Page 1 of 1

คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Fri Jul 08, 2011 4:10 pm
by bluedog
***คนไทยรักในหลวง***

“คนไทยรักในหลวง”-ดวงใจชาติ เลิกวิวาททะเลาะกันนั่นได้ไหม?
ต้อง”รู้รักสามัคคี”มีน้ำใจ ต้องรักใคร่ปรองดอง”พี่น้องกัน”
“เลิกฟ้องร้องเป็นคดี”ไม่ดีแน่ ต้องเผื่อแผ่ชื่นชมอารมณ์ขัน
“เหมือนหลานลูก”ผูกจิตมิตรสัมพันธ์ “ต้องรักกันมั่นคงและยงยืน”
“รักในหลวง”มิใช่ใส่เสื้อเหลือง แล้วขัดเคืองแค้นใจภายในฝืน
“เป็นคนดีมีศีลธรรม”ทุกค่ำคืน มีจุดยืน”รักในหลวงเท่าดวงใจ”
“เรามีพ่อคนเดียวกัน”ผูกพันอยู่ หากไม่รู้ให้”กลับจิต”แล้วคิดใหม่
เราเกิดมารู้เห็นว่าเป็นใคร? “เป็นคนไทยด้วยกัน”สัมพันธ์เตือน
“เราลูกไทยหลานไทย”มิใช่อื่น จงยิ้มชื่นสุขใจหาใครเหมือน
“ไทยเมืองยิ้ม”จงยิ้มแย้มดั่งแจ่มเดือน อย่าให้เลือนลืมคำทำมึนตึง
มีผลเหตุ”เมตตา””ศีลห้า”มั่น เป็นนิรันดร์ประจำจิตเฝ้าคิดถึง
“ทำหน้าที่ดีที่สุด”จุดคำนึง เป็น”น้ำหนึ่งใจเดียวกัน”รักมั่นคง
ผู้ใหญ่เด็กเล็กน้อยให้พลอยชื่น ระเริงรื่น”คนไทย”ไม่ใหลหลง
“มีสติปัญญา”พาไทยคง ยั้งยืนยงคงมั่นนิรันดร์กาล
เลิกทะเลาะเบาะแว้งเลิกแข่งโง่ ยึด”พุทโธ”ไร้ทุกข์เป็นศุขศานติ์
“พระไตรรัตน์คือฉัตรไชย”พ้นภัยพาล ผูกประสานไมตรีจิตสนิทเนา
“คนไทยต้องรักชาติ-พุทธศาสนา” จึงจักพาสุขสบายดับคลายเขลา
“ดับความชั่ว-ตัวตน”ที่คนเมา เลิกงี่เง่า”อย่ามั่ว”หลงตัวเอง
เป็นผู้ใหญ่ทำตัวอย่าง”สร้างความดี” “สามัคคี”เสริมส่งให้ตรงเผง
เป็นเด็กดี-มีศรีศักดิ์ใช่นักเลง “รักตัวเอง”แล้วอย่าทำใครช้ำทรวง
กฎแห่งกรรม-ทำชั่วไปก็ได้ชั่ว ทำดีทั่วได้ดีไป-อย่าได้ห่วง
“อนาคตคือปัจจุบัน”กันทั้งปวง จงผูกดวงด้วยปัจจุบันเท่านั้นพอ.....
“ทำปัจจุบันให้ดี”ดีที่สุด เป็นชาวพุทธนั้นล้ำเลิศประเสริฐหนอ
“ศึกษาแล้วปฏิบัติ”จัดว่าพอ จักเกิดก่อ”ความก้าวหน้า”สถาพร
“เจริญทั้งโลก-ธรรม”นำชีวิต มีความคิดปัญหาคลายทุกข์ถ่ายถอน
เปี่ยม”เมตตาบารมี”ที่อาทร “พุทธพร”นำสุขเห็นเยือกเย็นเอยฯ......

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Sat Jul 09, 2011 10:37 am
by sareesri_39
พระองค์ทรงงานหนัก และทรงศึกษา ค้นคว้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มากมายหลายพันโครงการ
ก็เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดี กินดี มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เรารักในหลวง

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Mon Jul 11, 2011 9:19 am
by militaryloveking
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะช่วยให้ประเทศชาติของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Mon Jul 11, 2011 2:46 pm
by ae_mon
คนไทยรักในหลวง
ร่วมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Mon Jul 11, 2011 5:42 pm
by kuron23
ในหลวงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงราชย์ ได้ดูแลประชาชนเหมือนพ่อดูแลลูก ทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ยามที่มีทุกข์หรือปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ พระองค์ก็ทรงมิได้อยู่นิ่งเฉย ทรงหาหนทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในทันที พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 8:56 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด เป็นบุญมากแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 8:59 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด เป็นบุญมากแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 12:29 pm
by โดเรมอน01
ปีพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไป เยี่ยมราษฎรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง อันเป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้ เวลานั้น ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็น อยู่เสียก่อน แต่คำตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับก็คือ “ราษฎรเขาเสี่ยง ภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้ แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ… คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้าง ตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้!”
http://www.chaoprayanews.com/2009/05/13 ... %E0%B8%87/

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 2:13 pm
by VEE99999
หทัยชุ่มดุจน้ำ ... ฟ้ามา
เย็นทั่วเขตธารา ... โอบเอื้อ
เสโทพระกรุณา ... รินหลั่ง
ถ้วนถิ่น ธ ทรงเกื้อ...แว่นแคว้น แดนสยาม
ควรแล้วจึงจรดน้อม ... ภูวไนย
ขอพระรัตนตรัย ... ปกป้อง
ทศพิธ พรชัย ... สถิตย์
พระเกษมเกียรติก้อง...มหาราช สราญเ ทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Wed Jul 13, 2011 7:13 am
by น้ำตก
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด แห่งหนใด ถ้าเป็นคนไทยทุกคนรักในหลวง
ของตนเอง ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชน ท่านทรงช่วยเหลือ
ทรงคิดหาวิธีที่จะทำให้ประชาชนไม่ลำบาก

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Wed Jul 13, 2011 8:24 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Wed Jul 13, 2011 8:55 am
by VEE99999
จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Thu Jul 14, 2011 9:05 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด เป็นบุญมากแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Thu Jul 14, 2011 1:11 pm
by VEE99999
ในหลวงทรงเป็นพระราชาผู้ซึ่งเสียสละ พระวรกายของท่านเพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนา
จากโครงการหลายๆโครงการของท่าน ซึ่งทุกๆโครงการทำให้ประชาชนได้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างในปัจจุบัน..ท่านก็ไม่เคยทิ้งประชาชน
คอยห่วงใย เพราะท่านคิดว่าประชาชนที่เป็นคนไทย..ทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนสีไหน
ก็คือลูกของท่าน
อยากให้ทุกคนได้รักกัน...เพื่อพ่อหลวงของเราค่ะ

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Fri Jul 15, 2011 9:40 am
by รักเมืองไทย55
จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Fri Jul 15, 2011 10:51 am
by sareesri_39
ในหลวงทรงเสียสละและทำทุกอย่างเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ดีกินดี มีอาชีพ ทรงศึกษา ค้นคว้า แก้ปัญหา เพื่อบรรเทาทุกข์เวาชาที่ประชาชนชาวไทย ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตลอดเวลา จึงไม่คำอธิบายใด ๆ ที่คนไทยจะไม่รักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Sun Jul 17, 2011 8:06 am
by messie
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Mon Jul 18, 2011 11:22 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Mon Jul 18, 2011 11:25 am
by militaryloveking
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Mon Jul 25, 2011 12:59 am
by สมศรี422อาร์
ในหลวงเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Tue Aug 23, 2011 5:00 pm
by รักเมืองไทย55
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกช่วยคุ้มครองรักษา พ่ออยู่หัวของชาวไทย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยั่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Wed Aug 24, 2011 2:00 pm
by NUBO
อย่าว่าแต่คนไทยเลยคนต่างชาติชาวต่างชาติ
เขายังรักในหลวงของคนไทยเลย
แล้วทำไมคนไทยเราถึงได้มีความคิด
ที่ไม่ดีที่ทำให้คนไทยด้วยกันสับสน
จงเชื่อมั่นในความรักที่ในหลวงมีให้คนไทย
แล้วคนไทยที่แท้จริงจงรักในหลวงบูชาในหลวง
เราคนไทยรักในหลวง
เราคนไทยรักในหลวง

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Wed Oct 05, 2011 9:39 am
by militaryloveking
ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Sun Oct 16, 2011 8:16 am
by รักเมืองไทย55
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

Re: คนไทยรักในหลวง

PostPosted: Mon Oct 17, 2011 9:03 am
by militaryloveking
พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน