Page 1 of 1

บทเพลิงแห่งความประทับใจ "พ่อแห่งแผ่นดิน"

PostPosted: Tue Jul 12, 2011 5:20 pm
by kuron23
เนื้อเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน รวมศิลปิน

----------------------------------------------------------------------------------------

อัครศิลปินครองศาสตร์ครองศิลป์การดนตรี
ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล
จากฟากฟ้าครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้นพลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย

เหล่าประชาคารวะสดุดี
แผ่นดินนี้มีสุขด้วยองค์พระทรงชัย
บันดาลชาติชนชื่นชมสมใจ
ถวายบังคมเทิดไท้ภูมิพลมหาราชา

ภักดีถวายดวงใจของไทยทั้งชาติ
มหาราชปราชเปรื่องเรื่องของกีฬา

ล้ำเลิศสื่อสารพลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนาชาติไทยนับว่าโชคดี

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี
ไทยทั้งผองภูมิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

บทเพลงแห่งความประทับใจ ที่พวกเราคนไทยได้เห็นตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างมากมาย
ให้คนไทยได้รู้จักรักและสามัคคีกัน ทั้งยังได้สร้างอาชีพให้กับประชาชน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Re: บทเพลิงแห่งความประทับใจ "พ่อแห่งแผ่นดิน"

PostPosted: Fri Oct 14, 2011 9:20 am
by militaryloveking
ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

Re: บทเพลิงแห่งความประทับใจ "พ่อแห่งแผ่นดิน"

PostPosted: Fri Oct 14, 2011 9:21 am
by dog_freeman
ชื่อกระทู้ กลายเป็น บทเพลิง แก้ไขหน่อยฮะ

Re: บทเพลิงแห่งความประทับใจ "พ่อแห่งแผ่นดิน"

PostPosted: Tue Oct 18, 2011 8:51 am
by militaryloveking
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน