอย่างเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดีกินดี มีอาชีพ ทรงศึกษา ค้นคว้า แก้ปัญหา เพื่อบรรเทาทุกข์เวาชาที่ประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตลอดเวลา จึงไม่คำอธิบายใด ๆ ที่คนไทยจะไม่รักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby messie » Sun Jul 17, 2011 8:06 am

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Mon Jul 18, 2011 11:22 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Mon Jul 18, 2011 11:25 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Jul 25, 2011 12:59 am

ในหลวงเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby รักเมืองไทย55 » Tue Aug 23, 2011 5:00 pm

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกช่วยคุ้มครองรักษา พ่ออยู่หัวของชาวไทย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยั่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby NUBO » Wed Aug 24, 2011 2:00 pm

อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนต่างชาติชาวต่างชาติ
เขายังรักในหลวงของคนไทยเลย
แล้วทำไมคนไทยเราถึงได้มีความคิด
ที่ไม่ดีที่ทำให้คนไทยด้วยกันสับสน
จงเชื่อมั่นในความรักที่ในหลวงมีให้คนไทย
แล้วคนไทยที่แท้จริงจงรักในหลวงบูชาในหลวง
เราคนไทยรักในหลวง
เราคนไทยรักในหลวง
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 9:39 am

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Oct 16, 2011 8:16 am

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: คนไทยรักในหลวง

Postby militaryloveking » Mon Oct 17, 2011 9:03 am

พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ